ARAMA SONUÇLARI
Yeryüzünde tüketime sunulan bütün gıda maddeleri belirli miktarda mikroorganizma içerirler.
Makale'nin Devamı »
Yeryüzünde tüketime sunulan bütün gıda maddeleri belirli miktarda mikroorganizma içerirler.
Makale'nin Devamı »
Standart bir gıda mikrobiyolojisi laboratuvarı için, 20 m2 uygun bir alan olarak nitele
Makale'nin Devamı »
Standart bir gıda mikrobiyolojisi laboratuvarı için, 20 m2 uygun bir alan olarak nitele
Makale'nin Devamı »
Salmonella, Gram (-), sporsuz, hareketli, kapsülsüz, fakültatif anaerob bir basildir.
Makale'nin Devamı »
Salmonella, Gram (-), sporsuz, hareketli, kapsülsüz, fakültatif anaerob bir basildir.
Makale'nin Devamı »
Genel olarak personel hijyeni için el ve burun örneklemesi yapılmalıdır. Ellerde E.coli, S.aureus bakterileri, burunda ise S. aureus bakterisinin varlığı araştırılır.
Yöntem'un Devamı »
Genel olarak personel hijyeni için el ve burun örneklemesi yapılmalıdır. Ellerde E.coli, S.aureus bakterileri, burunda ise S. aureus bakterisinin varlığı araştırılır.
Yöntem'un Devamı »
Genel olarak personel hijyeni için el ve burun örneklemesi yapılmalıdır. Ellerde E.coli, S.aureus bakterileri, burunda ise S. aureus bakterisinin varlığı araştırılır.
Yöntem'un Devamı »
Önemli türleri:

Staphylococcus epidermidis, gram-pozitif çekirdekleri

Makale'nin Devamı »
Forseps ile işlenebilen gıdalarda (fındık, kuru fasulye, bütün baharatlar, kahve ve kakao taneleri vb.
Yöntem'un Devamı »
Gıdalarda insan sağlığına olumsuz etki yaratan biyolojik ve fiziksel risklerden bahsetmiştik.
Makale'nin Devamı »
Gıdalarda insan sağlığına olumsuz etki yaratan biyolojik ve fiziksel risklerden bahsetmiştik.
Makale'nin Devamı »
  Genel olarak düşünüldüğünde bütün gıdalarda çeşitli mikroorganizmalar bulunmaktadır.
Yöntem'un Devamı »
  Genel olarak düşünüldüğünde bütün gıdalarda çeşitli mikroorganizmalar bulunmaktadır.
Yöntem'un Devamı »
  Genel olarak düşünüldüğünde bütün gıdalarda çeşitli mikroorganizmalar bulunmaktadır.
Yöntem'un Devamı »
  Genel olarak düşünüldüğünde bütün gıdalarda çeşitli mikroorganizmalar bulunmaktadır.
Yöntem'un Devamı »
  Genel olarak düşünüldüğünde bütün gıdalarda çeşitli mikroorganizmalar bulunmaktadır.
Yöntem'un Devamı »
  Genel olarak düşünüldüğünde bütün gıdalarda çeşitli mikroorganizmalar bulunmaktadır.
Yöntem'un Devamı »
Besiyeri mikroorganizmaların gelişeceği ortamlar olarak tanımlanabilir. Besiyerleri; sıvı/ katı/ yarı katı, genel/ selektif (seçici), hazırlanan/ hazır vb.
Yöntem'un Devamı »
Besiyeri mikroorganizmaların gelişeceği ortamlar olarak tanımlanabilir. Besiyerleri; sıvı/ katı/ yarı katı, genel/ selektif (seçici), hazırlanan/ hazır vb.
Yöntem'un Devamı »
Besiyeri mikroorganizmaların gelişeceği ortamlar olarak tanımlanabilir. Besiyerleri; sıvı/ katı/ yarı katı, genel/ selektif (seçici), hazırlanan/ hazır vb.
Yöntem'un Devamı »
Besiyeri mikroorganizmaların gelişeceği ortamlar olarak tanımlanabilir. Besiyerleri; sıvı/ katı/ yarı katı, genel/ selektif (seçici), hazırlanan/ hazır vb.
Yöntem'un Devamı »
Besiyeri mikroorganizmaların gelişeceği ortamlar olarak tanımlanabilir. Besiyerleri; sıvı/ katı/ yarı katı, genel/ selektif (seçici), hazırlanan/ hazır vb.
Yöntem'un Devamı »
Çapraz kontaminasyon, bakteri ve virüslerin kontamine olmuş bir yüzeyden, kontaminasyona maruz kalm
Makale'nin Devamı »
Çapraz kontaminasyon, bakteri ve virüslerin kontamine olmuş bir yüzeyden, kontaminasyona maruz kalm
Makale'nin Devamı »
İnsan sağlığının korunması ve kaliteli bir hayat sürdürülebilmesinde yeterli ve den
Makale'nin Devamı »
Sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi günümüzde tartışma götürmez bir gerçek olarak hayatımızdaki yerini almıştır.
Makale'nin Devamı »
Lejyoner hastalığı (Legionnaires’ Disease) ve pontiac ateşi olarak bilinen hastalıklara sebep olan bakteri Legionella pneumophila’dır.
Yöntem'un Devamı »
Zoonoz hastalıklar insanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilen hastalık etkenlerinin oluşturduğu enfeksiyonlardır.
Makale'nin Devamı »
Zoonoz hastalıklar insanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilen hastalık etkenlerinin oluşturduğu enfeksiyonlardır.
Makale'nin Devamı »
Sanitasyon latince'de sağlık anlamına gelen sanitas kelimesinden köken almıştır ve geniş anlamda insan sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve sağlığın tekrar kazanılmasında uygulanacak p
Yöntem'un Devamı »
Sanitasyon latince'de sağlık anlamına gelen sanitas kelimesinden köken almıştır ve geniş anlamda insan sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve sağlığın tekrar kazanılmasında uygulanacak p
Yöntem'un Devamı »
  Hepimizin bildiği gibi insanlığın temel ihtiyaçlarından biri beslenmektir.
Makale'nin Devamı »
  Hepimizin bildiği gibi insanlığın temel ihtiyaçlarından biri beslenmektir.
Makale'nin Devamı »
Alerji; vücudun yabancı olarak tanıdığı solunan, yenebilen, iğne ile enjekte edilebilen, veya deriye/göğüse doğrudan temas eden organik veya bazı inorganik maddelere karşı varolan
Makale'nin Devamı »
Bacillus cereus gram pozitif ve spor oluşturan gıda zehirlenme etkeni bakteriler arasında yer almaktadır. Sporlar ısıl işleme oldukça dirençlidir.
Yöntem'un Devamı »
Bacillus cereus gram pozitif ve spor oluşturan gıda zehirlenme etkeni bakteriler arasında yer almaktadır. Sporlar ısıl işleme oldukça dirençlidir.
Yöntem'un Devamı »
Bitki ve hayvanlara zarar veren canlı organizmalara karşı kullanılan kimyasal ilaçların tümüne pestisit adı verilmektedir.
Makale'nin Devamı »
E.coli O157:H7 bakterisinin belirlenmesi için kullanılan analizler klasik ve hızlı yöntemler olarak iki grupta toplanabilir.
Yöntem'un Devamı »
E.coli O157:H7 bakterisinin belirlenmesi için kullanılan analizler klasik ve hızlı yöntemler olarak iki grupta toplanabilir.
Yöntem'un Devamı »
Sporsuz ve hareketsiz kok formundaki bu bakteri Gram pozitif ve katalaz pozitif özelliktedir. Fakültatif anaerob gelişim gösterir ve mezofil karakterlidir. S.
Yöntem'un Devamı »
Sporsuz ve hareketsiz kok formundaki bu bakteri Gram pozitif ve katalaz pozitif özelliktedir. Fakültatif anaerob gelişim gösterir ve mezofil karakterlidir. S.
Yöntem'un Devamı »
Sporsuz ve hareketsiz kok formundaki bu bakteri Gram pozitif ve katalaz pozitif özelliktedir. Fakültatif anaerob gelişim gösterir ve mezofil karakterlidir. S.
Yöntem'un Devamı »
Besiyerleri; mikroorganizmaları bulundukları ortam dışında ve laboratuvarlarda üretmek için formüle edilmiş, mikroorganizmaların gereksinimini olan besin ögelerini içere
Makale'nin Devamı »
Besiyerleri; mikroorganizmaları bulundukları ortam dışında ve laboratuvarlarda üretmek için formüle edilmiş, mikroorganizmaların gereksinimini olan besin ögelerini içere
Makale'nin Devamı »
Besiyerleri; mikroorganizmaları bulundukları ortam dışında ve laboratuvarlarda üretmek için formüle edilmiş, mikroorganizmaların gereksinimini olan besin ögelerini içere
Makale'nin Devamı »
Besiyerleri; mikroorganizmaları bulundukları ortam dışında ve laboratuvarlarda üretmek için formüle edilmiş, mikroorganizmaların gereksinimini olan besin ögelerini içere
Makale'nin Devamı »
Besiyerleri; mikroorganizmaları bulundukları ortam dışında ve laboratuvarlarda üretmek için formüle edilmiş, mikroorganizmaların gereksinimini olan besin ögelerini içere
Makale'nin Devamı »
Besiyerleri; mikroorganizmaları bulundukları ortam dışında ve laboratuvarlarda üretmek için formüle edilmiş, mikroorganizmaların gereksinimini olan besin ögelerini içere
Makale'nin Devamı »
Doğada yaygın olarak bulnan funguslar, hücre büyüklükleri, yapıları ve metabolik özellkileri yönünden bakterilere göre farklılıklar gösterirler.
Yöntem'un Devamı »
Doğada yaygın olarak bulnan funguslar, hücre büyüklükleri, yapıları ve metabolik özellkileri yönünden bakterilere göre farklılıklar gösterirler.
Yöntem'un Devamı »
Doğada yaygın olarak bulnan funguslar, hücre büyüklükleri, yapıları ve metabolik özellkileri yönünden bakterilere göre farklılıklar gösterirler.
Yöntem'un Devamı »
Doğada yaygın olarak bulnan funguslar, hücre büyüklükleri, yapıları ve metabolik özellkileri yönünden bakterilere göre farklılıklar gösterirler.
Yöntem'un Devamı »
Doğada yaygın olarak bulnan funguslar, hücre büyüklükleri, yapıları ve metabolik özellkileri yönünden bakterilere göre farklılıklar gösterirler.
Yöntem'un Devamı »
Gıda zehirlenmelerine ve bazı rahatsızlıklara sebep oldukları için sağlık yönünden; hayvansal gıdalarda mikroorganizmalar tarafından oluşturuldukları için de hijyen açıs
Makale'nin Devamı »
Gıda zehirlenmelerine ve bazı rahatsızlıklara sebep oldukları için sağlık yönünden; hayvansal gıdalarda mikroorganizmalar tarafından oluşturuldukları için de hijyen açıs
Makale'nin Devamı »
Gıda zehirlenmelerine ve bazı rahatsızlıklara sebep oldukları için sağlık yönünden; hayvansal gıdalarda mikroorganizmalar tarafından oluşturuldukları için de hijyen açıs
Makale'nin Devamı »
Küfler, gıda maddelerinin bozulmasına yol açmaları, oluşturdukları metabolitlerle zehirlenme ve hastalıklara neden olmalarından dolayı büyük önem taşımaktadır.
Yöntem'un Devamı »
Küfler, gıda maddelerinin bozulmasına yol açmaları, oluşturdukları metabolitlerle zehirlenme ve hastalıklara neden olmalarından dolayı büyük önem taşımaktadır.
Yöntem'un Devamı »
Dilimlenmiş meyve ve sebzeler yemeye hazır, tazeliğini koruyabilen, ve besin değeri yüksek ürünler oldukları için üretim sektöründe yer almaya başlamış ve t
Yöntem'un Devamı »
İndikatör mikroorganizmalar gıda sanayiinde kurallara uygun olarak üretim yapılıp yapılmadığının göstergesi olarak değerlendirilir.
Makale'nin Devamı »
Besinlerimiz içinde yağ olarak kullandığımız maddeler, biyokimyasal olarak lipid olarak adlandırılmaktadır.
Makale'nin Devamı »
Örnek Alma: Dondurma sütten hazırlanan ve çocuklar başta olmak üzere hemen herkesin her yaşta çok severek t
Yöntem'un Devamı »
Örnek Alma: Dondurma sütten hazırlanan ve çocuklar başta olmak üzere hemen herkesin her yaşta çok severek t
Yöntem'un Devamı »
Örnek Alma: Dondurma sütten hazırlanan ve çocuklar başta olmak üzere hemen herkesin her yaşta çok severek t
Yöntem'un Devamı »
Günümüzde beslenme uzmanları, doktorlar ve üreticiler kadar tüketicilerin de en sık tartıştıkları konulardan biri sütün kalitesi ve hangi tip sütün t
Makale'nin Devamı »
Günümüzde beslenme uzmanları, doktorlar ve üreticiler kadar tüketicilerin de en sık tartıştıkları konulardan biri sütün kalitesi ve hangi tip sütün t
Makale'nin Devamı »
Günümüzde beslenme uzmanları, doktorlar ve üreticiler kadar tüketicilerin de en sık tartıştıkları konulardan biri sütün kalitesi ve hangi tip sütün t
Makale'nin Devamı »
Gıdaların muhafazasında uygulanan bütün yöntemlerin amacı, mikrobiyolojik ve enzimatik değişmeleri önlemek veya sınırlamaktır.
Yöntem'un Devamı »
Gıda zehirlenmeleri, gıdaların canlılarda meydana getirdikleri hastalıklardır.
Makale'nin Devamı »
Koliformlar, sıcak kanlı hayvanların bağırsaklarında yaşayan ve hayvanların fiziksel atıklarında, dışkılarında ve doğal olarak da toprakta bulunabilen, farklı türlerde bakteri tipleridir.
Makale'nin Devamı »
Koliformlar, sıcak kanlı hayvanların bağırsaklarında yaşayan ve hayvanların fiziksel atıklarında, dışkılarında ve doğal olarak da toprakta bulunabilen, farklı türlerde bakteri tipleridir.
Makale'nin Devamı »
Koliformlar, sıcak kanlı hayvanların bağırsaklarında yaşayan ve hayvanların fiziksel atıklarında, dışkılarında ve doğal olarak da toprakta bulunabilen, farklı türlerde bakteri tipleridir.
Makale'nin Devamı »
Koliformlar, sıcak kanlı hayvanların bağırsaklarında yaşayan ve hayvanların fiziksel atıklarında, dışkılarında ve doğal olarak da toprakta bulunabilen, farklı türlerde bakteri tipleridir.
Makale'nin Devamı »
Koliformlar, sıcak kanlı hayvanların bağırsaklarında yaşayan ve hayvanların fiziksel atıklarında, dışkılarında ve doğal olarak da toprakta bulunabilen, farklı türlerde bakteri tipleridir.
Makale'nin Devamı »
Koliformlar, sıcak kanlı hayvanların bağırsaklarında yaşayan ve hayvanların fiziksel atıklarında, dışkılarında ve doğal olarak da toprakta bulunabilen, farklı türlerde bakteri tipleridir.
Makale'nin Devamı »
Mikrobiyolojik su analizleri, indikatör mikroorganizmaların tanımlanmasına yönelik çeşitli analizler içerir. Bunlar E.
Yöntem'un Devamı »
Mikrobiyolojik su analizleri, indikatör mikroorganizmaların tanımlanmasına yönelik çeşitli analizler içerir. Bunlar E.
Yöntem'un Devamı »
Mikrobiyolojik su analizleri, indikatör mikroorganizmaların tanımlanmasına yönelik çeşitli analizler içerir. Bunlar E.
Yöntem'un Devamı »
  Sert şekerleme, çeşitli şekerlerin suda çözündürülüp,gerektiğinde glikoz şurubu ilavesi ile kaynatılarak asit ile konverte edilmesi ile elde edilen camsı yapıda ve çeşitli formlarda şeki
Yöntem'un Devamı »
Su örneklerinin analizinde yüksek sayıda saptanan enterokoklar fekal kontaminasyon göstergesi olarak kabul edilir.
Yöntem'un Devamı »
Yoğurt, laktik asit fermantasyonu sonucunda elde edilen ve canlı laktik asit bakterileri içeren besin değeri yüksek, fermente bir süt ürünüdür.
Makale'nin Devamı »
Yoğurt üretiminde sütün toplanıp fabrikaya getirilmesinden itibaren hassas ve ayrıntılı bir kontrol ve analiz süreci başlar. Fabrikaya kabul onayını alan sütler, yoğurt yapılmak üzere değerlendirilir.
Yöntem'un Devamı »
  Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne göre tereyağı; süt, krema veya yoğurttan fiziksel yolla elde edilen; içinde süt yağından başka yağ bulunmayan süt ürünüdür.
Yöntem'un Devamı »
  Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne göre tereyağı; süt, krema veya yoğurttan fiziksel yolla elde edilen; içinde süt yağından başka yağ bulunmayan süt ürünüdür.
Yöntem'un Devamı »
Ayran, yoğurt, su ve tuzdan oluşan geleneksel bir Türk içeceğidir.
Makale'nin Devamı »
Ayran, yoğurt, su ve tuzdan oluşan geleneksel bir Türk içeceğidir.
Makale'nin Devamı »

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ne göre, fermente süt ürünlerinde aranacak mikrobiyolojik kriterler şu
Yöntem'un Devamı »

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ne göre, fermente süt ürünlerinde aranacak mikrobiyolojik kriterler şu
Yöntem'un Devamı »

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ne göre, fermente süt ürünlerinde aranacak mikrobiyolojik kriterler şu
Yöntem'un Devamı »

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ne göre, fermente süt ürünlerinde aranacak mikrobiyolojik kriterler şu
Yöntem'un Devamı »

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ne göre, fermente süt ürünlerinde aranacak mikrobiyolojik kriterler şu
Yöntem'un Devamı »

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ne göre, fermente süt ürünlerinde aranacak mikrobiyolojik kriterler şu
Yöntem'un Devamı »
Hijyen, insan hayatının her alanında ve döneminde önemlidir; ancak toplu üretim gerçekleştiren ve hizmet sektöründe yer alan işletmelerde, özellikle mutfak hiyeni en çok özen g&#
Yöntem'un Devamı »
Bir maddenin, üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılma işlemine sterilizasyon denir.
Yöntem'un Devamı »
Canlı organizmayı oluşturan hücrelerin yaşam faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için suya gereksinimleri vardır. Su yaşam için en zorunlu maddelerden birisidir.
Makale'nin Devamı »
Özellikle çalışan kesimin günlük hayatlarındaki yoğunluk, pratik yaşama alışkanlıkları kazanma zorunluluğunu beraberinde getirmektedir.
Makale'nin Devamı »
Nişasta, özellikle et ürünlerinde jöle maddelerinin dışarı taşmasını engellemek, ürünün stabilitesini arttırmak için kullanılan bir dolgu maddesidir.
Yöntem'un Devamı »
Sütte somatik hücre meme iltihabının özellikle gizli mastitisin bir göstergesidir.
Yöntem'un Devamı »
Gıdalar, bozulma ve zehirlenme kaynakları olan mikroorganizmalar ve hastalık etmeni olan patojen mikroorganizmaların üreme ve gelişmeleri için çok
Yöntem'un Devamı »
Gıdalar, bozulma ve zehirlenme kaynakları olan mikroorganizmalar ve hastalık etmeni olan patojen mikroorganizmaların üreme ve gelişmeleri için çok
Yöntem'un Devamı »
Gıdalar, bozulma ve zehirlenme kaynakları olan mikroorganizmalar ve hastalık etmeni olan patojen mikroorganizmaların üreme ve gelişmeleri için çok
Yöntem'un Devamı »
Gıdalar, bozulma ve zehirlenme kaynakları olan mikroorganizmalar ve hastalık etmeni olan patojen mikroorganizmaların üreme ve gelişmeleri için çok
Yöntem'un Devamı »
Gıdalar, bozulma ve zehirlenme kaynakları olan mikroorganizmalar ve hastalık etmeni olan patojen mikroorganizmaların üreme ve gelişmeleri için çok
Yöntem'un Devamı »
Gıdalar, bozulma ve zehirlenme kaynakları olan mikroorganizmalar ve hastalık etmeni olan patojen mikroorganizmaların üreme ve gelişmeleri için çok
Yöntem'un Devamı »
Gıdalar, bozulma ve zehirlenme kaynakları olan mikroorganizmalar ve hastalık etmeni olan patojen mikroorganizmaların üreme ve gelişmeleri için çok
Yöntem'un Devamı »
Gıdalar, bozulma ve zehirlenme kaynakları olan mikroorganizmalar ve hastalık etmeni olan patojen mikroorganizmaların üreme ve gelişmeleri için çok
Yöntem'un Devamı »
Gıdalar, bozulma ve zehirlenme kaynakları olan mikroorganizmalar ve hastalık etmeni olan patojen mikroorganizmaların üreme ve gelişmeleri için çok
Yöntem'un Devamı »
Su, doğumdan itibaren, insan hayatındaki en gerekli besin kaynağıdır. Sudan sonra en çok sevilerek tüketilen ve 7’den 70’e her yaştan insanın beslenmesinde olmazsa olmaz denebilecek diğer bir gıda maddesi ise meyve suyudur.
Makale'nin Devamı »
Lokumun Osmanlıca rahat ul-hulküm yani boğaz rahatlatan kelimesinden türediği rivayet edilir. 15. yüzyıldan beri Anadolu'da bilinmekle birlikte, özellikle 17.
Yöntem'un Devamı »
Catering sektöründe, irili-ufaklı firmalar ve yine birkaç kişiden binlerce kişiye kadar çok çeşitli servis verilen kurum ve kişiler bulunmaktadır.
Makale'nin Devamı »
Catering sektöründe, irili-ufaklı firmalar ve yine birkaç kişiden binlerce kişiye kadar çok çeşitli servis verilen kurum ve kişiler bulunmaktadır.
Makale'nin Devamı »
Catering sektöründe, irili-ufaklı firmalar ve yine birkaç kişiden binlerce kişiye kadar çok çeşitli servis verilen kurum ve kişiler bulunmaktadır.
Makale'nin Devamı »
Gıda işletmeleri ister üretim, ister servis alanlarında çalışsınlar, ilk ve en önemli sağlık koşulu temizliktir.
Yöntem'un Devamı »
Gıda işletmeleri ister üretim, ister servis alanlarında çalışsınlar, ilk ve en önemli sağlık koşulu temizliktir.
Yöntem'un Devamı »
Gıda işletmeleri ister üretim, ister servis alanlarında çalışsınlar, ilk ve en önemli sağlık koşulu temizliktir.
Yöntem'un Devamı »
Gıdaların konserve yöntemi ile saklanması, 1800’lerden beri kullanılan bir yöntemdir.
Makale'nin Devamı »
Gıdaların konserve yöntemi ile saklanması, 1800’lerden beri kullanılan bir yöntemdir.
Makale'nin Devamı »
Gıdaların konserve yöntemi ile saklanması, 1800’lerden beri kullanılan bir yöntemdir.
Makale'nin Devamı »
Süt, doğumdan itibaren insanlar ve tüm memeli canlılar için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır.
Yöntem'un Devamı »
Süt, doğumdan itibaren insanlar ve tüm memeli canlılar için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır.
Yöntem'un Devamı »
Süt, doğumdan itibaren insanlar ve tüm memeli canlılar için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır.
Yöntem'un Devamı »
Süt, doğumdan itibaren insanlar ve tüm memeli canlılar için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır.
Yöntem'un Devamı »
Süt, doğumdan itibaren insanlar ve tüm memeli canlılar için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır.
Yöntem'un Devamı »
Süt, doğumdan itibaren insanlar ve tüm memeli canlılar için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır.
Yöntem'un Devamı »
Süt, doğumdan itibaren insanlar ve tüm memeli canlılar için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır.
Yöntem'un Devamı »
  Süt, canlıların yaşayabilmesi ve gelişimi için gerekli besin maddelerini büyük oranda bileşiminde bulunduran kusursuz bir besindir.
Makale'nin Devamı »
Catering sektöründe, birkaç kişiden binlerce kişiye uzanan geniş yelpazeli bir hizmet söz konusudur.
Makale'nin Devamı »
Catering sektöründe, birkaç kişiden binlerce kişiye uzanan geniş yelpazeli bir hizmet söz konusudur.
Makale'nin Devamı »
Catering sektöründe, birkaç kişiden binlerce kişiye uzanan geniş yelpazeli bir hizmet söz konusudur.
Makale'nin Devamı »
Meyve ve sebzeler yapılarında yaklasık % 95 oranında su içerir.
Makale'nin Devamı »
Dondurmanın Tanımı: Dondurma süt, krema ve uygun diğer süt ürünleri, içilebilir nitelikteki su, yumurta, sakkaroz ile çeşni maddeler
Yöntem'un Devamı »
Sütte Sodyum Karbonat Aranması:

Sütte oluşan süt asitini (laktik asit) nötleştiren maddelerin başında alkali karbonat ve bikarbonatlar gelmektedir.
Yöntem'un Devamı »
Sütte Sodyum Karbonat Aranması:

Sütte oluşan süt asitini (laktik asit) nötleştiren maddelerin başında alkali karbonat ve bikarbonatlar gelmektedir.
Yöntem'un Devamı »
Sütte Sodyum Karbonat Aranması:

Sütte oluşan süt asitini (laktik asit) nötleştiren maddelerin başında alkali karbonat ve bikarbonatlar gelmektedir.
Yöntem'un Devamı »
Sütte Sodyum Karbonat Aranması:

Sütte oluşan süt asitini (laktik asit) nötleştiren maddelerin başında alkali karbonat ve bikarbonatlar gelmektedir.
Yöntem'un Devamı »
Sütte Sodyum Karbonat Aranması:

Sütte oluşan süt asitini (laktik asit) nötleştiren maddelerin başında alkali karbonat ve bikarbonatlar gelmektedir.
Yöntem'un Devamı »
Ekmek hamuru hazırlarken yapının temelini oluşturan maddeler un, su, maya ve tuzdur. Çeşit ekmek yapımında kullanılan ayçiçeği, keten tohumu, haşhaş vb. maddelerde çeşit ekmek için temel bileşen olarak kullanılmaktadır.
Makale'nin Devamı »
Duyusal Muayene

Etin Rengi:
Soluk, hafif kırmızı ve koyu kırmızı arasında değişebilir.
Makale'nin Devamı »
Duyusal Muayene

Etin Rengi:
Soluk, hafif kırmızı ve koyu kırmızı arasında değişebilir.
Makale'nin Devamı »
Et, tuz ve kırmızı biberin birbirine karıştırılarak, sarımsak ve çemenle bastırılıp güneş veya iste kurutulmasıyla meydana gelen bir çeşit et yiyeceği olan pastırma, çok eski bir Türk yemeği ve et konservesidir.
Yöntem'un Devamı »
Fermente gıdalar, çeşitli bakteri ve mantar türlerinin, fermentasyon adı veirlen tepkimeleri gerçekleştirmesi yardımıyla üretilen gıdalardır.
Makale'nin Devamı »
Bu grupta yer alan bakterilerin genel tanımı; Gram pozitif, spor oluşturmayan, katalaz negatif, sitokroma sahip olmayan, aerobik olmayan ama aerotolerant, asidi tolere edebilen, kuvvetli fermentatif olup şeker fermentasyonu sıras
Yöntem'un Devamı »
Legionella; doğada çeşitli su kaynaklarında, içme ve kullanma sularında, havuz sularında, özellikle kapalı devre su ve buna bağlı klimatizasyon sistemlerinde bulunabilen, “lejiyoner hastalığı-atipik pnöm
Yöntem'un Devamı »
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında çalışılan parametreler
  İçme-Kullanma Suları için:
Escherichia coli (E.
Makale'nin Devamı »
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında çalışılan parametreler
  İçme-Kullanma Suları için:
Escherichia coli (E.
Makale'nin Devamı »
Kaynak Sularında Parametreler:   Fiziksel:   Renk (Pt/Co): 5 birim          Bulanıklık (SiO2 veya Jackson birim
Makale'nin Devamı »
Bu analiz ile yağlardaki peroksit miktarı bulunarak, yağların bozulmuşluğu hakkında fikir edinilir.  Yağlarda bulunan aktif oksijen miktarının ölçüsü peroksit sayısıdır.
Yöntem'un Devamı »
Bu analiz ile yağlardaki peroksit miktarı bulunarak, yağların bozulmuşluğu hakkında fikir edinilir.  Yağlarda bulunan aktif oksijen miktarının ölçüsü peroksit sayısıdır.
Yöntem'un Devamı »
Tulum peyniri hayvan postu içinde yapılan Türkiye'nin çeşitli yörelerine özgü peynirlere verilen addır.
Makale'nin Devamı »
Tulum peyniri hayvan postu içinde yapılan Türkiye'nin çeşitli yörelerine özgü peynirlere verilen addır.
Makale'nin Devamı »
  Hytech Slide 10°C-25°C sıcaklı aralığında saklanması tavsiye edilen bir üründür. Buzdolabı sıcaklığında saklanmamasının nedeni, içerisinde bulunan besiyerinin miktarının az oluşudur.
Yöntem'un Devamı »
  Hytech Slide 10°C-25°C sıcaklı aralığında saklanması tavsiye edilen bir üründür. Buzdolabı sıcaklığında saklanmamasının nedeni, içerisinde bulunan besiyerinin miktarının az oluşudur.
Yöntem'un Devamı »
  Hytech Slide 10°C-25°C sıcaklı aralığında saklanması tavsiye edilen bir üründür. Buzdolabı sıcaklığında saklanmamasının nedeni, içerisinde bulunan besiyerinin miktarının az oluşudur.
Yöntem'un Devamı »
İnsan organizması çok sayıda birimlerden kurulmuştur. Bu birimlerin uyum içinde çalışmaları birimler arasındaki iletişime bağlıdır. Vücudumuzda başlıca iki iletişim sistemi vardır.
Makale'nin Devamı »
İnsan organizması çok sayıda birimlerden kurulmuştur. Bu birimlerin uyum içinde çalışmaları birimler arasındaki iletişime bağlıdır. Vücudumuzda başlıca iki iletişim sistemi vardır.
Makale'nin Devamı »
Gıda kodeksinde yapılan son değişiklikler ile birlikte, Staphylococcus aureus bakterisinin yerini koagulaz pozitif stafilokokların aldığını görmekteyiz. Daha önceki makalelerimizde S. Aureus’dan bahsetmiştik.
Yöntem'un Devamı »
Bacillus cereus ve sebep olduğu gıda zehirlenmeleri ile ilgili daha önce bir makale yayınlamıştık.
Makale'nin Devamı »
Kayısı meyvesi, dünyanın hemen her yerinde yetişebilse de, daha çok Akdeniz’e yakın olan ülkelerde, Avrupa, Orta Asya, Amerika ve Afrika kıtalarına yayılmış ve burada yetişme alanları bulmuştur.
Yöntem'un Devamı »
Kayısı meyvesi, dünyanın hemen her yerinde yetişebilse de, daha çok Akdeniz’e yakın olan ülkelerde, Avrupa, Orta Asya, Amerika ve Afrika kıtalarına yayılmış ve burada yetişme alanları bulmuştur.
Yöntem'un Devamı »
Gıdalarda tuz, kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formda bulunur. Normalitesi belli AgNO3 çözeltisi ile titre edilerek tuz miktarının saptanması ilkesine dayanan yönteme Mohr Yöntemi denir.
Yöntem'un Devamı »
Gıdalarda tuz, kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formda bulunur. Normalitesi belli AgNO3 çözeltisi ile titre edilerek tuz miktarının saptanması ilkesine dayanan yönteme Mohr Yöntemi denir.
Yöntem'un Devamı »
Su analizleri başta olmak üzere, büyük partikülller içermeyen sıvıların mikrobiyolojik analizlerinde membran filtrasyon yöntemi kullanılabilir.
Yöntem'un Devamı »
  Tüm gıda ürünlerinde olduğu gibi, et ve et ürünlerinin üretiminde de dikkat edilmesi gereken kurallar vardır.
Makale'nin Devamı »
  Tüm gıda ürünlerinde olduğu gibi, et ve et ürünlerinin üretiminde de dikkat edilmesi gereken kurallar vardır.
Makale'nin Devamı »
Yeryüzündeki canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için gereken en önemli iki etken hava ve sudur.
Makale'nin Devamı »
Yeryüzündeki canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için gereken en önemli iki etken hava ve sudur.
Makale'nin Devamı »
Üretim alanlarında, üretilen ürün kadar, üretim yapılan ortamın da hijyenik olması gerekir. Bu durumda, ortamdan ürüne çapraz bulaşma da önlenmiş olur.
Makale'nin Devamı »
Üretim alanlarında, üretilen ürün kadar, üretim yapılan ortamın da hijyenik olması gerekir. Bu durumda, ortamdan ürüne çapraz bulaşma da önlenmiş olur.
Makale'nin Devamı »
Listeria monocytogenes, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olan en önemli gıda kaynaklı patojenlerden biridir.
Makale'nin Devamı »
Listeria monocytogenes, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olan en önemli gıda kaynaklı patojenlerden biridir.
Makale'nin Devamı »
Mikroorganizmalar, tüm diğer canlılar gibi uygun ortamlar bulduklarında beslenerek çoğalır, toprak, hava, insan vücudu ve tüm doğa koşullarında yaşayabilirler.
Makale'nin Devamı »
 Su, canlıların hayatını sürdürmesi için gerekli olan ve bu sebeple hayati önem taşıyan, dünya üzerindeki en mucizevi maddedir. Fiziksel olarak incelendiğinde, kokusuz, renksiz ve tatsızdır.
Makale'nin Devamı »
Peynir, süt proteini kazeinin peynir mayası ve/veya peynir kültürü ile pıhtılaştırılması ve bu pıhtıdan peynir suyunun ayrılmasıyla elde edilen fermente bir süt ürünüdür.
Yöntem'un Devamı »
Son dönemlerde gerek ülkemizde gerekse dünyanın birçok ülkesinde, alternatif tıbbın faydaları yadsınamayacak kadar fazladır.
Makale'nin Devamı »
Beyaz Çay

Türkiye'de üretimine geçtiğimiz yıl başlanan beyaz çay, yaş çayın tepe tomurcuğunun uygun zamanda toplanması ile elde ediliyor.
Makale'nin Devamı »
Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği   Tebliğ, evcil tavuktan (Gallus gallus var.
Makale'nin Devamı »
Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği’nde  ürün etiketleri, satış kuralları, bazı ürünlerin tuz ve nem oranları ile ilgili değişiklikler yapıldı.
Makale'nin Devamı »
Turşu üretimindeki en önemli süreçlerden biri fermantasyon sürecidir. Turşunun kalitesini bozabilen pek çok olay bu sürçteki hatalardan meydana gelir.
Makale'nin Devamı »
Tereyağının içeriğinde başka türden yağ olup , olmadığını belirlemek için Reichert-Meissl sayısı hesaplanmalıdır  
Yöntem'un Devamı »
Geleneksel gıdalarımızdan biri olan tarhana; buğday unu, yoğurt, maya, çeşitli sebzeler ve baharatların karıştırılıp, yoğrulması sonucunda oluşan hamurun fermente edildikten sonra kurutulup, öğütülmesiyle elde edilen bir gı
Makale'nin Devamı »
 Dezenfeksiyon Nedir?
Mikroorganizmalar hemen hemen her yerde kendilerine yaşam alanı bulurlar.
Makale'nin Devamı »