Yağ Kalitesi Test Stribi - Oil Quality Test Strip

VeriTech Yağ Kalitesi Test Stribi, kullanımı kolay, okunması kolay.

DiaNatura Safe

Bitkisel Özütlerden Elde Edilmiş Doğal Koruyucu

DiaPlas Filter Bag Stomacher Poşeti

DiaPlas Filter Bag stomacher poşeti, yan taraftan filtreli olarak üretilmektedir. Bu sayede, homojenize edilen numunenin filtreden geçirilerek süzülmesini sağlar. Filtre, numunedeki katı maddeleri ayr

Laboratuvar Tezgahı

Mikrobiyolojik Ekimlerde Kullanılmak Üzere Laboratuvar Tezgahı

Doğrulama Kitleri

Analiz sonuçlarıın doğruluğundan emin olun.

Suda Koliform/E.coli Tespit Kiti

Suyun kalitesini hızlı ve kolay yoldan tespit eden test kiti.

Protein Kalıntı Testi

Renk değişiminin görsel okuması ile protein kalıntısı tespiti.

Hytech Slide ® (Hijyen Kontrol Kiti)

Hijyen kontrolü için tüm yüzeylerden besiyeri teması ile mikrobiyolojik ekim aparatı

Proallium DMC

Bitki Özütlerinden Elde Edilmiş Doğal Gıda Koruyucusu