Hijyen Kontrolünde Hytech Slide ile Swab Yöntemi Arasındaki Farklılıklar

14870 kez okundu

9 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Hijyen Kontrolünde Hytech Slide ile Swab Yöntemi Arasındaki Farklılıklar

 
Hytech Slide 10°C-25°C sıcaklı aralığında saklanması tavsiye edilen bir üründür. Buzdolabı sıcaklığında saklanmamasının nedeni, içerisinde bulunan besiyerinin miktarının az oluşudur. Sıcaklık farklılığı durumunda her besiyerinde belli miktarda terleme görülür. Bu durum laboratuvar dışına çıkmayan, saklama koşulundan alınıp ekim yapılan ve inkübatöre kaldırılan besiyerleri için de geçerlidir. 

Hytech Slide üzerindeki besiyeri miktarı az olduğu, ve ürünün kullanılma sıcaklığı oda sıcaklığına daha yakın olduğu için (dışarıda, firmalarda vs), saklama koşulları da oda sıcaklığı olmalıdır ki, besiyerleri gereksiz terleyerek su kaybetmesin. 

Numune almak için dışarı çıkılırken tüm ürünler soğuk zincirde taşınmalı ve gün içerisindeki program boyunca soğuk zincir korunmalıdır. Bu süre, soğuk zincirde taşınan Hytech slide’da herhangi bir değişikliğe sebep olmayacak kadar kısa bir süredir. 

Özellikle numune alındıktan sonra ister Hytech Slide, ister petri, isterse direkt olarak gıda numunesi olsun; her türlü numunenin soğuk zincir ile laboratuvara taşınması gereklidir ki, numunelerin içerisinde bulunan mikroorganizmaların aktivitesi, inkübasyona gireceği ana kadar minimum düzeyde kalsın. Soğuk zincir sıcaklığında mikroorganizmalar ölmez veya hasar görmez, sadece gelişme ve üreme hızları minimuma iner. Hytech Slide’ları ve ekim sonrası petrileri inkübatöre yerletirdikten sonra, ideal koşullarda ideal üreme ve gelişme başlamış olur. Zaten soğuk zincir taşıması tam anlamı ile buzdolabı sıcaklığı olmayacaktır; sadece kutu içerisinde bulunan gıda ve materyalleri dış sıcaklıktan koruyarak, serin kalmalarını sağlar. Bu sebeple, kutu içerisinde kaldığı zaman zarfı içerisindeki sıcaklık farkı herhangi bir risk de teşkil etmez.

Normalden daha sıcak illerde veya bölgelerde Hytech Slide kullanımı konusunda herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Önemli olan, laboratuvarda normal saklama koşullarında muhafaza edebilmektir (10°C-25°C). Diğer zamanlarda, sıcak veya soğuk, her koşulda soğuk zincire mümkün olduğunca dikkat edere numune transpotu yapılmasıdır. 

Birkaç günlük seyahatlerde Hytech slide’ları inkübatöre koymak mümkün değilse, laboratuvara gelene kadar oda sıcaklığında inkübe edilmelidir. 3-4 günlük seyahatlerde, o günkü ihtiyaç kadar Hytech Slide soğuk zincirde taşınmalı, geri kalanlar yine oda sıcaklığında kalmalı. Dönüşte, kullanılan Hytech Slide’lar oda sıcaklığında bırakılmalı ve 5 günlük oda sıcaklığında inkübasyon süresi beklenmelidir.

Bunu sebebi de, numune alındıktan sonra, soğuk zincir ile analize getirilmesi ve inkübasyona bırakılması arasındaki sürenin 12 saati geçmemesi gerekliliğidir. 

Swab ile örnek alındığında da, ekim yapılması gerektiğinden, 12 saat içerisinde örnek laboratuvara getirilmiş ve ekim yapılarak, besiyeri petrileri inkübatöre kaldırılmış olmalıdır.

Uzun seyahatlerde veya inkübatör kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda, Hytech Slide oda sıcaklığında da inkübe edilebilir. Kullanma kılavuzunda belirtildiği üzere, Hytech Slide’ın normal kullanım koşulları:

Küf-Maya için: 25°C sıcaklıkta 5 gün
Diğer tüm mikroorganizmalar için: 36°C sıcaklıkta 2 gün olarak belirtilmiştir.

Eğer ortam inkübatör kullanmaya müsait değilse veya cihaz yoksa, tüm Hytech Slide’lar oda sıcaklığında 5 gün inkübe edildikten sonra sayımları yapılabilir.

Swabların uygulama sırasında çapraz kontaminasyona uğrama riski Hytech slide’a göre bir hayli fazladır. Bulaşma havadan, çevreden veya swab, tüpünün içerisinden çıkarılır veya tekrar yerleştirlirken oluşabilir; çünkü herhangi bir koruması bulunmaya, esnek bir üründür. 

Swablar çeşitli yapılarda materyallerdir. Genellikle kuru swab, herhangi bir izotonik sıvı ile sulandırılıp yüzeye sürtmek suretiyle örnek alınır; fakat bu uygulama  biraz hatalı olarak feğerlendirilebilir.
 
Kuru swabla numune almak yerine, numuneyi besiyeri benzeri jel bir ortamda saklayarak laboratuvara geitrmeyi kolaylaştıracak jelli swablar kullanmak daha doğru olacaktır; fakat bu swablar da, yukarıda bahsedilen bulaşma risklerinden hiçbirini ortadan kaldırmaz. Sadece, numunenin yolda kuruma riskini azaltır.

Swablar laboratuvara getirdikten sonra ise, swabı direkt olarak besiyerine sürmek sayım yapabilmek açısından yanlış bir uygulamadır. Bu uygulamada, örnek tüm besiyerine eşit olarak yayılmış olmayacak, sedece swabın değdiği hat üzerinde üreme gerçekleşecektir.  Doğru uygulama, swabı tüpünün içerisinde bir miktar dilüsyon sıvısı ile ıslatmak ve normal ekimde olduğu gibi, bu sıvıdan bir miktar pipet ile çekilerek ekim yapılmasıdır. Bu aşamada oluşabilecek sıkıntı ise, swabın üzerindeki mikroorganizmaların dilusyon sıvısına tam olarak geçip geçmediğinin bilinememesidir. 

Hytech slide uygulamasında steril ürün, Hytech Slide’a, uygulayan kişiye ve çevreye herhangi bir bulaşma riski olmadan yüzeye temas ettirilir ve Hytech Slide tüpe tekrar yerleştirilirken, besiyerinin herhangi bir yere veya tüpe değerek bulaştırma riski bulunmamaktadır. Laboratuvara gelen Hytech Slide’lar, herhangi ikinci bir işlem veya ekim gerekmeksizin inkübatöre kaldırılır ve süre sonunda direkt olarak sayımları yapılabilir. Ayrıca Hytech Slide çubuğunun 1’er santimetrekarelik bölümlere bölünmüş olması, yüzeylerde birim alana düşen yükü hesaplamak konusunda da yardımcıdır.