Süt Ürünlerinde Mikrobiyolojik Kriterler ve Analizler

11915 kez okundu

10 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Süt Ürünlerinde Mikrobiyolojik Kriterler ve Analizler


Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ne göre, fermente süt ürünlerinde aranacak mikrobiyolojik kriterler şunlardır.

Kefir:
 
Koliform bakteriler:  n: 5
                             c: 2
                             m: 9
                             M: 95
Küf:       n: 5
             c: 2
             m: 10²
             M: 10³
 
E.coli:   n: 5
            c: 0
            m ve M: <3

Yoğurt, meyveli vb yoğurtlar, ayran ve diğer fermente süt ürünleri:
 
Koliform bakteriler:   n: 5
                              c: 2
                              m: 9
                              M: 95
 
Maya (probiyotik kullanılanlar hariç):  n: 5
                                                      c: 2
                                                      m: 10²
                                                      M: 10³
 
Küf:   n: 5
         c: 2
         m: 10²
         M: 10³
 
E.coli:   n: 5
            c: 0
            m ve M: <3

Süt ve süt ürünlerinin analizleri yapılırken, standart analiz metodları uygulanabileceği gibi, çeşitli ticari hızlı kitler ve cihaz yardımı ile yapılan analizler de uygulanabilir.
 
Klasik analiz yönteminde ilk olarak analize hazırlık ve tartım aşaması vardır.
Uygun koşullarda laboratuara getirilen numune, hassas terazide tartılır ve 1:10 oranında dilusyon sıvısıyla sulandırılır.
 
Sulandırmanın ardından stomacher cihazı veya el yardımıyla numune 1,5-2,0 dakika boyunca homojenize edilir.
 
Tartım işlemine başlamadan önce hazırlanmış ve üzerine bilgileri yapılmış besiyeri petrilerine, istenen dilüsyonlarda ekimler yapılır.
 
Besiyerleri, her bir besiyerinin gerektirdiği sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.
 
İnkübasyon süreleri, genellikle koliform bakteriler ve E.coli için 36±1°C’de 24-48 saat, küf ve maya için 25°C’de 3-5 gündür.
 

Kefir:
 
Koliform bakteriler:  n: 5
                             c: 2
                             m: 9
                             M: 95
Küf:       n: 5
             c: 2
             m: 10²
             M: 10³
 
E.coli:   n: 5
            c: 0
            m ve M: <3

Yoğurt, meyveli vb yoğurtlar, ayran ve diğer fermente süt ürünleri:
 
Koliform bakteriler:   n: 5
                              c: 2
                              m: 9
                              M: 95
 
Maya (probiyotik kullanılanlar hariç):  n: 5
                                                      c: 2
                                                      m: 10²
                                                      M: 10³
 
Küf:   n: 5
         c: 2
         m: 10²
         M: 10³
 
E.coli:   n: 5
            c: 0
            m ve M: <3

Süt ve süt ürünlerinin analizleri yapılırken, standart analiz metodları uygulanabileceği gibi, çeşitli ticari hızlı kitler ve cihaz yardımı ile yapılan analizler de uygulanabilir.
 
Klasik analiz yönteminde ilk olarak analize hazırlık ve tartım aşaması vardır.
Uygun koşullarda laboratuara getirilen numune, hassas terazide tartılır ve 1:10 oranında dilusyon sıvısıyla sulandırılır.
 
Sulandırmanın ardından stomacher cihazı veya el yardımıyla numune 1,5-2,0 dakika boyunca homojenize edilir.
 
Tartım işlemine başlamadan önce hazırlanmış ve üzerine bilgileri yapılmış besiyeri petrilerine, istenen dilüsyonlarda ekimler yapılır.
 
Besiyerleri, her bir besiyerinin gerektirdiği sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.
 
İnkübasyon süreleri, genellikle koliform bakteriler ve E.coli için 36±1°C’de 24-48 saat, küf ve maya için 25°C’de 3-5 gündür.
 
İnkübasyon sonucunda, besiyeri petrilerinde üreyen koloniler sayılarak hesap yapılır. Eğer gerekiyorsa mikrobiyolojik ve biyokimyasal doğrulamalar da yapılarak analizler sonuçlandırılır. En son olarak gerçek sayılar kaydedilir.
 
 Sütte mikrobiyolojik analizi yapmak için firmamız tarafından özel steril şartlarda üretilen hazır besiyerlerinden kullanabilirsiniz. İnkübatör olarak Minkübatör ürünümüzü tercih edebilirsiniz.