İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği Kapsamındaki Kimyasal Parametreler

7534 kez okundu

9 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği Kapsamındaki Kimyasal Parametreler

Kaynak Sularında Parametreler:
 
Fiziksel:
 
Renk (Pt/Co): 5 birim          Bulanıklık (SiO2 veya Jackson birimi): 2 birim
 
Kimyasal:
 
Klorür: 40mg/L                   Sülfat: 40 mg/L
Kalsiyum: 100 mg/L            Magnezyum: 30 mg/L
Sodyum: 30 mg/L                Potasyum: 10 mg/L
Aluminyum: 0,05 mg/L         pH: (6-8) ± 0.5
 
İstenmeyen Maddeler:
 
Nitrat: 25 mg/L                   Demir: 0,05 mg/L    
Mangan: 0,02 mg/L             Bakır: 0,1 mg/L    
Çinko: 5,0 mg/L                  Florür: 1,5 mg/L
Org. Maddeler İçin Sarf Edilen Oksijen: 2 mg/L       Bor: 1mg/L
Amonyak: Bulunmamalı       Nitrit: Bulunmamalı
 
Zehirli Maddeler:
 
Arsenik: 0,01 mg/L             Kadmiyum: 0,005 mg/L
Siyanid: 0,01 mg/L              Krom: 0,05 mg/L
Civa: 0,001 mg/L                Nikel: 0,02 mg/L
 
Maden Suları:
 
Fiziksel:
 
Renk (Pt/Co): 5 birim          Bulanıklık (mg/l SiO2): 5 birim
 
Fizikokimyasal:
 
pH: -                                  Elektriksel İletkenliği (µmhos 25 OC): - Karbondioksit: -
 
Kimyasal:
 
Sodyum: -                           Potasyum: -
Amonyum: 0,50 mg/L          Magnezyum: -
Kalsiyum: -                         Mangan: 2,0 mg/L
Demir: -                              Florür: 1.0 – 2.0***
Klorür: -                             Bromür: -
İyodür: -                             Nitrit: 0.02 * - 0.05**    
Sülfat: -                              Bikarbonat: -
 
 
* Uyarı değeri
** Sınır değer
*** Maden suları, 1.0 mg/L’den fazla florür ihtiva ediyorsa “ florür ihtiva eder” , 2.0 mg/L’ den fazla florür ihtiva ediyorsa “ 0 – 7 yaş grubundaki çocuklar için uygun değildir” ibaresi şişe etiketine yazılmalıdır.
(-) Yönetmelik Değeri Bulunmamaktadır.
 
Çözünmeyeler Maddeler:
 
Silikad Asidi: -                   Borat: 30 mg/L
 
Eser Elementler:
 
Arsenik: 0,01 mg/L            Kadmiyum: 0,003 mg/L
Krom: 0,05 mg/L               Civa: 0,001 mg/L
Nikel: 0,02 mg/L                Kurşun: 0,01 mg/L
Antimon: 0,005 mg/L         Selenyum: 0,05 mg/L
Baryum: 1 mg/L                 Bakır: 1 mg/L
Çinko: 3,0 mg/L                Sülfür: 0,05 mg/L
 
Kirlilik Belirten Zehirli Maddeler:
 
Siyanid: 0,01 mg/L          
Organik Maddeler İçin Sarf Edilen Oksijen: 5,0 mg/L
-
(-) Yönetmelik Değeri Bulunmamaktadır.
 
 
İçme Suları:
 
Fiziksel:
 
Renk (Pt/Co): 10 birim        Bulanıklık (SiO2 veya Jackson birimi): 5 birim
 
Kimyasal:
 
Klorür: 250 mg/L                Sülfat: 250mg/L
Kalsiyum:100 mg/L             Magnezyum: 50 mg/L
Sodyum: 175 mg/L             Potasyum: 12 mg/L
Aluminyum: 0,2 mg/L          pH: 5,5 - 8,5
 
İstenmeyen Maddeler:
 
Nitrat: 45 mg/L                   Demir: 0,3 mg/L    
Mangan: 0,05 mg/L            Bakır: 1,5 mg/L
Çinko: 5,0 mg/L                 Florür: 1,5 mg/L
Organik Maddeler İçin Sarf Edilen Oksijen: 3,5 mg/L
Amonyak: 0,05 mg/L         Bor: 0,3 mg/L
Nitrit: 0,05 mg/L
 
Zehirli Maddeler:
 
Arsenik: 0,01 mg/L             Kadmiyum: 0,003 mg/L
Siyanid: 0,01 mg/L              Krom: 0,05 mg/L
Civa: 0,001 mg/L                Nikel: 0,02 mg/L
Kurşun: 0,01 mg/L             Antimon: 0,005 mg/L
Selenyum: 0,01 mg/L
 
Kaplıca Suları:
 
Fiziksel:
 
Koku: -                              Tat: -
Renk: -                               Bulanıklık: -
 
Fizikokimyasal:
 
pH: -                                  Elektrik iletkenlik (µmhos 25 OC): - Karbondioksit: -
 
Kimyasal:
 
Sodyum: -                          Potasyum: -
Amonyum: 0,50 mg/L        Magnezyum: -
Kalsiyum: -                        Mangan: -
Demir: -                             Florür: -*
Klorür: -                            Bromür: -
İyodür: -                            Nitrit: 0.05 mg/L
Nitrat: -                             Sülfat: -
Hidrojenfosfat: -                Bikarbonat: -
Hidrojensülfür/Sülfür: -       Fosfat: -
 
Çözünmeyen Maddeler:
 
Silikat Asidi: -                    Borik Asit: -
 
Eser Elementler:
 
Arsenik: -                          Kadmiyum: 0,003** mg/L
Krom: 0,05** mg/L          Civa: 0,05** mg/L
Nikel: 0,02** mg/L           Kurşun: 0,01** mg/L
Antimon: 0,005** mg/L     Selenyum: -
Baryum: -                          Bakır: -
Çinko: -                            Sülfür: -
 
Kirlilik Belirten Zehirli Maddeler:
 
Siyanid: 0.01 **mg/L
Organik Maddeler İçin Sarfedilen Oksijen Miktarı: 5 mg/L
 
* Florür konsantrasyonun 1 mg/L’nin üzerinde olması halinde kullanıcılar tarafından görülecek yerlerde suyun florür içerdiği ilan edilmeli, 2 mg/L üzerinde olması halinde 0 –7 yaş grubu çocuklar için içilerek kullanılmasının uygun olmadığı ilan edilmelidir.
 
** Belirtilen değerlerin aşılması halinde bu suların içme ve inhalasyon kürlerinde kullanılması engellenmelidir.
 
(-) Yönetmelik Değeri Bulunmamaktadır.
 
İşlenmiş maden suyu (aromalı):
 
Kimyasal Özellikler:
 
Nitrit: 0.02*-0.05**mg/L             Nitrat: 25.0 mg/L
Arsenik: 0.01 mg/L                       Krom: 0.05 mg/L
Kadmiyum: 0.003 mg/L                Civa: 0.001 mg/L
Nikel: 0.02 mg/L                          Kurşun: 0.01 mg/L
Antimon: 0.005 mg/L                   Selenyum: 0.05 mg/L
Siyanid: 0.05 mg/L                       Baryum: 1.0 mg/L
Florür: 1.0-2.0***mg/L               Çinko: 3.0 mg/L
Mangan: 2.0 mg/L                        Bakır: 1.0 mg/L
Borat: 30 mg/L                            Alüminyum: 0.2 mg/L
Sülfür: 0.05 mg/L
 
* Uyarı Değeri
** Sınır Değeri
*** 1 mg/L’den fazla florür ihtiva ediyorsa "Florür İhtiva Eder" 2.0 mg/L’den fazla florür ihtiva ediyorsa "0-7 yaş grubundaki çocuklar için uygun değildir" ibaresi şişe etiketine yazılmalıdır.
 
İçme ve Kullanma Suları:
 
Daima berrak, renksiz, kokusuz ve tortusuz olacaktır.
 
Bu suların tabii olarak ihtiva edecekleri kimyasal maddelerin cins ve miktarları:
 
Kurşun: 0.05 mg/L                   Arsenik: 0.05 mg/L
Kadmiyum: 0.01 mg/L              Siyanür: 0.02 mg/L
Florür: 1.5 mg/L                       Nitrat: 45 mg/L
Bakır: 1.5 mg/L                        Demir: 1.0 mg/L
Mangan: 0.5 mg/L                    Çinko: 15 mg/L
Sülfat: 400 mg/L                       Klorür: 600 mg/L
Total Organik Madde Miktarı (Oksijen miktarı): 3.5 mg/L
 
Amonyak ve Nitrit bulunmayacak, sertlik derecesi en fazla 50 Fransız derecesi ve pH 6.5 – 9.2 olacaktır.
Klorlanmış sularda serbest, bakiye klor miktarı litrede 0.5 mg’dan fazla olmayacaktır.
 
Analizlerinizde kullanmak için steril numune alma poşetini Diatek tarafından satın alabilirsiniz.