Gıdalarda E.coli O157:H7 Analizi

17807 kez okundu

10 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Gıdalarda E.coli O157:H7 Analizi

E.coli O157:H7 bakterisinin belirlenmesi için kullanılan analizler klasik ve hızlı yöntemler olarak iki grupta toplanabilir. Klasik yöntemler selektif zenginleştirme ve katı besiyerine ekim aşamalarından oluşur ve var/yok testleri şeklindedir. Türk Gıda Kodeksi verilerine göre gıdalarda E.coli O157:H7 bakterisinin varlığı 25g örnekte araştırılır.
 
Aseptik şartlarda alınan ve soğuk zincir korunarak laboratuvara getirilen örnekler homojen hale getirilere, 25g’lık kısmı alınır ve 225 ml selektif sıvı bir besiyerinde 37°C’de 24 saat süreyle zenginleştirme işlemine tabii tutulur. İnkübasyon sonunda selektif ve ayırt edici bir katı besiyerine çift paralelli, sürme ve çizme yöntemleri ile ekim yapılarak, bu besiyerleri de 37°C’de 24 saat inkübasyona bırakılır. Petri florasındaki bazı bakteriler sorbitolü fermente ederlerken bazıları etmez ve petrilerde farklı renklerde koloniler ürer. E.coli O157:H7 şüpheli koloniler sorbitol negatif kolonilerden seçilip doğrulamaya gidilerek belirlenir.
 
Selektif katı besiyerinden elde edilen sorbitol negatif kolonilerden yapılacak doğrulama biyokimyasal testler yoluyla olabileceği gibi, doğrudan lateks agglutinasyon testi uygulanarak da yapılabilir. Bu yolla bakterinin E. coli O157 olduğu belirlenebilmektedir. Bakterinin E.coli O157:H7 olarak tanımlanabilmesi için H7 antiserumu ile mümkün olmaktadır.
 
Biyokimyasal doğrulamalarda E.coli O157:H7’nin karakteristik özellikleri
 
· Hidrojen sülfür negatif
· Voges Proskauer negatif
· Sorbitol negatif
· Laktoz pozitif
· Glikozdan gaz oluşumu pozitif
· İndol pozitif
· Metil red pozitif
· Hareket pozitif
· Lizin dekarboksilaz (LDC) pozitiftir.
 
Doğrulamalarda kullanılabilecek diğer bir yöntem lateks agglutinasyon testleri ise iki adet serum içermektedir. Test solusyonu E.coli O157 antijenine özel tavşan antikorları ile kaplanmış lateks partiküllerinden, kontrol serumu ise pre-immun tavşan globulinlerinden oluşur. Lateks agglutinasyon testinde şüpheli koloni ile karıştırılan kontrol serumunda herhangi bir değişiklik görülmezken, test serumunda oluşan agglutinasyon (kumlanma görüntüsü) E.coli O157’yi doğrular.
Klasik yöntemlerin zaman zaman yetersiz gelmesi ve refakatçi floranın maskelemesi sebebiyle yanlış negatifler sıklıkla görülmektedir; bu sebeple yeni ve hızlı analiz yöntemleri ağırlıklı olarak DNA esaslı testler ve immunoenzimatik yöntemler üzerine yoğunlaşmışlardır. Immunoassay, radioimmunoassay (RIA), fluorescent immunoassay (FIA), enzim immunoassay (EIA), immun peroksidaz testleri gibi testler güvenli ve hızlı sonuçlar verebilmektedir.
 
İmmunolojik belirleme ve identifikasyonda lateks agglutinasyon testleri ve ELISA sıklıkla kullanılmaktadır. Bu hassas testlerin sonucunda, antijen-antikor birleşmesş ile, 1 kob/g’dan daha az sayıda E.coli O157:H7 varlığı belirlenebilmektedir.
 
Son zamanlarda E.coli O157:H7 ve toksinleri PCR yöntemi ile de belirlenebilmektedir.
 
Diatek tarafından satın alabileceğiniz Hazır besiyerleri ve Toz besiyerleri analizlerinizde başarılı sonuçlar verir.
 
 

Etiketler e.coli o157 h7 analiz yöntemleri , e coli o 157 h7 analizi , e coli o157 h7 analizi , e.coli o157:h7 analizi , sıvı gıdada e.coli ara yöntemi , e. coli o157:h7’nin biyokimyasal özellikleri , e.coli klasik yöntem süresi , e coli o 157: h7 analizi , e.coli analizi , mikrobiyolojik analizle e.coli aranması , gıdalarda e. coli analizi , e.coli o157 klasik analiz yöntemi , e.coli lateks test , immun perokisdaz testi , e.coli o157:h7 var yok testi , radio immuno assay yöntemi , e.coli 0157:h7 analizleri , e coli analizi , e.coli diatek , e.coli analizi , escherichia coli analizi , e.coli o157 h7 analizi , e.coli o157:h7 analiz , e coli o 157 h7 tesbit yöntemleri , e coli o157h7 tesbit yöntemleri , ayranda e.coli analizi , selektif sıvı , oh157 testi , e col analizi kaç günde çıkar , ekoli analizi , gıdalarda e.coli deneyi , e.coli var yok testi , e coli o157h7 analizi , gıdalarda e.coli aranması , e.coli o157 indol pozitif , e.coli o157 analizi , lizin dekarboksilaz testi metot , e.coli belirleme yöntemleri , gıdalarda e.coli analizi , gıdalarda e coli , o 157 h7 gıda analizi , e.coli o157 özellikleri , e.coli analiz metodudu , gıdalarda e.coli analiz metodu , e.coli görünümü , e coli için biyokimyasal testler , gıdalarda e.coli 0157:h7 analizi , e coli o157 h7 doğrulama serumları , ımvıc testi e.coli aranması , ecoli o157:h7 doğrulama , e.coli o157 h7 , mirobiyolojik analiz yöntemleri , e.coli o157 analiz kiti , mikrobiyolojik analiz yöntemleri , e.coli analiz sonuçları , gıda analizlerinde e.coli varlığı , e.coli o157 doğrulaması , e.coli o157:h7 analiz yöntemi , e.coli o157 h7 aranmasında kullanılan yöntemler , e.coli o157:h7 aranmasında kullanılan hızlı yöntemler , e.coli gıda analizleri , e coli 0157 h7 aranmasında kullanılan hızlı yöntemler , e.coli o157 aranması , ınvıc testı , e. coli o157 h7 aranmasında kullanılan hızlı yöntemler , e.coli aranması , hızlı mikrobiyolojik analiz-klasik analiz , e.coli 0157:h7 analizi nedir , e.coli o157 h7 biyokimyası , e coli 0157 h7 biyokimyası , gıdalarda e coli analizi , gıdalarda e.coli analizi nasıl yapılır , e.coli o157 klasik yöntemler , e. coli o157 h7 zenginleştirici besiyerleri , e coli o157 analizii , mikrobiyolojik e coli analizi nasıl yapılır , e.coli o157 analizinin yapılışı , o157 analizi , ayranda e.coli analizi metodu , mikrobiyolojik analiz e.coli yontemi , diatek e coli o157 , e coli 0157 analiz , e. coli analizi , escherichia coli analizi mikrobiyoloji , e.coli analizi nasıl yapılır , gıda analizleri ekim yöntemleri , e.coli özellikleri , e.coli o157 h7 analizi doğrulama , sıvı gıdalarda e.coli aranması , E. coli aranmasında kullanılan hızlı yöntemler , e coli· nasıl analiz edilir , E.coli O157:H7, E.coli O157:H7 aranması, E.coli O157:H7 analizi