İş Hijyeni Nedir ?

1081 kez okundu

6 ay önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» İş Hijyeni Nedir ?

İş hijyeni ; çalışan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin tespit edilmesi, etkilerinin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması şeklinde tanımlanabilir. Hatta AIHA (American Industrial Hygiene Association/Amerikan Endüstri Hijyenistleri Birliği) iş hijyeni kavramını “İş Hijyeni, işyerlerinde görülen ve endüstri toplumunda hastalığa, sağlığın bozulmasına ve huzursuzluğa neden olan çevresel faktörleri, stresleri saptayan, değerlendiren ve onları kontrol eden bilim ve sanattır’’ şeklinde tanımlamıştır.

 
 
Bu nedenle çalışan nüfusun sağlığının ve refahının korunması, iş veriminin arttırılması ve tedavi giderlerinin azaltılarak sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunulması açılarından büyük önem taşımaktadır. İş hijyeni alanı, yukarıda bahsedilen fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin ölçüm test ve analizlerle tespitini takiben bunların sağlık etkilerinin değerlendirilmesini ve gerekli tedbirlerin tasarlanıp uygulamasını da içermektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20.08.2013 tarihinde yayımlanan “İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” ise bu konular arasından ölçüm test ve analiz konusunu düzenlemekte ve iş hijyeni ölçüm test ve analizi yapacak laboratuvarların yetkilendirilmesi hakkındaki usul ve esasları belirlemektedir. Yine bu yönetmeliğe göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizi ‘Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını’ tanımlamaktadır.

Hijyen kontrolünde elinizi güçlendiren ürünümüz Hytech Slide'a yakından bakınız.
 
Hytech Slide alet, ekipman, personel gibi tüm yüzeylerden (katı/sıvı) mikrobiyolojik analiz yapmanızı sağlayan bir üründür.
 
Hytech Slide hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.
 
Hijyen analizlerinizde Hazır besiyerlerimizi güvenle kullanabilirsiniz.
 

Etiketler iş hijyeni, iş hijyeni nedir, iş hijyeni yönetmeliği, iş hijyeni ölçümleri, iş hijyeni pdf, iş hijyeni çıkmış sorular, iş hijyeni laboratuvarı, iş hijyenisti, iş hijyeni ölçümü, iş hijyeni amaçları, iş hijyeni ata aöf, iş hijyeni aöf çıkmış sorular, iş hijyeni amacı nedir, iş hijyeni atatürk üniversitesi, iş hijyeni auzef, iş hijyeni amacı, iş hijyeninin amaçları, iş hijyeni biriminin görevleri, iş hijyeni biriminin görevlerinden biri değildir, iş hijyeni birimi görevleri, iş hijyeni biriminin görevlerinden değildir, iş hijyeni bütünleme soruları, iş hijyeni biriminin görevleri nelerdir, iş hijyeni belgesi, iş hijyeni biyolojik etkenler, iş hijyeni ölçüm cihazları, iş hijyeni soruları ve cevapları, iş hijyeni soru ve cevapları, iş hijyeni ders notları, iş hijyeni dersi çıkmış sorular, iş hijyeni dersi, iş hijyeni ders içeriği, iş hijyeni derneği, iş hijyeni uygulamaları dört temel adımı kapsar, iş hijyeni ne demek, iş hijyeni laboratuvarları derneği, iş hijyeni eğitimi, iş hijyeni eğitim sunumu, iş hijyeni eğitimi için eğitim almayı gerektiren disiplinlerden biri değildir, iş hijyeni eğitimi slayt, iş hijyeni eğitimini kimler verebilir, iş hijyeni eğitimi yönetmeliği, is hijyeni egitimi almayi gerektiren disiplinler, iş hijyeni eğitimi ppt, iş hijyeni final soruları, iş hijyeni fiziksel etkenler, iş hijyeni fiziksel etmenler, isg iş hijyeni final soruları, iş hijyeni ölçümü yapan firmalar, iş hijyeni görevleri, iş hijyeni uzmanının görevleri, iş hijyeni uzmanının görevlerinden biri değildir, iş hijyeni laboratuvarı gaziantep, iş hijyeni hakkında yönetmelik, iş hijyeni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur, haliç iş hijyeni ve çevre laboratuvarı, haliç iş hijyeni laboratuvarı, hastanelerde iş hijyeni slayt, hastanelerde iş hijyeni, , iş hijyeni, hijyen, iş hijyeni, iş hijyeni nedir, iş hijyeni yönetmeliği, iş hijyeni ölçümleri, iş hijyeni pdf, iş hijyeni çıkmış sorular, iş hijyeni laboratuvarı, iş hijyenisti, iş hijyeni ölçümü, iş hijyeni amaçları, iş hijyeni ata aöf,