Gıda Mikrobiyoloji Analizleri

5381 kez okundu

3 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Gıda Mikrobiyoloji Analizleri

Mikrobiyolojik Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Gıda mikrobiyoloji analizleri; gıda güvenliğinin sağlanması adına gerçekleştirilen analizlerdir. Gıda güvenliği toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bozulma ve zehirlenme, mikroorganizma rezervuarı olarak gıdalar mikroorganizma oluşumuna oldukça elverişlidir. Bu sebeple gıda kaynaklı zehirlenmeleri önlemek, toplum sağlığını korumak ve enfeksiyonlara engel olmak adına gıda mikrobiyolojisi analizleri yapılmalıdır.

Gıda mikrobiyoloji analizlerinde gıda numunesi ve örnek alma süreci analizlerden doğru sonuçlar alabilmek adına önemlidir. Örnek alma yetkili bireyler tarafından aseptik olarak alınmalıdır. Bununla birlikte analiz aşamasında örneğin dış ortamdan gelebilecek kontaminasyonlara karşı korunması gerekmektedir. Bu amaçla analiz yapılan laboratuvar ortamı kontaminasyonu engelleyecek tedbirler alınmış olmalıdır.

Mikrobiyolojik analiz yöntemleri gıda ürünlerine göre değişiklik gösteren yöntemlerdir. Gıda mikrobiyoloji analizleri sonucunda gıda zehirlenmesi gibi problemlere yol açan Salmonella, Listeria, Stafilkokkal enterotoksin, E. coli gibi hastalık yaratan bakteriler ve toksinler ortaya çıkarılmaktadır.

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (29.12.2021) 28157 sayılı yönetmeliğin ışığında, gıda mikrobiyolojisi analizleri gerçekleştirilmelidir. Gıda denetçi tarafından alınan örnekler mikroorganizma değerlerinde değişiklik olmayacak şekilde laboratuvara iletilmelidir. Bu esnada gıdada yer alan mikroorganizmaların stabil kalması azalma veya artma olmaması istenir. Laboratuvar bunun için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

Diatek olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz tüm kriterler dahilinde mikrobiyolojik analiz yöntemleri ışığında gıda mikrobiyolojisi analizlerini yapacağınız besiyerlerini üretmekteyiz. Besiyerlerimizi incelemek için lütfen tıklayınız..



Gıda Mikrobiyolojisi Analizleri

Aerobik Koloni Sayımı
Bacillus cereus Sayımı
Escherichia coli Sayımı
Koliform Bakteri Sayımı
Salmonella spp. Aranması
Listeria monocytogenes Aranması
Koagulaz Pozitif Stafilokokların Sayımı
Enterobacteriaceae Sayımı
Küf ve Maya Sayımı
Stafilokokal enterotoksin Aranması
Isıya Dirençli Campylobacter spp. Aranması
Clostridium perfringens Sayımı
Cronobacter spp. Aranması
Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı
Escherichia coli O157 Aranması
Rope Sporu Sayımı
Vibrio parahaemolyticus Aranması
Vibrio cholerae Aranması
Ticari Sterilite Testi
Osmofilik Maya Sayımı