Bezelye Konservesi Nasıl Üretilir?

3406 kez okundu

3 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Gıda Hijyeni ve Güvenliği» Bezelye Konservesi Nasıl Üretilir?

Hasat edilen bezelyeler işletmeye gelince bir takım ön işlemlerden geçerek üretime hazırlanır. Bu işlemlerden ilki yıkamadır. Yıkamayla birlikte toprak kalıntıları uzaklaştırılır, mikroorganizma yükü azaltılır. Ardından bezelyeler içerisinden ezik, çürümüş olanlar ayıklanır ve taneleme işlemi için makineye alınır. Taneleme işleminden sonra bezelyeler büyüklüklerine göre sınıflandırılır.

 
 
Sonraki işlem ise bezelyenin haşlanmasıdır. Haşlama işleminin süresi bezelyenin olgunluk durumuna göre değişmektedir. Haşlama için kullanılan suyun sert olmaması gerekir. Haşlamanın amacı, sebzenin dokusunda bulunan havayı çıkarmaktır. Böylece kapalı kutuda havanın tepe boşluğunda birikmesi ve olumsuzluklara neden olması önlenmiş olur. Diğer bir amaç ise haşlama ile mikroorganizma yükünün azaltılmasıdır. Ayrıca enzimler de inaktive edilmiş olur. Haşlamanın kuru madde kaybı, tekstür, renk ve besin değerinde azalma gibi olumsuz etkileri de olabilir. Haşlamadan istenilen faydanın sağlanabilmesi için uygun sıcaklık ve sürede yapılması gerekir.

Haşlama işleminden sonra bezelyeler temizlenmiş konserve kaplarına doldurulur. Üzerine dolgu sıvısı ilave edilir ve dolum tamamlanır. Doldurma işlemi kutunun ağzına kadar yapılmaz. Bir miktar boşluk bırakılır ve buna tepe boşluğu denir. Isıl işlem sırasında genleşmeyi dengelemek için bırakılır. Yeterince tepe boşluğu bırakılmazsa ısıl işlem sırasında oluşan basınç ile tabanda ve kapakta şişkinlik olur. Boşluk fazla bırakılırsa da taban ve kapak içe çöker.
 
 

İlave edilen dolgu sıvısı tuzlu sudur. Salamura olarak isimlendirilir. Ek olarak şeker ilavesi de yapılabilir. Ayrıca koruyucu olarak da sitrik asit ilavesi yapılabilir.

Bu işlemlerin ardından hava çıkarma işlemi yapılmaktadır. Kutu içinde kalan hava çıkarılmazsa içeride kalan oksijenin etkisiyle bezelyelerde kimyasal değişiklikler meydana gelir.

Havası çıkarılan konserve kapları hermetik olarak kapatılır ve ısıl işleme tabi tutulur. Belirlenmiş sıcaklık ve sürede ısıtılır ardından soğutulur. Bu şekilde kap içerisindeki gıdada bulunan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmalar ile sağlığa zararlı olan mikroorganizmalar öldürülür. Hermetik kapama yapıldığı içinde dışarıdan herhangi bir bulaşma gerçekleşmez.

Son olarak da etiketleme ve paketleme yapılarak sevkiyata hazır hale gelir.

Kaynak: Cemeroğlu B., 2013. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi.Ankara: Bizim Grup Basımevi.