Ultraviyole Işınlar

358 kez okundu

3 ay önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Diğer Ürünler» Ultraviyole Işınlar

Ultraviyole ışınları Görünen ışın ile X- ışınları arasında kalan elektromanyetik radyasyonlar. Ultraviyole (mor ötesi) ışınların dalga boyları X- ışınlarınınkinden uzun, görünen ışınlarınkinden ise kısadır. Dalga boylarının kısalığı sebebiyle insan gözüyle görülemezler. Fakat bazı böcekler, mesela bal arıları, tarafından rahatlıkla görülebilirler.

Ultraviyole ışınların varlığı ilk defa 1801 yılında Ritter adındaki Alman fizikçisi tarafından tespit edilmiştir. Ritter X ışığının kimyasal maddelere etkisini incelerken mor ışığın ötesindeki karanlık bantta enerji çıkışının olduğunu fark etmiştir.

Görünen ışın ile mor ötesi ışınların arasındaki sınır radyasyonun dalga boyu 4000 Angstrom (1 angstrom= 10-8 cm) olarak kabul edilir. Ancak bu sınır, yaşa göre değişir. Genç kimseler mor ötesi bölgesine ait olan 3130 Angstrom (A°)luk dalga boylu radyasyonları görebilirler.

Ultraviyole ışın bandı kabaca üç bölgeye ayrılır: 4000-3000 A° arasındaki “yakın” bölge, 3000-2000 A° arasındaki “uzak” bölge ve 2000-40 A° arasındaki “vakum” ultraviyole bölgesi.

Ultraviyole ışınların en büyük kaynağı güneştir. Güneşten yayılan enerjinin yaklaşık % 9'u ultraviyole radyasyonudur. Bunun da ancak % 14'ü 3000 A°'dan küçük dalga boylu bölgeye aittir. Güneşten gelen mor ötesi ışınların yarıdan fazlası atmosferde tutulur. Atmosferde tutulan (absorbe olan) radyasyonun ekserisi küçük dalga boylu radyasyonlardır. Öyle ki, 3000 A° olan küçük dalga boylu ışınlar, yeryüzüne hemen hemen hiç gelmez.
 
 

Ultaviyole ışınlar görünen ışınlar gibi optik kurallarına uyarlar. Kuvars, florit ve damıtık sudan rahatlıkla geçtikleri halde, görünen ışınlar için geçirgen olan birçok madde tarafından tutulurlar. Mesela alelade pencere camı 3000 A°dan kısa dalga boylu ışınları geçirmez. 2000 A°dan kısa dalga boylu ışınların havanın kısa bir mesafesinde tutulmaları ihmal edilebilecek kadar az olduğu halde, atmosfer tabakası boyunca tutulma yeterli olmaktadır. Daha kısa dalga boylu radyasyonlar oksijen tarafından tutulur. Bu olayla da oksijenden ozon meydana gelir.

Etkileri: Ultraviyole radyasyonları, foto-kimyanın bir bölümünü teşkil eden bazı kimyevi reaksiyonların gerçekleşmesini sağlar. Renklerin güneş etkisiyle açılması veya solması bu reaksiyonlara bir Örnekdir. Ultraviyole ışınların keza biyolojik etkileri de vardır. 3050 A°dan kısa dalga boylu ışınlar insan cildinde güneş yanığı meydana getirir. 3050-2900A° arasındaki dalga boyları “Suntan” olarak bilinen pigmentasyona (boyadan meydana gelen renklilik) sebep olur.

Ultraviyole ışınların diğer önemli biyolojik etkisi insan derisinde ergosterolden D vitamini meydana getirmeleridir. Güneş ışığının bu etkisi raşitizm denilen hastalığın önlenmesini veya tedavi edilmesini sağlar.

Ultraviyole radyasyonlarının önemli bir yönü de, bakterileri öldürme veya tesirsiz hale getirme özellikleridir. Bu sebepten hastanelerin bazı bölümlerinde, çocuk odalarında ve sterilize hava gereken birçok ameliyede ultraviyole lambaları kullanılır.

Ultraviyole ışınlar fosforlu madde olarak bilinen bazı maddelere geldiği zaman, bu maddeler görünen ışın neşretmeye başlarlar. Bu olay fluoresans olarak bilinir. Fluoresans lamba esas itibariyle ultraviyole ışınlarını kesen bir nevi camdan yapılıdır. Ampulun iç tarafı ince bir fluoresan madde ile kaplanmıştır. Böylece ultraviyole ışınlar bu fluoresan madde tarafından tutulur ve görünen ışın olarak neşredilir. Bu işlem görünen ışın üretimi için yeterlidir.

Ultraviyole ışınların şiddeti foto-elektrik hücreler veya radyometrelerle ölçülür. Keza kimyevi maddelere veya fotoğraf materyallerine olan etkilerinden de ölçülebilirler.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
 

Etiketler ultraviyole, ultraviyole lamba, ultraviyole nedir, ultraviyole rengi, ultraviyole ışınları, ultraviyole gözlük, ultraviyole renk, ultraviyole ne demek, ultraviyole ampul, ultraviyole armatür, ultraviyole ampuller, ultraviyole antiseptik lamba, ultraviyole arıtma, ultraviyole ampul nedir, ultraviyole a b c, ultraviyole ampul virüs, ultraviyole bulmaca, ultraviyole boya, ultraviyole baskı, ultraviyole bıçak dolabı, ultraviyole bebek şapkası, ultraviyole b nedir, ultraviyole berber, ultraviyole buhar makinesi, ultraviyole cihazı, ultraviyole c led, ultraviyole c ampul, ultraviyole cam, ultraviyole corona, ultraviyole covid 19, ultraviyole cam nedir, ultraviyole c nedir, ultraviyole dezenfektan, ultraviyole dezenfeksiyon, ultraviyole dalga boyu, ultraviyole dezenfeksiyon makinesi, ultraviyole dezenfeksiyon kabini, ultraviyole dezenfeksiyon sistemi, ultraviyole dolap, ultraviyole dezenfeksiyon makinesi fiyatı, ultraviyole el feneri, ultraviyole emiciler kozmetik, ultraviyole emiciler nedir, ultraviyole etkileri, ultraviyole el cihazı, ultraviyole el lambası, ultraviyole endikasyonları, ultraviyole ekran koruyucu, ultraviyole fener, ultraviyole floresan, ultraviyole filtre, ultraviyole ftr, ultraviyole fırın, ultraviyole filmi, ultraviyole far koruyucu, ultraviyole fiyat, ultraviyole güneş, ultraviyole gözlük nedir, ultraviyole güneş gözlüğü fiyatları, ultraviyole güneş gözlükleri, ultraviyole gözlük camı fiyatları, ultraviyole görünür bölge spektroskopisi, ultraviyole güneş gözlüğü erkek, ultraviyole hava temizleme , ultraviyole hisse, ultraviyole hava temizleyici, ultraviyole havalandırma, ultraviyole hava sterilizasyon cihazı, ultraviyole hijyen, ultraviyole havuz, ultraviyole hava sterilizasyon lambası, , ultraviyole, ultraviyole lamba, ultraviyole nedir, ultraviyole rengi, ultraviyole ışınları, ultraviyole gözlük, ultraviyole renk, ultraviyole ne demek, ultraviyole ampul, ultraviyole armatür, ultraviyole ampuller, ultraviyole antiseptik la