Güneşin Mikroplar Üzerine Etkisi

1531 kez okundu

2 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Diğer Ürünler» Güneşin Mikroplar Üzerine Etkisi

Güneşten dünyaya ulaşan UVC ışınlarının tamamını, UVB ışınlarının da büyük bir kısmını soğuruyor (Şekil 2). Yine de güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşabilen 290-320 nm aralığında kalan sınırlı bölümü mikrop deaktivasyonu için kullanışlı durumda [2].
 
 

 Şekil 2: Güneş ışınlarının UV bölgede kalan optik spektrumu: Atmosfer öncesi ve deniz seviyesindeki spektrum gösterilmiştir. Kabaca 290-320 nm aralığındaki spektral bölge az da olsa mikrop foto deaktivasyonu için etkilidir [1, 2].
 
Bu bölgedeki güneş ışını miktarı mevsime (güneş ışınlarının düşüş açısına), bölgenin yüksekliğine, günün saatine ve hatta ozon katmanındaki anlık değişime göre farklılık gösterir. Güneş ışınlarının yaklaşık %5’ini UV bölgede olduğu ve UV ışınların kabaca %5’inin de UVC bölgede olduğu varsayılarak kaba bir hesap yapacak olursak, dünya yüzeyine düşen güneş akısının %0,25’lik kısmının foto deaktivasyon için az da olsa etkin olan spektral bölgede olduğunu tahmin edebiliriz. Bu da 1 kW/m2’lik standart güneş akısının yaklaşık 0,25 W/m2‘lık kısmının bu kullanışlı spektral bölgede kaldığını gösterir.

Diğer bir kısıtımız Şekil 2’den görebileceğimiz gibi, 290-320 nm aralığında foto deaktivasyon verimi oldukça düşük olması durumu. Buradaki verim 265 nm’deki verimin yaklaşık onda biri kadar olduğunundan bu bölgede log-1 indirgenme için gereken efektif dozun kabaca 670 J/m2 olduğunu varsayabiliriz. Bu durumda 0.25 W/m2’lik akı varsayımında gerekli doza ulaşmak yaklaşık 45 dakika alacaktır.

Yukarıda hesapladığımız değer tüm yıl için ortalama bir tahmin ve mevsimsel etkilerden dolayı, yaz aylarında artan ortalama güneş akısı, sıcaklık ve nemin virüsün değisik yüzeylerdeki ömrünü çok daha kısaltması ve bulaş özelliğini azaltması beklenir.

Son olarak, kullanılan çoğu pencere camının UVB bölgedeki ışınları kestiğini ve burada tahmin edilen güneşin foto deaktivasyon etkisinin direkt güneş ışığı alan dış alanlar için geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor.

[1] Solar Irradiance https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_irradiance
[2] C. D. Lytle, and J. L. Sagripanti, “Predicted inactivation of viruses of relevance to biodefense by solar radiation,” Journal of Virology 79, 14244-14252 (2005).