Türk Gıda Kodeksi, Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği

7070 kez okundu

4 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Türk Gıda Kodeksi, Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği

Yayımlandığı R.Gazete

02.09.2001, 24511

Tebliğ No

2001/

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı ; Gıda maddelerinin mikrobiyolojik sınırlarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, gıda kontrol hizmetlerine esas olacak şekilde; süt ürünlerinin, tahıl unları ve tahıl bazlı ürünlerin, şeker ve şekerli ürünlerin, yağların, sebze ve meyvelerin ve işlenmiş ürünlerinin, çorbaların, kakao ve kakaolu ürünlerin, fermente ürünlerin, jelatin, mayonez ve sosların, nişastanın, ekmek mayasının, siyah çayın, çözünebilir, çekilmiş ve filtre kahvelerin, sakızın, sofra tuzu, gıda sanayi tuzu, alkolsüz gazlı içecekler ve tüketime hazır günlük yemek ve mezelerin mikrobiyolojik kriterlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarih 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”ne göre hazırlanmıştır.

Kısaltmalar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

kob ; Besiyerinde bir mikroorganizma kolonisi oluşturan birimi,

n ; Analize alınacak numune sayısını,

c ; “M” değeri taşıyabilecek en fazla numune sayısını,

m ; (n – c) sayıdaki numunede bulunabilecek en fazla değeri,

M ; “c” sayıdaki numunede bulunabilecek en fazla değeri,

EMS ; En muhtemel sayıyı

ifade eder.

Tanımlar

Madde 5- Bu Tebliğ’de geçen;

Gıda maddeleri satış ve toplu tüketim yerlerinden numune alma rehberi; Sağlık Bakanlığı’nca 10 Temmuz 1996 tarih ve 22692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğn 41’inci maddesine dayanılarak çıkarılan rehberi ifade eder.

Genel Hükümler

Madde 6 –

a) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin uyması gereken mikrobiyolojik değerler Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9’da verilmiştir.

b) Gıda maddeleri satış ve toplu tüketim yerlerinden numune alma rehberine göre alınan numunelerde bulunabilecek mikroorganizma sayısı “M” değerini geçemez.

c) Sebze, meyve, komposto ve hazır yemek konservelerinde;

- 37 º C ve 55 º C’da 7 gün yapılan inkübasyon sonrası, ambalajlarda sızıntı ve bombaj görülmemelidir.

- Konservelerin inkübasyon öncesi ve sonrası ölçülen pH değerleri arasındaki fark 0,5’den fazla olamamalıdır.

- Kültürel muayene; sızıntı ve bombaj görülmeyen numunelerden besiyerine yapılan ekimlerde aerobik ve anaerobik koşullarda, 37 º C’da ve 55 º C’da gerçekleştirilen 48 saat inkübasyon sonunda üreme olmamalıdır.

Tescil ve Denetim

Madde 7 – Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, depo eden, paketleyen ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 8 - Bu Tebliğe ait hükümlerin uygulanması 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nca denetlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 9 - Bu Tebliğ’le; 4/ 10/ 1976 tarih ve 15724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 1620 sayılı “Makarna“, 11/ 11/ 1984 tarih ve 18572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2383 sayılı “Bisküvi “, 7/ 2/ 1975 tarih ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2665 sayılı “Bitkisel Sıvı Yağlı Fasulye Pilaki Konservesi“, 2/ 2/ 1978 tarih ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2699 sayılı “Konserve-Etli Kuru Fasulye-Hazır Yemek“, 2/ 2/ 1978 tarih ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2701 sayılı “Konserve-Etli-Nohut-Hazır Yemek”, 2/ 2/ 1978 tarih ve 16188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TS 2702 sayılı “Konserve-Etli Nohut Yahni-Hazır Yemek“, 7/ 9/1983 tarih ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3726 sayılı “Vişne Konservesi“, 7/ 9/ 1983 tarih ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3727 sayılı “Kayısı Konservesi “, 7/ 9/ 1983 tarih ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3728 sayılı “Çilek Konservesi“, 7/ 9/ 1983 tarih ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3729 sayılı “Portakal Konservesi“, 7/ 9/ 1983 tarih ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3730 sayılı “Erik Konservesi“, 7/ 9/ 1983 tarih ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3784 sayılı “Marmelatlar “, 27/ 7/ 1984 tarih ve 18471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3958 sayılı “Vişne Reçeli “, 11/ 11/ 1984 tarih ve 18572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4186 sayılı “Çilek Reçeli“, 11/ 11/ 1984 tarih ve 18572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4187 sayılı “Kayısı Reçeli “, 11/ 11/ 1984 tarih ve 18572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4188 sayılı “Ayva Reçeli “, 7/ 2/ 1978 tarih ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2666 sayılı “ Bitkisel Sıvı Yağlı Biber Kızartma Konservesi “, 7/ 2/ 1978 tarih ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2667 sayılı “Bitkisel Sıvı Yağlı Biber Dolma Konservesi “, 7/ 2/ 1978 tarih ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2668 sayılı “Patlıcan Dolma Konservesi- Bitkisel Sıvı Yağlı “, 7/ 2/ 1978 tarih ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2669 sayılı “Bitkisel Sıvı Yağlı Yaprak Sarma Konservesi “, 7/ 2/ 1978 tarih ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2670 sayılı “Taze Fasulye Konservesi-Bitkisel Sıvı Yağlı“, 7/ 2/ 1978 tarih ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2671 sayılı “Patlıcan Konservesi-Bitkisel Sıvı Yağda Kızartılmış“, 7/ 2/ 1978 tarih ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2698 sayılı “Konserve-Etli Taze Fasulye-Hazır Yemek “, 2/ 2/ 1978 tarih ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2700 sayılı “Konserve-Etli Türlü-Hazır Yemek “, 2/ 2/ 1978 tarih ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2703 sayılı “Konserve-Karnıyarık-Hazır Yemek “, 7/ 2/ 1992 tarih ve 21135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 7897 sayılı “Bitkisel Sıvı Yağlı Türlü Konservesi “, 7 /2/ 1992 tarih ve 21135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 7898 sayılı “Bitkisel Sıvı Yağlı İmambayıldı Konservesi “, 2/ 1/ 1979 tarih ve 16525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3190 sayılı “Hazır Kuru Çorbalık “, 1/ 1/ 1985 tarih ve 18631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 1330 sayılı “Yoğurt“, 6/ 4/ 1993 tarih ve 21544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4265 sayılı “Dondurma-Süt Esaslı“, 10/ 8/ 1992 tarih ve 21311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 7800 sayılı “Çikolata “, 10/ 8/ 1992 tarih ve 21311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 8444 sayılı “Lokum“, 1/ 7/ 1978 tarih ve 16333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2970 sayılı “Nişasta-Yenilebilir“, 12/ 1/ 1984 tarih ve 18279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 591 sayılı “Beyaz Peynir”, 23/ 4/ 1982 ve 17673 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3522 sayılı “Ekmek Mayası “ standardlarının ve 20/ 9/ 1997 tarih ve 23086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Ekmek ve Çeşitleri tebliğinin mikrobiyolojik kriterlerle ilgili hükümleri uygulamadan kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki süt ürünlerini, üreten ve satan işyerleri bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl, ithal eden işyerleri ise 30 gün içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Geçici Madde 2- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki süt ürünleri haricindeki ürünleri, üreten, satan ve ithal eden işyerleri bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Geçici Madde 3- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki süt ürünleri haricindeki ürünleri, üreten, satan ve ithal eden işyerleri Geçici 2’inci Maddenin öngördüğü süre içerisinde tekli numune sistemine uymak zorundadır. Bu süre içerisinde geçerli olacak mikrobiyolojik kriter “M” değeridir.

Yürürlük

Madde 10 - Bu Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 - Bu Tebliğ’i, Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı yürütür.


EK-1

SÜT ÜRÜNLERİNE AİT MİKROBİYOLOJİK DEĞERLER

Süt tozu, kazein ve kazeinat

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakter (kob/g)

5

2

5.0 x 10 4

5.0 x 105

Koliform*

5

2

9

95

E. coli*

5

0

< 3

--

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Salmonella spp. spp.

5

0

25 g’da bulunmayacak

L. monocytogenes

5

0

25 g’da bulunmayacak

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Koyulaştırılmış süt

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/ml)

5

1

1.0 x 103

1.0 x 104

Koliform*

5

1

< 3

95

E. coli*

5

0

<3

--

Salmonella spp. Spp

5

0

25 g’da bulunmayacak

Osmofilik maya, küf (kob/ml)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

 

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre, şekerli koyulaştırılmış sütte aranır ( /g)

 

Peynirler

 

n

c

m

M

Koliform*

5

1

9

95

E. coli *

5

0

<3

--

Salmonella spp.

5

0

25 g’da bulunmayacak

L. monocytogenes

5

0

25 g’da bulunmayacak

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

1

1.0 x 101

1.0 x 102

Clostridium perfringens (kob/g)

5

1

1.0 x 101

1.0 x 102

Maya** (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

Küf** (kob/g)

5

2

<10

1.0 x 102

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)

**Küf starteri ve / veya maya ile olgunlaştırılan peynirlerde küf ve maya sayımı yapılmayacaktır.

Eritme peynirlerde aerobik mezofilik bakteri sayısı ; n:5, c;2, m : 1.0 x 103 ve M: 1.0 x 104’dür.

 

Tereyağı

 

n

c

m

M

Koliform*

5

2

<3

9

E. coli*

5

1

<3

9

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Salmonella spp.

5

0

25 g’da bulunmayacak

L. monocytogenes

5

0

25 g’da bulunmayacak

Maya, küf (kob/g)

5

1

1.0 x 101

1.0 X 102

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Sade dondurma

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/ml)

5

3

1.0 x 104

1.0 x 105

Koliform*

5

2

9

95

E. coli *

5

2

<3

9

Salmonella spp.

10

0

25 g’da bulunmayacak

L. monocytogenes

10

0

25 g’da bulunmayacak

Staphylococcus aureus (kob/ml)

5

2

1.0 x 101

1 X 102

 

 

 

 

 

 

*EMS tablosuna göre ( /ml)

 

Meyveli ve çeşnili dondurma

 

n

c

m

M

Mezofilik aerobik bakteri (kob/ml)

5

2

2.0 x 104

2.0 x 105

Koliform*

5

2

95

460

E. coli*

5

2

< 3

9

Salmonella spp.

10

0

25 g’da bulunmayacak

L. monocytogenes

10

0

25 g’da bulunmayacak

Staphylococcus aureus (kob/ml)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Bacillus cereus (kob/ml)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

Küf (kob/ml)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Maya (kob/ml)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /ml)


EK-2

TAHIL UNLARI VE TAHIL BAZLI ÜRÜNLERİNE AİT MİKROBİYOLOJİK DEĞERLER

Tahıl unları

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

3

1.0 x 104

1.0 x 105

E. coli*

5

2

< 3

9

Bacillus cereus (kob/g)

5

1

1.0 x 102

1.0 x 104

Clostridium perfringens (kob/g)

5

1

1.0 x 102

1.0 x 104

Salmonella spp.

5

0

25 g’da bulunmayacak

Rope sporu*

5

3

2500

4500

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Kahvaltılık işlenmiş tahıl ürünleri

 

n

c

m

M

Termofilik bakteri sporu ( /g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 104

Koliform *

5

2

95

210

E. coli *

5

0

< 3

--

Salmonella spp.

5

0

25 g’da bulunmayacak

Bacillus cereus (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Clostridium perfringens (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Ekmek

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 104

1.0 x 105

Rope sporu*

5

3

4500

11000

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Dondurulmuş ve dondurulmamış, pişirmeye hazır, erişte, pizza, börek mantı gibi ürünler

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 104

1.0 x 105

Koliform*

5

2

9

95

E. coli *

5

0

<3

--

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Clostridium perfringens** (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Rope sporu*

5

2

9

95

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

* EMS tablosuna göre ( /g)

** Et ve et ürünleri kullanılanlarda

 

Sade bisküvi, kraker peksimet ve benzerleri

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

 

Dolgulu, kaplanmış bisküvi ve gofret

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

Clostridium perfringens (kob/g)

5

1

0

1.0 x 101

Küf, maya (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

 

Makarna

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

Salmonella spp.*

5

0

25 g’da bulunmayacak

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Küf, maya (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1 X 102

 

 

 

 

 

 

*yumurtalı veya çeşnililerde

 


EK-3

ŞEKER VE ŞEKERLİ ÜRÜNLERE AİT MİKROBİYOLOJİK DEĞERLER

Yenilebilir buzlar

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/ml)

5

2

5.0 x 104

2.5 x 105

Koliform*

5

2

95

460

E. coli*

5

2

<3

9

Salmonella spp.

10

0

25 g’da bulunmayacak

L. monocytogenes**

10

0

25 g’da bulunmayacak

 

 

 

 

 

 

*EMS tablosuna göre ( /ml)

** Süt ve ürünleri katılanlarda

 

Buz karışımları

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

2.0 x 104

1.0 x 105

Koliform*

5

2

9

95

E. coli*

5

2

< 3

9

Salmonella spp.

10

0

25 g’da bulunmayacak

 

 

 

 

 

 

*EMS tablosuna göre ( /g-ml)

 

Pudingler suplar ve benzerleri (toz veya tüketime hazır)

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 104

1.0 x 105

E. coli *

5

1

< 3

9

Salmonella spp.

10

0

25 g’da bulunmayacak

L. monocytogenes**

10

0

25 g’da bulunmayacak

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

1

1.0 x 101

1.0 X 102

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)

** Sütlü ürünlerde

 

Kristal ve pudra şekerler

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 104

1.0 x 105

Salmonella spp.

5

0

25 g’da bulunmayacak

Osmofilik maya (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

 

 

 

 

 

 

 

Şekerleme; ezme, cezerye, lokum, yumuşak şeker gibi ürünler

 

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

Koliform*

5

2

9

95

E. coli*

5

0

<3

--

Bacillus cereus** (kob/g)

5

3

1.0 x 101

1.0 x 102

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Osmofilik maya*** (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

Küf** (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*EMS tablosuna göre ( /g)

** Sadece lokumda

*** Sert şekerler hariç

 

Helva

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 104

1.0 x 105

Koliform *

5

2

95

460

E. coli*

5

2

< 3

9

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

3

1.0 x 101

1.0 x 102

Küf (kob/g)

5

3

1.0 x 103

1.0 x 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*EMS tablosuna göre ( /g)

 


EK-4

YAĞLARA AİT MİKROBİYOLOJİK DEĞERLER

 

Su ve/veya süt içeren margarinler, minarinler

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

Koliform *

5

1

9

95

E. coli *

5

0

<3

--

Küf

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

* EMS tablosuna göre ( /g)

 


EK-5

SEBZE VE MEYVELERE AİT MİKROBİYOLOJİK DEĞERLER

 

Tüketime hazır çiğ sebzeler (yıkanmış, doğrama ve paketleme işlemlerinden geçmiş)

 

n

c

m

M

Koliform*

5

2

95

210

E. coli *

5

2

9

95

Salmonella spp.

10

0

25 g’da bulunmayacak

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Dondurulmuş sebze ve meyveler

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 104

1.0 x 105

E. coli *

5

2

9

44

Salmonella spp.

10

0

25 g’da bulunmayacak

 

 

 

 

 

 

*EMS tablosuna göre ( /g)

 

Kurutulmuş meyveler ve sebzeler

 

n

c

m

M

E. coli *

5

2

< 3

9

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Kuru yemişler

 

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1 X 104

1 X 105

E. coli *

5

1

< 3

9

Salmonella spp.

10

0

25 g’da bulunmayacak

Küf (kob/g)

5

2

1 X 103

1 X 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Pekmez

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/ml)

5

2

1.0 x 104

1.0 x 105

Koliform*

5

2

9

95

E. coli *

5

0

<3

-

Salmonella spp*.*

5

0

25 g’da bulunmayacak

Osmofilik maya (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1 X 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*EMS tablosuna göre ( /g)

**Yumurta akı içerenlerde

 

Reçel ve marmelat

 

n

c

m

M

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x102

1.0 x 104

Osmofilik maya (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 104

 

Hindistan cevizi

 

n

c

m

M

Koliform*

5

2

95

460

E. coli *

5

1

< 3

9

Salmonella spp.

5

0

25 g’da bulunmayacak

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 104

 

 

 

 

 

 

*EMS tablosuna göre ( /g)

 

Meyve suyu ve nektarları

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/ml)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 104

Koliform*

5

0

<3

-

Küf, maya (kob/g)

5

2

1 X 101

1 X 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /ml)

 

Domates suyu, püresi

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

Küf* (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Howard lamı ile küf sayımında, küf miseli açısından pozitif alan oranı maximum %30 geçemez.

 

Ketçap

 

n

c

m

M

Koliform*

5

2

9

95

E. coli*

5

0

<3

--

Küf (kob/g)

5

1

1.0 x 101

1.0 x 102

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Salça (domates veya biber)

 

n

c

m

M

Küf* (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

*Howard lamı ile küf sayımında pozitif alan % 40’ı geçemez

 


EK-6

ÇORBALARA AİT MİKROBİYOLOJİK DEĞERLER

 

Pişirilmeden tüketilen hayvansal çorbalar

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

1

1.0 x 104

1.0 x 105

Koliform*

5

2

9

95

E. coli*

5

0

< 3

--

Salmonella spp.

5

0

25 g’da bulunmayacak

L. monocytogenes

5

0

25 g’da bulunmayacak

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Clostridium perfringens (kob/g)

5

1

1.0 x101

1.0 x 102

Küf, maya (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Pişirilmeden tüketilen bitkisel çorbalar

 

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 104

1 X 105

Koliform*

5

2

95

460

E. coli*

5

0

< 3

--

Clostridium Perfringens (kob/g)

5

1

1.0 x 101

1 X 102

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

1

1.0 x 101

1 X 102

Bacillus cereus (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1 X 104

Küf, maya (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1 X 104

 

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Pişirildikten sonra tüketilen çorbalar, et suyu ürünleri

 

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

3

1.0 x 104

1 X 106

Koliform *

5

2

9

95

E. coli*

5

0

<3

--

Clostridium perfringens (kob/g)

5

1

1.0 x 101

1.0 x 102

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

Bacillus cereus** (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

Salmonella spp.

10

0

25 g’da bulunmayacak

L. monocytogenes***

10

0

25 g’da bulunmayacak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)

* * Bitkisel orjinlilerde

*** Hayvansal orjinlilerde


EK-7

KAKAO VE KAKAOLU ÜRÜNLERE AİT MİKROBİYOLOJİK DEĞERLER

 

Kakao ve kakao ürünleri

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 104

1.0 x 106

E. coli *

5

0

< 3

--

salmonella spp.

5

0

25 g’da bulunmayacak

küf (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 104

 

 

 

 

 

 

*EMS tablosuna göre ( /g)

 

kakaolu ürünler; sürülebilir ve içilebilir, çikolata

 

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

Koliform *

5

2

9

95

E. coli *

5

1

< 3

9

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Salmonella spp.

5

0

25 g’da bulunmayacak

Clostridium perfringens (kob/g)

5

1

1.0 x 101

1.0 x 102

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*EMS tablosuna göre ( /g)


EK-8

FERMENTE ÜRÜNLERE AİT MİKROBİYOLOJİK DEĞERLER

 

Boza

 

n

c

m

M

Koliform*

5

2

9

95

Bacillus cereus (kob/ml)

5

1

1.0 x 101

1.0 x 102

Küf (kob/ml)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

* EMS tablosuna göre ( /ml)

 

Sirke (pastörize)

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/ml)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

 

Turşu ve salamura ürünler

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri* (kob/g)

5

2

1.0 x 104

1.0 x 105

Koliform**

5

2

460

1100

E. coli **

5

0

<3

-

* Salamura ürünlerde ( /g)

** EMS tablosuna göre ( /g veya salamura suyunda /ml)

Fermente içkiler

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/ml)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

Asit yapan bakteri (kob/ml)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

Küf (kob/ml)

5

1

1.0 x 101

1.0 x 102

 


EK-9

DİĞER ÜRÜNLERE AİT MİKROBİYOLOJİK DEĞERLER

 

Jelatin son ürün

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

Koliform* (30 º C)

5

0

<3

--

Koliform (44.5 C)*

5

0

<3

--

Salmonella spp.

5

0

25 g’da bulunmayacak

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

0

0

--

Clostridium Perfringens (kob/g)

5

0

0

--

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Mayonez ve soslar

 

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/ml)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

E. coli*

5

0

<3

--

Salmonella spp**.

10

0

25 g’da bulunmayacak

Bacillus cereus***(kob/ml)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Staphylococcus aureus (kob/ml)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)

* * Mayonez ve mayonez bazlı soslarda

*** Tahıl bazlı soslarda

 

Nişasta

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 104

1.0 x 106

Koliform *

5

2

95

210

E. coli *

5

2

< 3

9

Rope sporu*

5

2

9

95

Bacillus cereus (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Clostridium perfringens (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 104

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Ekmek mayası (yaş ve kuru)

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

3

1.0 x 108

1.0 x 109

Rop sporu*

5

3

95

210

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Siyah çay

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 104

1.0 x 105

Koliform *

5

2

9

95

E. coli *

5

1

< 3

9

Salmonella spp.

5

0

25 g’da bulunmayacak

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Çözünebilir, çekilmiş ve filtre kahveler

 

n

c

m

M

Koliform*

5

2

<3

9

E. coli*

5

0

<3

-

Küf, maya (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

 

Sakız

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 104

1.0 x 105

Koliform*

5

2

9

95

E. coli*

5

0

<3

-

*EMS Tablosuna göre ( /g)

 

Sofra tuzu

 

n

c

m

M

Koliform*

5

2

9

95

E. coli*

5

2

< 3

9

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Gıda sanayi tuzu

 

n

c

m

M

Koliform*

5

2

460

1100

E. coli *

5

1

9

95

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Alkolsüz gazlı içeçekler

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/ml)

5

3

5.0 x 101

5.0 x 102

Koliform*

5

2

<4

11

E. coli *

5

0

<4

--

Maya (kob/ml)

5

2

1.0 x 101

5.0 x 101

Küf (kob/ml)

5

1

0

1.0 x 101

* EMS 5’li tüp tablosuna göre ( /ml)

Tüketime hazır günlük yemek ve mezeler

 

 

n

c

m

M

E. coli*

5

2

< 3

9

Bacillus cereus (kob/g)

5

1

1.0 x 102

1.0 x 103

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Clostridium perfringens

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Salmonella spp.

5

0

25 g’da bulunmayacak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* EMS tablosuna göre ( /g)