Toplam Kuru Madde ve Nem Tayini

13468 kez okundu

3 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Toplam Kuru Madde ve Nem Tayini

Etüvde Kurutma Yöntemi

Deneyin Prensibi: Normal atmosfer basıncında örneği, etüvde kurutarak oluşan nem kaybını belirlemek ve bunu % olarak hesaplamaktır.

Sıcaklık ve süre gıda çeşidine göre farklılık göstermektedir.


Süt ve süt ürünleri için 100-105 oC 2-3 saat

Hububat ve ürünleri için 130-133 oC 2-3 saat

Et ve et ürünleri için 100-105 oC 2-3 saat

Bal ve şekerli meyveler 70 oC 6-8 saat

Meyve ve sebzeler için 100-105 oC 2-3 saat
 
 

Deneyin Yapılışı:

1. Tartım kaplarına 25 g deniz kumu tartılır ve 100 oC’de 2 saat kurutulur ve tartılır. Sonra 100 oC’de

1 saat daha kurutulur ve tekrar tartılır. Sabit ağırlık için iki tartım arasındaki fark 0.5 mg’dan daha az

olmalıdır. (Virgülden sonra 4. hanedeki 5 birimlik fark) Örneğin;

ilk kurutmadaki tartım 50.2612g. iken

son kurutma sonrası tartım 50.2607g.’dan daha az olmamalıdır.

Fark daha fazla ise kurutma kabı ve kum sabit ağırlığa kadar kurutmaya devam edilir.

2. Gıdayı en iyi temsil edecek şekilde alınan örnek küçük parçalara ayrılır ve homojen hale getirilir.

Tartım kaplarına katı gıdadan 5-8 g sıvı gıdadan 3-5 mL örnek aktarılır ve analitik terazide 0,1 mg

hassasiyet ile tartım yapılır.

3. Eğer örnek sıvı ise kurutma öncesi su banyosunda 30 dakika tutularak suyun buharlaşması

sağlanır. Sonra etüvde kurutma işlemine geçilir.

4. Uygun sıcaklık ve süre seçilip kurutma yapıldıktan sonra desikatörde soğutulur ve tartım yapılır. 1

saat daha kurutma yapılır ve işlem tekrarlanır. İki tartım arası fark 0.5 mg’dan az ise kurutmaya son

verilir. Analiz paralelli yapılır ve paraleller arasındaki farkın %0.1’den fazla olmaması gerekir. % 0.1

fark demek 0.001 mg demektir. Tartımda 1.örnek 56.8217g ise paraleli 56.8207 ile 56.8227 arasında

olmalıdır.

Kurutma öncesi örnek ağırlığı Kurutma sonrası örnek ağırlığı

5. Hesaplama: % Nem = x100

Kurutma öncesi örnek ağırlığı

Deneyde yoğurt örneğinde;

Başlangıçta: 56.8217(dara +örnek) 51.7326 (dara) = 5.0891g. örnek tartılmıştır.

Kurutma sonrası: 56.8217(dara +örnek) 52.4597 = 4.362 g. su içermektedir.

4.362

% Nem= x100 = 85.7 100-85.7= 14.3 Toplam kuru madde

5.0891

Yoğurt örneğinin nem oranı % 85.7 iken toplam kuru madde oranı da % 14.3 olarak hesaplanmıştır.