Gıda Analizlerine Yeni Düzenleme!

2875 kez okundu

3 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Gıda Analizlerine Yeni Düzenleme!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Yönetmelik taslağını görüşe açtı. Yeni yönetmelik ile uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi hedefleniyor.

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü sayfasında görüşe açıldı. Taslak, ilgili taraflardan 18 Mart’a kadar toplanacak görüşler değerlendirilerek son halini alacak.

 
Gerekçe, uygulamadaki aksaklıkları gidermek!

Taslağın gerekçesinde, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Esaslarına Dair Yönetmeliğin; çalışma şekli, yönetimi ve faaliyet alanları ile ilgili hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesinin düşünüldüğü belirtildi. Gerekçede, “Yürürlükte olan yönetmeliğin güncellenmesi, çelişkili hususların giderilerek uygulamada oluşan bazı aksaklıkların giderilmesine yönelik iş ve işlemlerin daha etkin yürütülmesine ilişkin değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” denildi.
 
Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü

Yeni yönetmelik ile; gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, takviye edici gıda ve yem ile ilgili analizleri yapmak ve Bakanlığın kurumsal kapasitesini güçlendirerek gıda kontrol hizmetlerini desteklemek üzere kurulan Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenleniyor.

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün çalışma şekli, yönetimi ve faaliyet alanları ile ilgili hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan Yönetmeliğe göre, Laboratuvar yönetimi, Bakanlığın atayacağı bir müdür ve müdür yardımcısı/larından ve/veya müdürün görevlendireceği koordinatörlerden oluşacak.
 
 
 
Laboratuvarın faaliyet alanları

Laboratuvar gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, takviye edici gıda ve yem ile ilgili faaliyet alanlarında;

Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalara katılacak ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak.

Gıda Kontrol Laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına itiraz olması halinde ihtisaslaştığı konularda şahit numune analizleri yapacak.

Öncelikli olarak Bakanlığa bağlı gıda kontrol laboratuvarlarında yapılamayan analizler olmak üzere, gerektiğinde söz konusu laboratuvarlarda yapılabilen gıda, gıda ile temasta olan madde ve malzemeler ile yem numunelerine ait analizleri yapacak.

Gıda güvenilirliği ve kalitesi ile ilgili konularda üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği Topluluk Referans Laboratuvarları, diğer ülkelerin ulusal referans laboratuvarları, ulusal ve uluslararası bilimsel kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bulunarak ortak projelerde yer alacak.
 
Personelde aranacak şartlar

Laboratuvarda istihdam edilecek müdür, müdür yardımcısı/ları/koordinatör/ler ile idari, teknik ve sağlık hizmetleri personelinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki genel şartlara ilave olarak özel şartlarda aranacak.

Müdür, müdür yardımcısı/ları ile laboratuvara atanacak teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı personeli; süt teknolojisi, bahçe bitkileri, gıda, zootekni, su ürünleri ve bitki koruma, tarla bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya, biyokimya, su ürünleri mühendisliği, veteriner hekimliği, biyoloji, biyoteknoloji, tarımsal biyoteknoloji ve genetik dallarında en az lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.

Müdür, müdür yardımcısı/larının atanması, koordinatör/lerin ve bölüm sorumlularının görevlendirilmesi için doktora derecesine sahip olanlarda üç yıl, yüksek lisans derecesine sahip olanlarda beş yıl, lisans derecesine sahip olanlarda yedi yıl laboratuvar tecrübesine sahip olma şartı aranacak.

 
 
Analiz ve hizmet ücretleri

Laboratuvar tarafından yapılan analizler ve verilen hizmetler için alınacak ücretler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre belirlenecek.

Yönetmelik yayımlandığında, 14 Ocak 2009 tarihli ve 27110 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kalkacak.

Kaynak : gidahatti.com


Hijyen kontrolünde elinizi güçlendiren ürünümüz Hytech Slide'a yakından bakınız.
 
Hytech Slide alet, ekipman, personel gibi tüm yüzeylerden (katı/sıvı) mikrobiyolojik analiz yapmanızı sağlayan bir üründür.
 
Hytech Slide hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.
 
Hijyen analizlerinizde Hazır besiyerlerimizi güvenle kullanabilirsiniz.
 
Hazır besiyerleri hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.