Proteolitik Mikroorganizmalar (Bakteriler)

3944 kez okundu

2 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Gıda Hijyeni ve Güvenliği» Proteolitik Mikroorganizmalar (Bakteriler)

Bu bakteri grubu proteinleri hidrolize ederek proteaz enzimi salgılarlar. En yaygın türleri Micrococcus,Staphylococcus,Bacillus,Clostridium,Ps eudomonos,Alteromonas,Flavobacterium ve Alcaligenestir. Bazı Enterobacteriaceae ve Brevibacterium lar da bu gruba da dahildir.
 
 

PROTEAZ ENZİMİ


Protezlar proteinleri peptidlere hidroliz eden enzim grubu olarak bilinirler. Aynı zamanda proteazlara proteolitik enzimlerde de denir.Proteazlar çeşitli peptit zincirlerine hidrolize olma kabiliyetlerine göre farklılık gösterirler. Her proteaz, özel bir peptit zincirini parçalar. Proteaz enzimi üreten bakterilerin ise gıda ürünleri üzerinde çeşitli etkileri vardır.

PROTEOLİTİK BAKTERİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

ALCALİGENES: Gram negatif ,aerobik çubuk ve kok şeklindedirler. Suda , ve toprakta bulunur. Zengin protein içeren gıdaların bozulmasında etkilidir.Genellikle mezofiliktirler.

ALTEROMONAS: Gram negatif, aerobik çubuk ve kok şeklindedirler.Deniz ürünlerinde ve deniz ürünlerinden elde edilen gıdalarda bulunur. Balık ve etin bozulmasında önemli etkileri vardır. Psikrotrofik türleri vardır.

BACİLLUS:
Gram pozitif çubuk şeklinde şeklindedirler. Çeşitli boyutlarda olabilmektedir. Mezofilik yada psikrotrofilik olanları var. Fakültatif anaerob yada anaerob olanları vardır. Gıda kaynaklı bozulmaya yol açarlar. Özellikle konserve gıdalarda etkilidirler. Bir çok türü karbonhidrat protein ve yağları parçalayıcı enzimler üretir. Bazı türleri psikrotrofilik bakterilerdendir. Buzdolabı sıcaklığında yetişebilirler. Bazı türleri de termoduriktir, yani pastörizasyon sıcaklığında yaşarlar. Halofilik olanları vardır. Bacillus’ lar spor üretebilirler.

BREVİBACTERİUM: Gram pozitif sporsuz çubuk şeklindedir.Çubuk şekliden kok şekline değişebilir. Aerobik ve mezofiliktir. Örnek: Brevibacterium lines ve Brevibacterium casei. Zengin protein içerikli gıdaların bozulmasına yol açarlar. Özellikle peynir ve çiğ sütte bulunur.

CLOSTRİDİUM: Gram pozitif çubuk veya kok şeklindedir. Geniş bir boyut ve şekil aralığı vardır. Anaerobiktir. Bazı türleri oksijene karşı son derece hassastır. Mezofilik yada psikotrofik türleri vardır. Deniz ürünlerine, toprakta, çürümüş sebzelerde, hayvan ve bitki ürünlerinde bulunabilir. Bazıları patojendir(Clostridium Botulinum). Bazıları ise gıda bozulmasına yol açar (Clostridium tryobutricum). Termodurik ve psikrotrofilik türleri vardır. Bazı türleri besleyici gıdaların metabolizması esnasında CO2 , H2, H2S gibi gazlar üretir. Bazı türleri spor üretir.

ENTEROBACTER: Gram negatif, fakültatif anaerob çubuk şeklindedir.

FLAVOBACTERİUM:
Gram negatif,aerobik,çubuk veya kok şeklindedir.Düşük sıcaklıkta gelişen türleri vardır. Süt, et ve diğer proteinli gıdaların bozulmasına yol açarlar.

MİCROCOCCUS: Gram pozitif ve kok şeklindedirler. Termodurik ve halofilik türleri vardır.

PSEUDOMONAS: Gram negatif ve aerobiktir. Çok fazla sayıda tür içerir. Gıdalardaki önemli türleri Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida dır.Kavisli yada düz şekildedirler. Geniş bir çevrede bulunabilirler. Buz dolabı sıcaklığında gelişebilirler. Et yüzeyinde yapışkan bir madde meydana getirirler.

STAPHYLOCOCCUS: Gram pozitif, kok şeklinde ve fakültatif anaerobturlar. Aynı zamanda bazı türleri osmofilik bakteridir. Diğer bakterilere göre daha yüksek osmotik çevrede yetişebilirler. Halofiliktirler.
 
Hijyen kontrolünde elinizi güçlendiren ürünümüz Hytech Slide'a yakından bakınız.
 
Hytech Slide alet, ekipman, personel gibi tüm yüzeylerden (katı/sıvı) mikrobiyolojik analiz yapmanızı sağlayan bir üründür.
 
Hytech Slide hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.
 
Hijyen analizlerinizde Hazır besiyerlerimizi güvenle kullanabilirsiniz.
 
Hazır besiyerleri hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.