Mikrobiyolojik Analiz

Hypet Aqua ® Besiyerleri (Membran Filtrasyon İçin)

5 yıl önce

membran filtrasyon, hazır besiyeri, su mikrobiyolojisi, mikrobiyolojik...

Koagülaz Pozitif Stafilokok Analizi

3 yıl önce

Staphylococcus, gram pozitif, yuvarlak, sporsuz, hareketsiz, katalaz p...

Hytech Slide ® Bilgi ve Uygulama Videosu

5 yıl önce

Hytech Slide video, personel hijyen, alet ekipman yüzey hijyen, mikrob...