Mikrobiyolojik Analiz

Koagülaz Pozitif Stafilokok Analizi

3 yıl önce

Staphylococcus, gram pozitif, yuvarlak, sporsuz, hareketsiz, katalaz p...

Hytech Slide ® Bilgi ve Uygulama Videosu

5 yıl önce

Hytech Slide video, personel hijyen, alet ekipman yüzey hijyen, mikrob...

Hazır Besiyerleri

3 yıl önce

DiaTek olarak tüm hazır besiyeri çeşitleri ve zenginleştirme sıvıların...