Mikrobiyolojik Analiz

Hytech Slide ® Bilgi ve Uygulama Videosu

7 yıl önce

Hytech Slide video, personel hijyen, alet ekipman yüzey hijyen, mikrob...

Koagülaz Pozitif Stafilokok Analizi

5 yıl önce

Staphylococcus, gram pozitif, yuvarlak, sporsuz, hareketsiz, katalaz p...

Membran Filtrasyon Sistemleri

7 yıl önce

membran filtrasyon, hazır besiyeri, su mikrobiyolojisi, mikrobiyolojik...