SORU - CEVAP
Bu bölüm, sitemizi ziyaret eden kullanıcıların gıda hijyeni, gıda güvenliği ve gıda mikrobiyolojisi ile ilgili teknik sorularını yanıtlamak amacı ile hazırlanmıştır Teknik sorularınızı aşağıda bulunan ‘’SORU SOR’’ butonuna basarak karşınıza çıkan formu doldurarak bize ulaştırabilirsiniz. Sorularınız, konusunda uzman ekibimiz tarafından en kısa sürede yanıtlanacaktır.
SORU SOR ▼
Takma İsim (Sitede Görünecek)
 
E-Posta (Sitede Görünmeyecek)
   
Telefon (Sitede Görünmeyecek)
   
Soru  

mehmetaslan

log cfu / gr. ne demek? örnek olarak bir gıda ürününün PCA besiyerine ekim analizi sonucu 150 cfu / gr. çıkmaktadır. bu sonucu log cfu / gr nasıl çevireceğiz?

Firma: Firma AdıAd / Soyad:Soruyu Soran Ünvanı: Soru Sorucu20.10.2010 10:59:44

Cevap:

 Mehmet Bey ; Toplam bakteri sayımının birimi CFU/mL’dir. CFU (Coloni-Forming Units) Koloni Oluşturan Birimler(KOB) anlamını ifade etmektedir.
 
 Log Fazı-Logaritmik Artış Fazı'nı temsil etmektedir.
 
 Bu geometrik üremenin matematiksel ifadesi de (1x2n)'dir. Bakteri populasyonunda meydana gelen her bölünmeye generasyon ve iki generasyon arasında geçen zamana da generasyon süresi adı verilir. Her generasyon sonunda populasyondaki fert sayısı iki misli artar. Generasyon süresi bakterilerde çok değişiklik gösterir. E. coli 'de 18-20 ve S. aureus 'da 27-30 dakika olan genarasyon süresi, Mycobacterium tuberculosis 'de 792-932 dakikadır.

Mikroorganizmalarda generasyon sayısını ve süresini hesaplamak mümkündür. Bunun için başlangıçta sıfır zamanda ekilen mikrop sayısını (a), aradan geçen zamanı (t) ve bu süre sonundaki mikrop sayısını (b) bilmek gereklidir. Optimal koşulları içeren bir besi yerine bir adet mikrop ekilirse belli bir süre (t) sonra mikrop sayısı (b) aşağıdaki tarzda bulunur;

b = a x 22 formülünde 2n, n kadar sayıdaki generasyon sonundaki bakteri sayısını ifade eder. Eğer sıfır zamanda, (a) sayıda mikrop ekilmişse, total mikrop sayısı (b),

b = a x 2n (veya Nn = 2n No) olur.Bu eşitlikten yararlanarak generasyon süresi (g) ve sayısı (n) hesaplanabilir. Yukarıdaki denklemin logaritması alınır.

log b = (log a + n. log 2) ; Buradan

n= (log b - log.a) / log 2 olur. Diğer taraftan

n = t / g olduğundan

(t / g) = (log b –log.a) / log 2 olur.

Bu eşitlikten yararlanılarak,

g = (t x log 2) / (log b –log a) elde edilir.

Örneğin, a = 103, b = 109 ve t = 10 saat ise,

n = 109 – 103 / 0,3 = 6 / 0,3 = 20 (generasyon sayısı)

g = 10 x 0,3 /109 – 103 = 3 / 6 = 1/2 saat (generasyon süresi)

elde edilen sonuçlara göre, her yarım saatte bir generasyon olmak üzere, 20 generasyon aradan geçmiş bulunmaktadır.

Generasyon süresi (g), spektrofotometrik yöntemlerle de saptanabilir. Buna göre yapılan hesaplamada, optik dansite (OD) esas alınır ve aynı formül uygulanır.

g = t x log.2 / ODb -ODa

Bu formülde, t süresi sonunda optikal densite (ODb) ile başlangıçtaki optikal densite (ODa) kullanılmıştır.

Cevaplayan : DiaTek