HABERLER

Toplam Kuru Madde ve Nem Tayini

Deneyin Prensibi: Normal atmosfer basıncında örneği, etüvde kurutarak oluşan nem kaybını belirlemek ve bunu % olarak hesaplam ... devamı

5 ay önce 1742 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Gıdalarda Protein Tayini ( Kjeldahl Yöntemi )

Gıda maddesinin besleme değerini belirlemek amacıyla: Gıdaların besleme içeriği toplam ham protein miktarının haricinde diğer ... devamı

6 ay önce 4101 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Gıdalarda Toplam Asitlik Tayini

Toplam Asitlik Tayini Deneyi daha kesin sonuçların elde edilmesi amacıyla iki paralel örnekle gerçekleştirilir. ... devamı

6 ay önce 2575 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Sıvı Numunelerde Uygulanabilecek Analiz Yöntemleri

Standart mikrobiyolojik membran filtrasyon analizlerinde sonuçlar, petride sayılan koloni sayısı (kob)/ filtreden geçirilen ö ... devamı

6 ay önce 645 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Balık Kurutma Teknolojisi

Balığın su miktarının kurutma ile giderilip bakteri üreme ve gelişmesine uygun olmayan seviyeye getirilmesi teknolojisi olup ... devamı

6 ay önce 645 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Gerber Yöntemi İle Yağ Tayini

Gerber yöntemi genellikle süt ve süt ürünlerinde kullanılan bir yöntemdir. ... devamı

6 ay önce 1953 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Küresel Gıda Zincirinde Güvenli Gıda

Gıda güvenliği kavramı “gıdanın hazırlanması ya da yenmesi sırasında tüketiciye zarar vermeyecek şekilde kullanım yönergeleri ... devamı

6 ay önce 596 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir ?

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistemat ... devamı

6 ay önce 729 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

HACCP Temizlik ve Dezenfeksiyon Yöntemleri

Dezenfeksiyon öncesi yapılan bir işlem olup yüzeylerde bulunan çeşitli kir maddelerinin sıcak su ve/veya temizlik maddeleri ( ... devamı

7 ay önce 710 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Su Analizinde Toplam Bakteri Sayısının Tayini

Membran Filtre yöntemi ile çalışıldığında membran üzerinde 20–200 aralığında koloni sayılacak şekilde bir numune hacmi seçilm ... devamı

7 ay önce 645 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Süt Ürünlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri

Katkı maddeleri kullanımını yasa her ürün için belli oranlarda izin vermekte. ... devamı

7 ay önce 1160 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Besin Zehirlenmesinin Nedenleri

ıda zehirlenmesinin nedeni; bakteriler, parazitler ya da virüslerle kirlenmiş yiyecek veya içecek maddelerinin tüketilmesidir ... devamı

7 ay önce 681 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği