HABERLER

Beyaz Peynir Üretimi

Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’ne göre beyaz peynir; ham maddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde edi ... devamı

Probiyotik ve Prebiyotiklerle Zenginleştirilmiş Meyve Suları

Probiyotikler, belirli miktarlarda tüketildikleri takdirde, sağlık için, genel beslenmenin ötesinde, faydalı etkiler gösteren ... devamı

8 gün önce 54 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Gıda Saklama Dereceleri

Gıdaların Saklama Dereceleri ... devamı

11 gün önce 98 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Kanatlılarda İshal Etkenleri

Kanatlılarda ishal, etkenlerine bağlı olarak farklılık gösterir ve verim kayıplarına neden olur. ... devamı

15 gün önce 88 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

İnsan Sağlığı Açısından Gıda Prosesleri

Gıda işleme yöntemlerinin olumlu olduğu gibi olumsuz yanları da var… Fakat bu işlemlerin daha çok olumsuz yanları üzerinde du ... devamı

19 gün önce 106 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Organik Tarım Ürünlerinin Ambalajlanması ve Etiketlenmesi

Organik ürünlerin ambalajlanması; organik ürünlerin pazara sunulmadan önce organik niteliğini bozmadan paketlenmesi, ambalajl ... devamı

22 gün önce 109 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Gluten Nedir?

Gluten, birçok tahıl grubunda özellikle buğday, çavdar, yulaf ve arpa gibi ürünlerde bulunan protein grubudur. ... devamı

25 gün önce 133 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Toplam Kuru Madde ve Nem Tayini

Deneyin Prensibi: Normal atmosfer basıncında örneği, etüvde kurutarak oluşan nem kaybını belirlemek ve bunu % olarak hesaplam ... devamı

29 gün önce 149 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Gıdalarda Protein Tayini ( Kjeldahl Yöntemi )

Gıda maddesinin besleme değerini belirlemek amacıyla: Gıdaların besleme içeriği toplam ham protein miktarının haricinde diğer ... devamı

bir ay önce 280 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Gıdalarda Toplam Asitlik Tayini

Toplam Asitlik Tayini Deneyi daha kesin sonuçların elde edilmesi amacıyla iki paralel örnekle gerçekleştirilir. ... devamı

bir ay önce 186 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Sıvı Numunelerde Uygulanabilecek Analiz Yöntemleri

Standart mikrobiyolojik membran filtrasyon analizlerinde sonuçlar, petride sayılan koloni sayısı (kob)/ filtreden geçirilen ö ... devamı

2 ay önce 210 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Balık Kurutma Teknolojisi

Balığın su miktarının kurutma ile giderilip bakteri üreme ve gelişmesine uygun olmayan seviyeye getirilmesi teknolojisi olup ... devamı

2 ay önce 188 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği