HABERLER

Kanatlılarda İshal Etkenleri

Kanatlılarda ishal, etkenlerine bağlı olarak farklılık gösterir ve verim kayıplarına neden olur. ... devamı

2 ay önce 204 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

İnsan Sağlığı Açısından Gıda Prosesleri

Gıda işleme yöntemlerinin olumlu olduğu gibi olumsuz yanları da var… Fakat bu işlemlerin daha çok olumsuz yanları üzerinde du ... devamı

2 ay önce 258 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Organik Tarım Ürünlerinin Ambalajlanması ve Etiketlenmesi

Organik ürünlerin ambalajlanması; organik ürünlerin pazara sunulmadan önce organik niteliğini bozmadan paketlenmesi, ambalajl ... devamı

2 ay önce 223 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Gluten Nedir?

Gluten, birçok tahıl grubunda özellikle buğday, çavdar, yulaf ve arpa gibi ürünlerde bulunan protein grubudur. ... devamı

2 ay önce 246 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Toplam Kuru Madde ve Nem Tayini

Deneyin Prensibi: Normal atmosfer basıncında örneği, etüvde kurutarak oluşan nem kaybını belirlemek ve bunu % olarak hesaplam ... devamı

2 ay önce 428 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Gıdalarda Protein Tayini ( Kjeldahl Yöntemi )

Gıda maddesinin besleme değerini belirlemek amacıyla: Gıdaların besleme içeriği toplam ham protein miktarının haricinde diğer ... devamı

3 ay önce 781 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Gıdalarda Toplam Asitlik Tayini

Toplam Asitlik Tayini Deneyi daha kesin sonuçların elde edilmesi amacıyla iki paralel örnekle gerçekleştirilir. ... devamı

3 ay önce 500 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Sıvı Numunelerde Uygulanabilecek Analiz Yöntemleri

Standart mikrobiyolojik membran filtrasyon analizlerinde sonuçlar, petride sayılan koloni sayısı (kob)/ filtreden geçirilen ö ... devamı

3 ay önce 330 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Balık Kurutma Teknolojisi

Balığın su miktarının kurutma ile giderilip bakteri üreme ve gelişmesine uygun olmayan seviyeye getirilmesi teknolojisi olup ... devamı

3 ay önce 301 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Gerber Yöntemi İle Yağ Tayini

Gerber yöntemi genellikle süt ve süt ürünlerinde kullanılan bir yöntemdir. ... devamı

3 ay önce 570 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Küresel Gıda Zincirinde Güvenli Gıda

Gıda güvenliği kavramı “gıdanın hazırlanması ya da yenmesi sırasında tüketiciye zarar vermeyecek şekilde kullanım yönergeleri ... devamı

3 ay önce 326 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir ?

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistemat ... devamı

3 ay önce 360 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği