Deniz Ürünlerinde Vibrio Analizi
9.12.2010 tarihinde eklenen bu haber 2196 kez okundu.
Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analizler » Deniz Ürünlerinde Vibrio Analizi
Deniz suyu, kabuklu deniz ürünleri ve balıkların tüketimi sonucu meydana gelen zehirlenmelerdeki baş sorumlu etken Vibrio türleridir. Yetersiz hijyen uygulamaları ve kirli sulardan toplanan deniz canlılarının tüketilmesi sonucu hem Vibrio bakterilerinin kendisi, hem de salgıladıkları toksinler zehirlenmeye yol açabilir.
 
Zehirlenme sonucu laboratuara gönderilen gıda numunelerinde veya kontrol amaçlı olarak Vibrio analizi yapılabilir.
 
Vibrio türleri, gram negatif, hareketli, oksidaz pozitif, katalaz pozitif, O/129’ a duyarlı, sporsuz, kapsülsüz, fermantatif/oksidatif, aerob. Fakültatif – anaerob, kıvrık – düz ve halofilik çomakçıklardır.
 
Vibrio analizleri direkt ekim yöntemiyle veya önce ön zenginleştirme, daha sonra ekim aşamaları uygulanarak yapılabilir.
 
Direkt ekimde, uygun şekilde laboratuara getirilen gıda maddesi 1:10 oranında homojenize edilir ve aynı şekilde ileri seyreltimleri yapılır. (10², 10³, ...). Dilusyon serileri içinse 1:10’luk seyreltimden başlayarak 1 ml alınır ve ayrı bir 9 ml dilusyon sıvısı içine ilave edilir ve homojenize edilir.
 
Homojenizasyon sonrasında besiyeri petrilerine 0,5 ml dilüsyon sıvısı, sürme ekim yöntemi ile ekim yapılır. Petriler 35 - 37 °C’ da 18 – 24 saat inkübe edilir. Vibrio türlerinin identifikasyonuna yönelik çeşitli ticari besiyerleri bulunmaktadır.
 
Diğer yöntemde ise  225 ml Alkaline Peptone Water içerisine 25 gr numune tartılarak, 35 - 37 °C’ da 18 – 24 saat inkübe edilir. İnkubasyon sonunda buradan alınan 0,1 ml örnek petriye ekilerek yine 35 - 37 °C’ da 18 – 24 saat inkübasyona bırakılır.
 
İnkübasyon sonucunda, besiyerinde görülen tipik koloniler Vibrio şüpheli olarak değerlendirilir ve önce gram boyama yapılır; daha sonra doğrulama testlerine geçilir. Klasik doğrulama parametrelerine göre Vibrio türleri,
 
· Glikoz pozitif
· Laktoz negatif
· Hidrojensülfür negatif ya da geç pozitif
· Sitrat negatif
· Üre negatif
· Hemoliz yapan
· LDC pozitif özellik gösterirler.
 
Bu özellikleri gösteren kolonilerin ileri biyokimyasal testleri yapılarak tür tanımlamasına gidilebilir.

TAVSİYE ÜRÜNLER
Hazır Besiyerleri
Özel şartlara sahip üretim tesisinde hazırlanmakta, vakumlu ambalaj ve soğuk zincir ile sevk edilmektedir.
Hytech Slide ® (Hijyen Kontrol Kiti)
Hijyen kontrolü için tüm yüzeylerden besiyeri teması ile mikrobiyolojik ekim aparatı
HYPASS (Antimikrobiyal Dezenfektanlı Paspas)
Ayakla hijyenik ortamlara taşınabilecek mikroorganizmaları engeller
TÜMÜNÜ GÖR »