Yoğurt Üretim Teknolojisi

29135 kez okundu

7 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Diğer Ürünler» Yoğurt Üretim Teknolojisi

Yoğurt üretiminde sütün toplanıp fabrikaya getirilmesinden itibaren hassas ve ayrıntılı bir kontrol ve analiz süreci başlar. Fabrikaya kabul onayını alan sütler, yoğurt yapılmak üzere değerlendirilir.

Süt, oldukça kompleks bir yapıya sahiptir. Bileşim değerleri farklılık göstermekle birlikte tüm süt türleri başlıca su, protein, laktoz, yağ, mineraller, vitaminler, enzimler ve diğer iz elementleri içermektedir

Süt bileşenleri:
- %87-88 su
- %12-13 kuru madde
- Yağsız kuru madde (%8-9)
- Yağ (%3-5,8)
- Laktoz (%4,6-4,7)
- Azotlu maddeler
- Vitaminler
- Mineraller (%0,75)
- Kazeinler (%2,8-3,4)
- Serum proteinleri (%0,5-0,6)
- Protein olmayan azotlu bileşikler

Endüstriyel boyuttaki üretimlerde ağırlıklı olarak inek sütü tercih edilmektedir. Ancak sütün elde edildiği ineğin türü, beslenme şartları, laktasyon dönemi, mevsimler gibi faktörlere bağlı olarak sütün bileşiminde önemli farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla sütün bileşimindeki temel farklılıkların ortadan kaldırılması amacıyla yoğurda işlenecek süte çeşitli standardizasyon işlemlerinin uygulanması zorunludur. Bu sayede, üretilen yoğurt da standardize edilmiş olur.

İnek sütünde ortalama bileşim:
Su : % 87,25
Kuru madde : % 12,75
Yağ : % 3,7
Protein : % 3,6
Laktoz : % 4,7
Kül : % 0,75

Yoğurt yapımında kullanılacak çiğ süt kriterleri:
 
· Duyusal kusurların meydana gelmesine veya pıhtılaşma sırasında problemlerin
oluşmasına neden olacağından hastalıklı bir hayvandan sağılmış olmamalıdır.
 
· Kötü kokulu yemlerle beslenen hayvanların sütleri olmamalıdır.
 
· Üründe acı tada neden olabileceğinden kızgınlık dönemindeki hayvanlardan
üretilen sütler kullanılmamalıdır.
 
· Laktasyon döneminin başındaki ve sonundaki sütler kullanılmamalıdır.
· Ürün kalitesini olumsuz etkileyeceğinden mikroorganizma içeriği fazla
olmamalıdır.
 
· Antibiyotik, deterjan ve dezenfektan kalıntısı, bakteriyofaj gibi starter kültürlerin gelişimini engelleyici inhibitörler ihtiva etmemelidir.

Yoğurt üretimi için kullanılacak süte uygulanan ilk prosedür temizlemedir. Burada amaç, sağım veya nakil sırasında süte karışmış olabilecek organik ve inorganik maddelerin uzaklaştırılmasıdır. Kaba kirler genellikle süt alım terazisi üzerine konan bez veya tel süzgeçler yardımıyla uzaklaştırılır. Daha büyük ölçekli işletmelerde, süt kabulü sırasında, tartım terazisinin tankına metal süzgeç ve plakalı soğutucu girişlerine metal filtreler takılarak da temizleme yapılabilir. Son yıllarda tercih edilen bir diğer temizleme yöntemi de klarifikasyondur. Bu yöntem mekanik separatörler ile gerçekleştirilir ve hem işlem kolaylığı sağlar, hem de daha fazla miktarda sütü aynı anda işlemek mümkündür. Bu yöntem, yoğunluğu sütten fazla olan maddelerin, sütten merkezkaç kuvveti ile ayrılması prensibine dayanır.

Temizlenen sütün yoğurt yapımına girmeden önce standardize edilmesi, gereklidir. Standardizasyonun amacı, toplanan farklı sütlerden istenilen standartta ürün elde edilebilmesi için, sütün bileşenlerinin ayarlanmasıdır. Özellikle yağ ve kuru maddenin istenilen değere ayarlanarak standardize edilmesi önemlidir. Özellikle yağın standardize edilmesi, kanuni düzenlemeler, ekonomik nedenler ve tüketici talebine bağlı olması sebebiyle de önem taşır. Standardizasyonda, separatörler yardımı ile yağ sütten ayrılır ve istenilen miktarda krema ile karıştırılarak yağ oranı standardize edilir.
 
Yağ standardizasyonunda, tanklarda ya da işlem hattında direkt standardizasyon yapılır.
 
Küçük ölçekli yoğurt üretimi yapan işletmelerde manuel olarak standardizasyon gerçekleştirilirken büyük ölçekli işletmelerde standardizasyon otomatik olarak yapılmaktadır.

Yağ standardizasyonundan sonra, kuru madde standardizasyonu gelir. Kuru madde standardizasyonunda amaç, yoğurtta istenen fiziksel ve duyusal niteliklerin elde edilmesi ve tüketici memnuniyetinin sağlanmasıdır. Kuru madde oranları pek çok ülkede yasal düzenlemeşer ile belirlenmiştir ve belli sınırlar arasında tutulması gereklidir. Aynı zamanda yoğurt üretiminde kuru madde miktarı %25’in üzerine çıkarsa, starter kültürün aktivitesi engellenir. Sütün genelde öngörülen yağsız kuru madde oranı %12-12,5’tur.

Kuru madde artırımında yararlnılan yöntemler:
 
Kaynatma: Bu yöntem, sütün orijinal su içeriğinin yaklaşık 1/3’ünün buharlaşması prensibine dayanır. Ancak, bu işlem kontrolsüz koşullarda gerçekleştirildiğinden konsantrasyon derecesi tam olarak hesaplanamamaktadır. Ayrıca, kaynatma uzun süreli bir işlem olduğundan, sütün besleyici değerinde azalma meydana gelmektedir. Aynı zamanda inkübasyon süresi uzamakta ve yoğurtta depolama sırasında serum ayrılması riski yükselmektedir. Gıda MaddeleriTüzüğü ve Fermente Sütler Tebliği’nin yürürlüğe girmesiyle, yoğurt sütünün kuru madde artırımında süt kökenli maddelerin ilave edilmesine izin verilmişir. Günümüzde kaynatma, ev tipi yoğurt üretiminde veya geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen bazı yoğurt (Silivri tipi) çeşitlerinde kullanılmaktadır.

Süte Süt Tozu ve Süt Kökenli Diğer Maddelerin İlavesi:
 
Yatırım mailyetinin azlığından dolayı sık başvurulan bir yöntemdir. Bu işlem için genellikle yağsız süt tozu kullanılır.
 
Yoğurt sütüne katılacak süt tozu miktarının en az % 1, en çok % 6 oranında olması Önerilmekle birlikte, oranının % 3-4’ü geçmesi durumunda yoğurtta pütürlü bir yapı meydana gelmektedir. Ayrıca yüksek oranda süt tozu katımı yoğurdun kendine has tat ve kokusunu değiştirmekte, yoğurdun daha tatlı ve tozumsu olmasına neden olmaktadır.

Küçük işletmeler için en etkili sistem sütün 20-25°C’ta hızlı bir şekilde karışmasını sağlamaktır. Bunun için hunili bir sistem kullanılmaktadır. Sistemdeki huni içerisine süt tozu ilave edilerek, tank içerisindeki süt bir pompa yardımıyla sirküle ettirilmekte ve bu sırada huni içerisindeki süt tozunun süte hızla karışması sağlanmaktadır.

Alternatif bir yöntem ise süt tozunun direkt bir tank içerisine ilave edilerek hızlı dönen bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılmasıdır. Bu sistem daha çok büyük kapasitedeki fabrikaların tercih ettiği bir yöntemdir. Bu yöntemde, süt tozu sıvı faz içerisinde daha hızlı ve kolay çözünür, daha az köpük oluşur ve büyük miktarda karışımı daha kısa sürede hazırlayarakiş gücünden tasarruf sağlar.

İlave edilebilecek süt kökenli diğer maddeler:
 
Peyniraltı suyu ürünleri: Bu ürünlerin yoğurt üretiminde kullanılan en yaygın formları; peyniraltı suyu konsantratı, peyniraltı suyu tozu, serum proteini konsantratı, serum proteini tozu, hidrolize peyniraltı suyu konsantratı ve peyniraltı suyu izolatıdır. Yoğurt üretiminde kullanılan peyniraltı suyu tozu ve serum proteini tozu katım oranının % 1-2’yi aşmaması önerilmektedir. Bu düzeyin üzerindeki konsantrasyonlarda yoğurtta istenmeyen tat-aroma gelişebilmektedir.

Yayıkaltı suyu tozu:
Tatlı kremadan tereyağı üretimi sırasında yan ürün olarak çıkan yayık altının çeşitli işlemlerden geçirilerek işlenmesi sonucu üretilen yayık altı tozu da yoğurt üretiminde kullanılmaktadır. İstenilen duyusal ve fiziksel özelliklere sahip ürün elde edilebilmesi için katım oranının % 2’yi aşmaması önerilmektedir.

Evaporasyon: Vakum evaporasyon tekniği, yoğurt üretiminde en yaygın kullanılan kuru madde artırım yöntemlerinden birisidir. Bu yöntem, sütün kaynama noktasının basınç altında düşürülmesi (60-65°C) ve suyunun buharlaştırılarak uzaklaştırılması prensibine dayanmaktadır. Bu yöntemin avantajları şunlardır:

Bu yöntemin avantajları şunlardır:
 
· Suyun vakumla uzaklaştırılması sırasında sütte tutulan hava da
uzaklaştırılmaktadır. Bu da pıhtı stabilitesinin iyileşmesini sağlamaktadır.
 
· Keçi sütünden yoğurt üretimi esnasında, evaporasyon işlemi hem konsistensin gelişmesine hem de son üründe ‘keçimsi’ tat oluşumunun azalmasına neden olmaktadır.
 
· Özellikle büyük ölçekli yoğurt üretimlerinde işleme kolaylığı sağlamaktadır.

Bu işlemin de ardından membran filtrasyon işlemi gelir. Membran teknolojisinin temeli, belirli bir basınç altında, belirli gözenek çapına sahip membran filtreler içerisinden geçirilen herhangi bir sıvının, sahip olduğu küçük molekül ağırlıklı bileşenlerin ayrılması ve büyük molekül ağırlıklı bileşenlerin sistemde tutulması prensibine dayanmaktadır:

Ultrafiltrasyon (UF): Endüstriyel anlamda en yaygın kullanılan teknolojidir. UF
membranlarının gözenek çapları büyük molekül ağırlıklı proteinlerin, yağın ve
bakteri hücrelerinin tutulmasına olanak vermektedir.

Hiperfiltrasyon (HF) ya da ters osmos (RO): Bu teknikte sütteki sadece küçük molekül ağırlıklı bileşiklerin geçmesine izin verilmektedir. Dolayısıyla bu yöntem su ve çok küçük molekül büyüklüğüne sahip iz elementlerin uzaklaştırılması amacıyla kullanılmaktadır.

Mikrofiltrasyon (MF): Sütten bakteri hücreleri, sporlar ve somatik hücreler gibi büyük molekül ağırlıklı organizmaların uzaklaştırılması amacıyla
kullanılmaktadır.

Nanofiltrasyon (NF): Yoğurt üretiminde kullanım alanı bulunmayan bir
membran tekniğidir. Bu yöntemden daha çok peyniraltı suyunun
demineralizasyonunda yararlanılmaktadır.

Homojenizasyon

Süt yağının yoğunluğu yağsız süt fazı yoğunluğundan daha düşük olduğundan zaman içerisinde yağ globülleri süt yüzeyinde birikmektedir. Genel olarak süt
sıcaklığındaki artışa paralel yağ globüllerinin sütün yüzeyine doğru hareketliliği artmaktadır. Dolayısıyla özellikle inkübasyon sırasında (42-45ºC’da) yağ globüllerinin fermantasyon tankında ya da yoğurt kaplarının yüzeyinde bir kaymak tabakası oluşturması kaçınılmazdır.

Yüzeyde kaymak tabakasının oluşumu istendiği zaman yoğurt sütüne homojenizasyon işlemi uygulanmamakta ve süt nispeten yüksek sıcaklıklarda (46-48ºC) doluma alınmaktadır. Daha sonra sıcaklık 42-45ºC’ye inene kadar beklenmekte ve kaymak bağlama işlemi gerçekleştirilmektedir. Homojenize set, pıhtısı kırılmış ve meyveli yoğurt üretimlerinde ise homojenizasyon işlemi zorunludur.

Homojenizasyon işlemi, mekanik etki altında süt yağ globüllerinin boyutlarının azaltılması prensibine dayanmaktadır. Böylece yüzeyde kaymak bağlama olayı engellenmekte, sütte meydana gelen diğer fiziko-kimyasal değişimlere bağlı olarak ürünün viskozitesi artmakta, serum ayrılması riski azalmakta ve yoğurt daha beyaz bir görünüme sahip olmaktadır. Bu amaçla kullanılan aletlere homojenizatör denilmektedir. Üretilecek yoğurdun özelliğine göre süt, 55-60°C’ta ve 100-200 kg/cm2 basınçtahomojenize edilmektedir.

Homojenizasyon işlemi ısıl işlemden önce yapılmaktadır. Böylece homojenizasyon sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kontaminasyon elemine edilebilmektedir.

Homojenizasyon sonrası, yoğurt yapımındaki en önemli işlemlerden biri olan ısıl işlem uygulaması gelir. Bu işlem, sadece yoğurt ve benzeri ürünlerin bakteriyolojik kalitesini iyileştirmek açısından değil, aynı zamanda bu ürünlerin kendine has tekstürel özelliklerinin kazandırılması yönünden de önemlidir.
 
Yoğurdun kendine has yapısal özelliklerinin kazandırılması için yoğurt sütüne 85-90°C’ta 20-30 dakika veya 90-95°C’ta 5- 10 dakikalık bir ısıl işlem normunun uygulanması gerekmektedir. Yoğurt üretiminde bu işlemler genellikle spiral ya da borulu ısı değiştiriciler ile yapılmaktadır. Buna karşın içme sütü ya da peynir teknolojisinde yaygın olan plakalı ısı değiştiriciler, yoğurt üretiminde fazla kullanılmamaktadır. Bunun sebebi; istenilen sıcaklık derececesine ulaşıldıktan sonra bekleme süresi boyunca plakalı ısı değiştiricilerin metal yüzeyinde süt taşı oluşumu nedeniyle kirlenme riskinin yüksek olmasıdır.

Yoğurda işlenecek süte uygulanan ısıl işlem normları ile çiğ sütte bulunan vejetatif formdaki mikroorganizmaların tamamına yakını inhibe olmaktadır.
 
Ancak spor formundaki mikroorganizmalar ile bazı enzimler bu sıcaklıklarda canlılıklarını koruyabilmektedirler. Bu yüzden çiğ sütün bakteriyolojik kalitesi ve saklama koşulları büyük önem taşımaktadır.
 
Özellikle sütün soğukta uzun süre depolanması sonucunda psikrotrofik bakteriler tarafından sentezlenen ısıya dayanıklı lipaz enzimi depolama süresince yoğurtta acı tat gelişimine neden olmaktadır. Yoğurt üretimi sırasında uygulanan ısıl işlemin etkisiyle ortam yoğurt kültürlerinin gelişimi için uygun hâle gelmektedir. Çünkü; 80°C’ın üzerinde uygulanan ısıl işlemle redoks potansiyeli düşmekte, yoğurt bakterilerinin gelişimini teşvik eden formik asit gibi organik asitler oluşmakta, sütte doğal olarak bulunan ve bakteriler üzerinde inhibitör etki yapan laktenin aktivitesini kaybetmektedir.

Uygulanan ısı işlemin şiddetine bağlı olarak sütte starter kültürlerin aktivitesini
inhibe (engelleyici) ve/veya stimüle (teşvik edici) eden bazı maddeler açığa çıkmaktadır. Süt bileşenlerinden proteinler, süt yağı, laktoz, mineral maddeler, vitaminler de ısı uygulaması ile değişime uğrarlar.

Som olarak soğutma işlemi uygulanır. Bu işlem inkübasyon, yani yoğurt kültürlerinin gelişme sıcaklığına kadar yapılan soğutmadır. Ancak üretilecek yoğurdun çeşidine göre soğutma derecesinde bir değişim olmaktadır. Eğer kaymaklı yoğurt üretilecekse ısıl işlemden sonra süt, aynı ısı değiştiricinin soğutma kısmında 46-48°C’a kadar soğutulmakta ve inkübasyon odasında raflara dizilmiş ambalaj kaplarına doldurulmaktadır. Diğer taraftan homojenize yoğurt üretiliyorsa yoğurt kültürlerinin gelişme sıcaklığının 2-3°C üzerine, yani 42-45°C’a kadar soğutma yapılmaktadır.

Süte ısıl işlem uygulamasını takiben yapılan soğutma işlemi genellikle plakalı ısı
değiştiricilerin soğutma bölümünde gerçekleştirilmektedir.

Yoğurda ilave edilen starter kültürler de belli bazı bakterilerden oluşurlar. Bunlar, diğer laktik asit bakterileri gibi aside nispeten dirençli olan Lactobacillus delbruecki subsp.bulgaricus (L.delbruecki subsp.bulgaricus), spor oluşturmayan, G (+) (gram pozitif), hareketsiz ve fakültatif anaerobik bir bakteri olan L.delbruecki subsp.bulgaricus, G (+) (gram pozitif), fakültatif anaerobik-homofermantatif bir bakteri olan Streptococcus thermophilus (S.thermophilus)’tur. Bu bakterilerden oluşturulan Starter kültür; yoğurtta istenilen duyusal, tekstürel ve reolojik özellikleri kazandıran ve son üründe standart kalite özelliklerinin oluşmasını sağlayan, seçilmiş tek ya da karışık suşları içeren mikroorganizmalardır.

Starter kültür olarak; sıvı kültürler, toz kültürler ve dondurulmuş kültürleri de ticari olarak elde etmek mümkündür.
 
Üretim esnasında meydana gelebilecek kontaminasyonları engellemek için yapılabileceklerden bazıları; personel, ekipman, yüzey ve havanın mikrobiyal yükünü azaltmak olabilir. Bunun içinde gerekli olan, mikrobiyolojik analizleri yapmak, sorunu tespit etmek ve bundan yola çıkarak çözüme ulaşmaktır. Firmamız tarafın üretilen Hytech Slide (ürün hakkında bilgi için TIKLAYINIZ) 
ürünü hijyen kontrolleri için hızlı ve kolay çözüm sağlar. Bu ürün ile personel, ekipman ve yüzeylerden mikroorganizma tespiti yapılarak hijyen kontrolü sağlanabilir. Yine havanın mikrobiyal yükü hazır besiyerleriyle kolayca tespit edilebilir ve bu yükü azaltmak için firmamız tarafından üretilen Hysafe Air (ürün hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.) kulanmak başta olmak üzere birçok çözüm yöntemi bulunabilir. 
 

Etiketler yoğurtta homojenizasyon neden önemlidir , süt ve yoğurt üretimi , sütü yoğurt yapan kültür , süte uygulanan homojenizasyon yöntemleri , yoğurt sıvı kültürü , yoğurt üretimi , yağsız sütün kuru madde değeri , peynir altı suyundan yoğurt üretimi , s.thermophilus , yogurt kültürü oranları , yoğurdun bakteriler tarafından elde edilişi , yoğurt teknolojisi amaçları , yoğurt üretimi prosesi , fabrikada yoğurt üretimi , yoğurtda viskozite , yoğurt üretim prosesi , peyniraltı tozu yoğurt , yoğurt tozu üretimi , hiperfiltrasyon süt , peyniralti suyundan sut tozu eldesi , yoğurt üretim teknolojisi , yogurt üretim teknikleri , yoğurdun analiz prosesi , yoğurdun duyusal özellikleri , yoğurt yapımındaki kimyasallar , yoğurt saklama koşulları ısı , sütten yoğurt oluşmasına sebep olan bakteriler , sütten yağ ayrılması yöntemi , yayık altı suyu , yoğurdun kuru madde standardizasyonu , yoğurt üretim prosesleri , yoğurt yapımında kulanılan hazır enzimler , yoğurt analiz ve metodları , yoğurtta kenar ayrılması , süte uygulanan standardizasyon nedir , süt teknolojisi yoğurt üretimi , sütte soğutma için kullanılan yöntemler , süt prosesinde standardizasyon , çiğ sütten yoğurt üretimi , homojenize yoğurt prosesi , yoğurdun acı , yoğurt yapımında kuru madde oranı , yoğurtta evaporasyon işlemi nedir , sütte nanofiltrasyon , sütün fabrikadaki süreci yağın ayrılması , yoğurtta pütürlü yapı nedenleri , yoğurt üretiminde ısıl işlemin amaçları , yoğurt uretim teknikleri , peynir altı suyu tozu analizleri , yoğurt proses , yoğurtta kuru vakumlama teknikleri , yoğurt standardizasyon nedir , endüstriyel anlamda yoğurt üretimi , yogurt saklama koşulları , yoğurt yapım tekniği , yoğurt üretim , laktenin nedir , yoğurtta kuru madde standardizasyonu , laktenin süt , süt tozu kuru madde arttırımı , yoğurtta yapılan analizler , yoğurtta yapılan analizler nelerdir , homojenize yoğurt aleti , yoğurt bakteri streptococcus thermophilus , plakalı çiğ süt soğutucu , peynircilik yapımında toplanan sütlerin analizi , yogurt üzerinde yapılan analizler , yoğurt üretimi risk analizi , yayık altı suyu tozu , yoğurtta yapılan analizlerin yapımı , yoğurt imalat süreci , sütte redoks potansiyeli , fabrika yoğurtta ne katılıyor , yogurt üretim teknolojisi , yoğurt üretimi kalite kontrol kriterleri , süt üretim teknolojisi , süt standardizasyon , yoğurtta standardizasyon nedir , yoğurt üretimi , fabrika yoğurt üretimi , enzim yoğurt , yoğurt üretim prosesi , fabrikada yoğurt üretimi , yoğurt fabrikasında gerekli analizler , yoğurt yapımında kullanılan enzimler , fabrikalarda yoğurt imalatı , yoğurt üretim teknolojisi , yoğur prosesi , fabrika yapımı yoğurt , yoğurt fabrikasında yoğurt yapımı , yoğurt yapımında yöntem ve teknikler , yayıkaltı suyu tozu , yoğurtta su analizi , yoğurt üretim teknolojisi , yoğurt yapımında enzimler , yoğurt üretim prosesi , yoğurdun teknolojik üretimi , fabrikalarda yoğurt üretimi , hızlı yogurt fermantasyon teknikleri , yoğurt üretimi prosedürü , yogurt uretimi , yoğurt saklama koşulları , yoğurtta son teknoloji , yoğurt üretimi teknolojisi , yoğurtta yapılan analizler , yoğurtta istenilen kriterler ne olmalı , fabrikada yoğurt yapımı , yogurt yapımında kullanılan bileşimler , fabrika yoğurt yapımı , laktenin nedir , fabrikada yoğurt imalatı , fabrikada yoğurt yapımı , süt fabrikalarının süzgeçleri , endüstriyel yogurt nasıl yapılır , yoğurt işleme fabrikası , yoğurt üretimi kontrol formu , fabrikasyon yoğurt yapımı , fabrikada yoğurt nasıl yapılır , fabrikalarda yoğurt nasıl yapılır , homojenize yoğurt ne demek , yoğurt fabrikada nasıl üretilir , yogurt üretimi son teknolojisi , yayıkaltı suyu , endüstriyel yogurt , yoğurt imalati , teknoloji ve yogurt uretimi , homojenize yogurt kaymak oluşumu , fabrikalarda yoğurt nasıl üretilir , yoğurdun üretimi , yoğurt fabrikası kurmak , endüstriel yoğurt , fabrikasyon yoğurt mayalama , endüstriyel yoğurtlar nasıl yapılıyor , endüstriyel yoğurt üretimi , endüstriyel yoğurt nedir , endüstriyel yoğurt nedemek , endüstriyel yoğurt nasıl yapılır , endüstriyel yoğurdun üretimi , yoğurt yapımında kullanılan malzemeler , süt üretiminde standardizasyonun nedir , fabrikasyon yoğurt nasıl üretilir , beyaz peynir borulu ısı değiştirici , yoğurdun fabrikada yapılışı , fabrikada yoğurt nasıl üretilir , yoğurt nasıl yapılır fabrikada , yoğurt fabri·kalarii , yoğurt imalatı , yoğurt üretiminde kullanılacak çiğ sütün kalite kriterleri , süt teknolojisi yoğurt yapımı , vakum evaporasyon tekniği yoğurt , endüstriyel yoğurt yapımı , yoğurt fabrikaları , endüstiriyel yoğurt nasıl yapılıyor , yoğurtta pütürlü yapı , evde yoğurt yapımı pütürlü yapı , endustriyel yogurt nasil yapiliyor , küçük çaplı imalat üretim , vakumlu yoğurt nasıl yapılır , yoğurt üretim teknoloji , yoğurt yapiminda vakum uygulamasi , yogurt fabrikasi nasil yapilir , yoğurt yapımında standardizasyon yapımı , ev tipi yoğurt prosesi , ev yapımı yoğurt prosesi , süt fbrikalrında yogurt nasıl yapılır , yoğurt üretiminde protein kullanımı , yogurt fabrikasının kuruluş amacı , yoğurt üretim fabrikası , yoğurda ısıl işlem neden yapılır , sütten yoğurt yapımında kullanılan tartım aletleri , süt yoğurt imalathanesi için teşvik , yoğurtun üretim tarihi nedir , meyveli yogurt üretim teknolojisi , sadece süttozu ile yoğurt üretimi , işletmelerde yoğurt nasıl yapılır , homojenize yoğurt nedir , yoğurt fabrikası üretim , yayıkaltı suyu tozu üretimi , yayıkaltı sütü tozu ilgili bilgiler , fabrikalarda ev tipi yogurt yapımı , kaymaklı yoğurt üretim prosesi , ev tipi, kaymaklı, meyveli yoğurt prosesleri arasındaki farklar , ev tipi yoğurt üretim prosesi , ev tipi yoğurt yapımı prosesi , meyveli yoğurt prosesi nasıldır , ev tipi yoğurt üretim şeması , yoğurt üretimi prosesleri , kaymaklı yoğurt prosesi , yoğurt yapım teknolojisi , yoğurtun üretimi , meyveli yoğurt üretim teknolojisi , meyveli yoğurt yapımının amacı nedir , yoğurt üretimi sırasında ki analizler , vakumlama tekniği ile yoğurt , yoğurt üretiminde standardizasyon protein 5,6 , fabrikada yogurt yapimi , yoğurt altı suyunun kullanım alanları , yogurt yapımı fabrika , ev yoğurdu fabrikada üretimi , gıda teknolojisi yoğurt üretim teknolojisi video , yogurt imalati üreten farikalar , fabrikalarda yoğurt yapımı , teknolojik yoğurt üretimi , kaymaklı yoğurt ve homojenize yoğurt arasındaki fark , yoğurt fabrikada nasıl yapılır , yoğurt fabrikası özellikleri , kaymaklı yoğurt fabrikası , bir fabrika yoğurdu nasıl üretir , fabrilakalarda yogurt üretimi , yayıkaltı suyu nedir , yoğurtta vakum ne için yapılır , süt fabrikalarda nasıl üretilir , yoğurt üretim teknolojisi yoğurt kusurları , yoğurt prosesi , yoğurt üretim teknoloji ile videolar , fabrika tıpı yoğurt ımalatı , sanayi tipi yoğurt yapımı , fabrikada yogurt nasil uretilir , yoğurtta serum ayrılmasının nedenleri , süt fabrikaları yoğurdu nasıl yapar , yoğurtta standardizasyon , normal yoğurt ile süt tozu katılmış yoğurt arasındaki farklar , endüstriyel yoğurtlar , yoğurt neden pütürlü , yoğurt üretimi,kullanımı ve kullanılan mikroorganizma özellikleri , yogurt mayalanmasinda meydana gelen kimyasal değişimler , sut tozu yogurda ne zaman konmali , yoğurt üretiminde süt tozunun kullanım amacı , yoğurt üretim teknolojisi ve kalite analizleri , kaymaklı yoğurt spektleri , küçük çaplı yoğurt üretimi , yoğurtta kuru maddenin önemi , bir süt fabrikasında çeşitli üretim proseslerinde kullanılan su miktarları , diatek yoğurt prosesi , süte uygulanan fabrikasyon işlemleri , fabrika kaymaklı yoğurt , fabrikada yoğurt nasıl yapılır görüntüler , yoğurt teknolojisi , fabrikalarda sütten yoğurt nasıl yapılır , yoğurt üretimi nasıl yapılır , yoğurt imalathanesi nasıl olur , küçük ölçekli yoğurt imalathanesi fiyatı , yoğurttaki kuru madde , yoğurt acı tat , yoğurtta en çok kullanılan yöntem , yoğurt imalatı prosesi evaporasyon , sanayide yoğurt üretim şeması , vakumlu yogurt yapımı , fabrka yoğurt nasıl yapılır , ters osmos filtrasyon ile yoğurt yapımı , homojenize yogurt riskleri , peynir altı suyu tozundan yogurt üretilmesi , pütürlü olmayan yoğurt , yoğurt üretim teknolojisinde sıcaklık kontrolü , meyveli yoğurt fabrikada yapılışı , yoğurt tozunun avantajları , fabrika yoğurdunun yapımı , çiğ sütte inhibitör madde aranması , süt yağının kaymak oluşturması için yapılan işlem , küçük işletmelerde üretim nasıl olur , yoğurt üretim teknikleri 2013 , yoğurt fabrikası imalat videosu , fabrikalarda hazır yoğurt nasıl üretiliyor , fabrika yoğurt nasıl yapılır , endüstri yogurt nasil yapilir , yoğurtun enzimle yapılışı , kaymaklı yoğurt üretimi , kaymaklı fabrikasyon yoğurt nasıl yapılır , yoğurt üretimi ve kalite kriterleri , fabrikalarda yapılan yoğurt , yoğurt üretim prosesinde evaporasyon , yoğurtta enzim kullanımı , yoğurt üretiminde kullanılan techizatlar , yoğurt yapımı fabrikada , süt üretimi teknolojisi , fabrikalarda yoğurt nasıl yapılır , fabrikasyon işlemi yoğurt yapımı , dogal yogurt uretimi nasil yapilir , yoğurt un üretimi nasıl yapılır , yoğurt üretimi için süte uygulanan ön işlemler video , yoğurt nasıl yapılır fabrika , yoğ üretiminde kullanılan kimyasal maddeler , yoğurt üretimi teknolojisi ne için kullanılıyor , yogurt nasıl homojenize edilir , yoğurt üretim teknolojileri , aranda pütürlü yapı , yogurt fabrikasi nasil kurulur , yoğurtta serum ayrılması , yoğurt fabrikası kurulumu , yoğurttaki pütür nasıl engellenir , kaymaklı yoğurt üretim ekipmaları , fabrikasyon yogurt , yoğurt yapımı teknolojisi , yoğurt fabrikası nasıl kurulur , sanayi tipi kaymaklı yoğurt nasıl yapılır , meyveli yoğurt risk analizi , yoğurt kriterleri , fabrika koşullarında yoğurt yapımı , fabrikada kaymak üretimi , süt işletmesinde yoğurt nasıl yapılır , endüstriyel yoğurdun içindeki maddeler , yoğurt prosesinde standardizasyon , sanayi tipi yoğurt mayalama , sanayi tipi yoğurt üretimi , endüstriyel yoğurt nasıl , yoğurt un standardizasyonu , en iyi endüstriyel yoğurt mayalama , süt üretim teknolojisi videosu , endüstriyel yoğurt üretimi video , süt üretiminde hijyen analizleri , fabrikada yogurt nasil yapilir , organik yogurt üretimi nasıl yapılır , yoğurtta kullanılan emzinler , endüstride yoğurt yapımı video , fabrikasyon meyveli yoğurt nasıl yapılır , yoğurt imalat prosesi , tereyağı üretim prosedürü , sut ultrafiltrasyon sistemleri , endüstriyel süt mayalama sistemleri , süt fabrikası yoğurt mayalama teknikleri , yoğurt üretimi nasıl yapılmalı , yoğurt yapma teknelojisi , yoğurt imalatı nasıl yapılır endüstrıyel , meyveli yoğurt üretim hattı , yoğurt yapımında kuru madde nedir , yoğurt yapımının amacı , evde yapılan yoğurt ile fabrikasyon yoğurt farkları , yoğurt üretiminde evaporasyon süresi , fabrika yogurt yapımı , kaymaklı yoğurt üretim şeması , süt fabrikalarında yoğurdun yapımı , içim yoğurt üretim fabrikaları , süt yoğurt yapimi için prosödür , fabrikasyon tipi yoğurt üretimi , peynir fabrikası nasıl kurulur , yoğurt yapımında neden evaparator kullanılır , süt fab prosedürleri , yogurt uretımıne katılan yan urunler , süt yoğurt fabrikası kurulumu , yogurt yapımında kullanılan çiğ kaymak , yogurt i·şleme tesi·si· , hazır yoğurt fabrikası açmak , küçük ölçekli fabrika kurmak , yogurt fabrikasi kurmak , yoğurt üretimi video , fabri·kada yogurt nasil yapilirr , yoğurtta yapı kusurları , yoğurt kaç kuru madde olmalı , yoğurt yapımı fabrikasyon , meyveli yoğurt üretim yöntemleri , yoğurt üretiminin kalite kontrol analizi , yoğurtta ısıl işlem kontrolü , yoğurt üretiminde kalite kontrol , yoğurt üretiminin kalite kontrol analizleri , yoğurt yapımında kullanılan maddeler , yoğurt yapımı fabrika , fabrıkada kaymak üretimi , fabrikada yoğurt yapımı için aletler , yoğurt yapımı prosesi , vakum ve yogurt yapımı , fabrika yogurt yapimi , yoğurt üretimi için gerekli ekipmanlar , süt tozu yogurt evde nasıl yapılır video , yogurt süt mandırası yapımı , üretim de yapılan yogurt video , homojenize yoğurtta fitrasyon neden uygulanır , yogurt fabrikasi , doğal yogurt imalati , ev tipi yoğurt marka prosedürü , yoğurt fabrikası , fabrikasyon yoğurt mayalama süresi , yoğurt üretiminde uygulanacak iş , yoğurt fabrikasında kullanılacak malzemeler , yoğurt neden pütürlü olur , yoğurt işleme teknikleri , yoğurt işletmesinde aranan şartlar , yoğurt imalatı ekipmanları , vakumlu yoğurt nedir , yoğurt sütü kuru madde , süt fabrikalarında yapılan yoğurt mayalama , homojenize yoğurt ne demektir , sanayi tipi yogurt yapımı videoları , fabrikasyon kaymaklı yogurtun yapılışı , süt teknolojisinde evaporasyon , büyük sanayi tipi yoğurt , kaymak nasıl yapılır fabrikasyon , yogurt yapim teknigi , fabrikasyon kaymaklı yoğurt nasıl yapılır , yoğurt nasıl üretilir uzun yazı , sanayi tipi yogurt yapimi , yayık altındaki bakteriler , fabrikalarda yoğurt nasıl üretiliyor , yoğurt nasıl üretilir , yoğurtta vakum ne demek , yoğurdun fabrika süreci , fabrikalarda yogurt nasil uretilirfabrikalarda yogurt nasil uretilirfabrikalarda yogurt nasil uretilirfabrikalarda yogurt nasil uretilirfabrikalarda yogurt nasil uretilir&esrc=s&frm=1 , yoğurt nasıl üretiliyor araştır kısaca , yoğurt nasıl üretilir kısa yazı , yoğurt işletmelerinde yapılan kimyasal analizler , yoğurt üretimi , yoğurt yapılışı endüstriyel , endüstriyel boyutta yoğurt üretimi , yoğurdun üretim aşaması , yoğurt üretiminde kullanılan maddeler nelerdir , yoğurt yapma teknikleri , fabrikasyon yoğurt nasıl yapılır , fabrikada yoğurt nasıl üretiliyor , yoğurt imalatı nasıl yapılır , yoğurt neden pütürlü olur , yoğurt üretiminde kullanılan süte ısıl işlem , kaymaklı yoğurt üretim , otomatik yoğurt üretimi , meyveli yoğurt fabrikası , yoğurt fabrikası , yogurt üretim , yoğurt üretim aşamaları , yoğurt, yoğurt üretimi, süt standardizasyon, çiğ süt, yağ standardizasyon