Salmonella Analizi

21881 kez okundu

10 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Salmonella Analizi

Salmonella, Gram (-), sporsuz, hareketli, kapsülsüz, fakültatif anaerob bir basildir. Enterobacteriaceae familyasına aittir. Tüm Salmonellalar glukozu fermente ederek gaz oluşturur, birkaç tanesi hariç diğerleri laktoz ve sakkarozu parçalayamaz. 

Salmonella, özellikle et, kümes hayvanları, yumurta ve yumurtalı ürünler gibi bazı hayvansal gıdalardan ve içme sularından insanlara bulaşarak enfeksiyona neden olur. Esas itibariyle fekal orijinlidir.  Tüketime hazır gıdalarda Salmonella bulunması o gıda maddesi için risk işaretidir. İthal veya ihraç edilecek ürünlerde Salmonella bulunması, sayısı ve cinsi önemli olmaksızın o gıda maddesinin reddedilmesi için yeterli bir sebeptir. Sıcaklığa dayanıksız bir bakteri olduğundan gıdada Salmonella bulunması ısıl işlem sonrası bir kontaminasyonun veya yetersiz ısıl işlemin bir göstergesidir.

 

Salmonella İzolasyonu:
 
1-) Ön zenginleştirme:

25 gram gıda maddesi 225 ml. laktoz brot içine aseptik koşullarda tartılarak 37°C’de 24 saat inkübe edilir. Ön zenginleştirmede amaç, mikroorganizma sayısını arttırmaktır.

2-) Seçici besiyerinde zenginleştirme:

 
10 ml. Tetrathionat brot (TB Brot) besiyerine ön zenginleştirilmiş kültürden 1 ml. ilave edilir ve 37°C’de 18-24 saat inkübasyona bırakılır. Seçici zenginleştirmede amaç, Salmonella dışındaki bakterilerin gelişmesini engellemek dolayısıyla Salmonella gelişmesini teşvik etmektir. Bu amaçla Tetrathionat brot-Selenit Sistin Brot seçici sıvı besiyerleri olarak kullanılır.
- Selenit Cystine Broth:
 
Selenit, enterokok ve koliform grubu mikroorganizmaları, inkübasyonun ilk 6-12 saati içinde inhibe eder. Bu süreden sonra inhibisyon etkisi göreceli olarak azalır.
-Tetrathionat Brot:

Besiyerinin çerisinde bulunan tetrathionat ve thiosülfatın aşırısı koliform grubu mikroorganizmaları inhibe etmekte; ancak tetrathionatı indirgeyebilen Salmonella ve Proteus grubu bakteriler çoğalabilmektedir.

3-) Seçici besiyerinde izolasyon:

Tetrationat brot ve selenit sistin besiyerlerinde gelişen kültürlerin her birinden bizmut sülfit agar, hektoen enterik agar ve ksiloz lizin desoksicolat agar besiyerlerinin her birine tek koloni izole etmek için öze ile ekim yapılır.
-Bizmut Sülfit Agar:

Salmonella üyelerinin ürettiği H2S, ortamda bulunan Fe ile reaksiyona girerek FeS oluşturduklarından besiyerinde siyah renkli koloniler meydana getirirler. Besiyerinin içerdiği bizmut iyonları metalik bizmuta indirgendiğinde oluşan kolonilerin etrafı metalik parlaklık kazanmaktadır. Tipik Salmonella kolonileri kahverengi, gri veya siyah, genellikle metalik parlaklık veren koloniler oluşturmaktadır. Bazı suşları besiyerinde kararma ile birlikte yeşil koloniler oluşturabilmektedir.

-Hektoen Enterik Agar:
 
Salmonella cinsi bakteriler siyah merkezli veya tamamen siyah renkli de olabilen mavi-yeşil koloniler oluşturabilmektedir. Atipik olarak birkaç Salmonella cinsi bakteri siyah merkezli de olabilen sarı koloniler oluşturabilmektedir.
-Ksiloz Lizin Desoksicolat Agar:

Salmonella tipik olarak siyah merkezli kırmızı koloniler oluşturmaktadır.

4-)Biyokimyasal testler:
 
-Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar):

Katı besiyerinde gelişmiş olan kolonilerden Salmonella olduğu tahmin edilen koloniler TSI Agara ekilir ve 37 C’de 24 saat inkübasyona bırakılır. İnkübasyon sonucunda siyah renkli koloni gözlenmesi durumuna göre Salmonella olup olmadığına karar verilir.

 Mikrobiyolojik analizlerinizde hazır besiyerleri ve toz besiyerlerini Diatek tarafından edinebilirsiniz. 

 
Hazır besiyerleri hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.
 

Etiketler salmonella analizi nasıl yapılır , salmonella analizi , gıdalarda salmonella analizi , salmonella , bizmut sülfit agar nasıl hazırlanır , salmonella analizi tsi agar , salmonella analizi video , salmonella inhibisyon sıcaklığı , salmonella kimyasal analizi , salmonella seçici ön zenginleştirme , salmonella testi nasıl yapılır , salmonella analiz yöntemleri , salmonalla analizi , salmonella tsi , salmonella analizi besiyeri , yumurtada salmonella tayini , salmonella aranması , salmonella testi nedir , bizmut sülfit agar , yumurtada salmonella analizi , ette salmonella tayini , gıdalarda salmonella analizi kaç günde , salmonella analiz , salmonella hangi gıdada bulunur , gıdalarda salmonella aranması , gıdalarda salmonella neden aranır , salmonella hangi besiyerinde , salmonella tayini , tsı agar , salmonella hangi gıdalarda bulunur , salmonella analiz yöntemi , salmonella analiz raporu , salmonella testi nerde yapılıyor , tetrationat bujon , salmonella hangi gıdalarda , tsı agar renkleri , salmonella testi yapılışı , ön zenginleştirme nedir , salmonella hangi gıdalarda aranmalıdır? , salmonella testi slayt , yumurtada salmonella aranması , salmonella bakterisinin aranmasının amacı , salmonella selektif zenginleştirme nasıl yapılır , salmonella testi amacı , salmonella h2s analizi , salmonella analizi aşamaları , selenite cystine broth nedir , salmonella analizi seçici zenginleştirme , salmonella analizi kaç gün , diatek salmonella , baharatta salmonella analizi , bizmut-sulfit agar , gidalarda salmonella neden olur , baharatlarda solmonella testi , diatek salmonella mavi koloni , salmonella aranma, ücret , tsı agar testinin yapılışı , salmonella bizmut sülfit agar , besiyeri analizi nasıl yapılır , salmonella analizi nerede yapılır , salmonella cinsi bakterileri hangi yiyeceklerde , salmonella tayin yöntemleri , hytech slide salmonella ön zenginleştirme , gıdalarda salmonella tayini , selenit sistin broth , seçici zenginleştirme nedir , salmonella analizinde kullanılan besiyerleri , bizmut sülfit agar içeriği nedir , salmonella tayini nasıl hazırlanır , selektif ön zenginleştirme nedir , salmonella analizi kaç gündür , salmonella testi neden yapılır , salmonella analizinin yapılışı , tsi agar testi , tsi besiyerinde salmonella arama , su analizleri hangi agar ile yapilir , salmonella aranma süresi , ette salmonella analizi , gıda da salmonella analizi nasıl yapılır , salmonella hangi test , salmonella bakteri analizi , ısıl işlem ile salmonella izolasyonu , salmonella analizi besiyerleri , salmonella için biyokimyasal testler , salmonella testi , balıklarda salmonella ve analizleri , tavukta salmonella analizinin yapilişi , salmonella analiz sonucu , gıdalarda salmonella analizi kaç gün sürer , cayda salmonella analizi nasıl yapılır , salmonella analizinde ön zenginleştirme , hektoen agar salmonella nasıl olur , tsi (triple sugar iron) besiyeri testi ppt , salmonella testi fiyatları , salmonella amaç , tsi besiyeri testi , salmonella testi niçin yapılır , bizmut sülfid agar , salmonella ekimi nasıl olur , tavukta salmonella tayini , ette salmonella arnması , tavukta salmonella analizi yapılışı , kıymada mikroorganizma arama analiz , dönerde neden salmonella analizi yapılır , salmonella nerede bulunur , tsi agar açıklaması , salmonella testi icin besiyer , salmonella ön zenginleştirme yöntemleri , salmonella ön zenginleştirme nasıl hazırlanır , salmonella biyokimyasal testleri , salmonella izolasyonunda kullanılan besiyerleri , Gıdalarda Salmonella, Salmonella hangi gıdalarda bulunur, Salmonella analizi, Salmonella tespiti