Süt ve Süt Ürünlerinde Kimyasal Analizler-3

15921 kez okundu

6 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Süt ve Süt Ürünlerinde Kimyasal Analizler-3

Kuru Madde Analizi:

Kuru madde sütün yalnız bileşim zenginliğini belirtmesi bakımından değil, aynı zamanda az değişken bir madde olması nedeniyle, süte katılması her zaman söz konusu olan suyun ayırt edilmesine yardımcı olan yağsız kuru maddenin ( % kuru madde - % yağ = % yağsız kuru madde) bulunması bakımından önemlidir.

Gerekli Malzemeler: 7 – 8 cm. çapında 1 – 2 cm. yüksekliğinde, dibi düz, porselen, cam, alüminyum, nikel veya paslanmaz çelikten yapılmış kuru madde kapları; etüv 98 – 100 °C; terazi; desikatör

Analizin Yapılışı:

Kuru madde kapları 100 °C lik etüvde 1 saat tutulduktan sonra desikatörde 30 dakika soğutulup, tartılır.

İçine yaklaşık 5 ml kadar süt numunesi ilave edilip, tekrar tartılır. Sütün kabın dibinde iyice yayılması sağlanıp su banyosunun buharında 10 – 15 dakika tutulur. Su banyosu yoksa etüve de alınabilir.

100 °C lik etüvde değişmez ağırlığa ulaşıncaya kadar, yaklaşık 3 – 4 saat tutulur.

Desikatörde soğutulup tartılır. Aşağıdaki formülden % kuru madde hesaplanır.

                         Toplam Kuru Madde(g) x 100

% K.M. = -----------------------------------------------------------

                              Numunenin Ağırlığı(g)


Kül Tayini:


Sütte kül tayini her zaman yapılmaz. Yapılan araştırmalar, Mastitis hastalığının, laktoz miktarını düşürmekle birlikte sütteki NaCI miktarını, böylece de süt külünü artırdığını göstermiştir. Ayrıca az değişken olan süt külünün azlığı sütün sulandırıldığını, normalden fazlalığı da nötralize edici maddelerin katıldığı kanısını verir.

Gerekli Malzemeler: Sıcaklığa dayanıklı pota veya platin kaplar; özel yakma fırınları 550 °C; desikatör

Analizin Yapılışı:

Kül kapları 550 °C lik fırında 1 saat tutulduktan sonra desikatörde 30 dakika soğutulup, tartılır.

İçine yaklaşık 10 ml iyice karıştırılmış süt numunesinden alınıp tartılır, sonra kaplar kaynar su banyosunda 15 – 20 dakika tutulup, etüvde (1 – 2 saat) kurutulan örnek kapları kül fırınına konur.

Sütün organik maddeleri tümüyle yanıncaya yani kül homojen beyazımsı bir renk alıncaya kadar bırakılır, desikatörde soğutulup tartılır.

                                 Kül (g) x 100

% Kül Miktarı = ---------------------------------

                          Numunenin Ağırlığı(g)


Donma Noktası:

Donma noktası; özellikle süte su katılarak yapılan hilenin saptanması ve katılan su miktarı hakkında gerçeğe yakın bilgi vermesi nedeniyle önemlidir.

Damıtık su normal koşullarda 0° C de donmaktadır. Süt ise damıtık suya göre; bileşiminde bulunan ve gerçek çözelti halinde bulunan laktoz ve mineral maddelerden dolayı daha düşük derecede, yaklaşık olarak 0,55° C de donmaktadır.

Sütün kaynatılması, bileşimindeki çözünen maddeleri azaltacağı için donma noktasının yükselmesine neden olur.

Sütün asitliğinin artması ise sütteki çözünür maddeleri artırdığı için donma noktasının düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle asitliği artmış sütlerde belirtilen donma noktası hatalı olmaktadır. Bunun için sütün asitliği 5,33 ile 8 SH( % 0,12-0,18) iken donma noktası belirlenmelidir.

Süte şeker, soda ve benzeri gibi eriyen maddeler katıldığı zaman donma noktası yine düşmektedir. Ayrıca ağız sütlerinde, hastalıklarda donma noktası düşmektedir.

Sütün donma noktası 0° C ye ne kadar yaklaşırsa içine o kadar fazla miktarda su katılmış demektir

Sütün donma noktası kriyoskop denilen özel aletlerle tespit edilir. Kryoskopların çok basit tipleri olduğu gibi, çok gelişmiş tam otomatik modelleri de mevcuttur.

Analizin Yapılışı:

Termometrenin hassasiyetini ayarlamak için 2 değişik konsantrasyonda saf sakkaroz çözeltileri hazılanır.

a- 7.000 g. sakkaroz hassas olarak tartılır, 100 ml.lik balonjojede eritilir. Suyun seviyesi çizgiye kadar tamamlanır. Bu çözeltinin donma noktası 0.422 ° C dir.

b- 10.000 g. sakkaroz hassas olarak tartılıp, 100 ml.lik balonjojede eritilir. Suyun seviyesi çizgiye kadar tamamlanır. Bu çözeltinin donma noktası 0.621 ° C dir.

Süt numunesi deney için hazırlanır.(40 ° C ye kadar ısıtılıp, karıştırdıktan sonra 15 ° C ye kadar soğutulur).

Dondurucu karışımı hazırlanır. 80 g. NaCI, 1 litre su ve 3 kg. küçük parçalanmış buz karıştırılıp, kriyoskobun termosuna doldurulur. Bu karışımın ısısı 3 ile 5 derece arasında olmalıdır.

Aletin cam tüpüne 75 ml. süt numunesi doldurulup tüp dondurucu karışımın içine batacak şekilde yerine oturtulur. Termometre ve karıştırıcı da yerleştirilir.

Karıştırıcı çalıştırılır ve termometre kontrol edilir.

Termometrede önce devamlı bir düşüş sonra aniden bir yükseliş olacaktır. Bir süre sonra ısı sabit kalacaktır. İşte bu sıcaklık sütün donma noktası olarak kaydedilir.

Vakit geçirmeden deneyin başında hazırlanan sakkaroz çözeltilerinde de donma noktaları tayin edilir.

Sütün donma noktası aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

a - b
Donma Noktası = x 0.199 + 0.422
c - b


a : Sütün deney sonucu bulunan donma noktası
b : 7 g./100 ml. sakkaroz çözeltisinin donma noktası
c : 10 g./100 ml. sakkaroz çözeltisinin donma noktası

NOT : Sütte donma noktası rutin olarak her gün yapılıyorsa, her deneyde termometrenin hassasiyetini şeker çözeltileriyle ayarlamaya gerek yoktur. Haftada bir bu işi yapmak yeterli olur. Eğer deney aralıklarla yapılıyorsa, her seferde termometrenin ayarlanması gerekir.


Süte Su Katılma Oranı:

Sütün normal donma noktası 0.53 ile 0.55 arasında değişir. 0.55 ° C den yüksek bulunan değerler sütün suyla katkılı olduğunu gösterir. Tahmini olarak ilave edilmiş su miktarı aşağıdaki formüle göre bulunur.


0.55
% Katılan Su = x 100 - 100
Süt numunesinin tesbit edilen donma noktası

 
Süt üretiminde ortamdaki hijyen analizleriniz için Hytech Slide ürününü kullanabilirsiniz.

Etiketler süt ve süt ürünlerinde kuru madde analizi , sütte kül tayini , süt ve ürünleri kimyasal analiz , sütteki donma noktası tayini , sütün donma noktası , sütte donma noktası , donma noktası ile su miktarı formülü , sutun donma noktası , donma noktası su miktarı , süt donma noktası tayini , sütün kimyası , donma noktasından su miktarı , çiğ sütte yağ tayini , plati·n kül kabii , sütün çözünür kuru maddesi , sütte ve süt ürünlerinde kuru madde tayini kiti , etüvde kuru madde tayini , sütte kül , süt ve ürünlerinde kül miktarı tayini , donma noktasıyla sütte su , süt kimyası , sütün kuru maddesi nasıl hesaplanır , kül tayini sütte , sütün çözünür kuru madde miktarı , süt kül tayini , süt ve süt ürünlerinde yapılan kimyasal analizler , sütün donma noktasi , sütün kül , süt ve süt ürünlerinde kimyasal analizler , sütte kuru madde tayininde alüminyum kuru madde kabı , şeker katılan suyun donma noktası ne olur , sakkaroz donma noktaları , süt ürünleri analizleri , sütteki kimyasal maddeler , kuru madde nasıl hesaplanır , sütte donma noktası tayini kryoskop , süt ve süt ürünlerindeki kimyasal maddeler , sutte nem analizi , sütteki kül miktarı , sütün milkanada donması noktası , süt ve süt ürünleri yapılan kimyasal analizler , kül tayini süt ve süt ürünleri , sütte nem tayini , etüvde kuru madde formulü , neden sütte kül analizi yapılır , peynirde nem tayini kaç derecede yapılır , kuru kimya analiz kitleri , süt kabının yapıldığı maddeler , kryoskop cihazı , süt donma noktası , süt ve ürünlerinde kuru madde analizi , çiğ sütte kül , sütte asitlik tayini· için gerekli malzemeler , sütün donma noktası tespiti , süt donma noktası tayini nasıl yapılır , kuru madde kabı , süt numune kabı , sütte donma noktası tayini , süt analizi 10 ml termometre , etüvde sütün toplam kuru madde tayini , sütteki analizler , sütün donma noktası tayini , sütün yapıldığı malzeme , süt ve süt ürünlerinde yapılan mikrobiyolojik analizler , sütte kuru madde analizi , donma noktası tayini analizi , sutun donma noktasi , sütte nem , sütte sh analizi için gerekli malzemeler , sütün donma noktası kaç derecedir , sütte kuru madde tayini , peynirde kuru madde tayini , süt kül oranı , sütün donma derecesi , çilekli süt donma noktası , donma ve donma noktası tayini , sütte nem tayini nasıl yapılır , peynirde kül tayini , kuru madde tayini nasıl yapılır , süt ve süt ürünlerinde kül tayini , süt analizi, sütte kimyasal analizler, süt kimyası