Koagulaz Pozitif Stafilokoklar

25816 kez okundu

6 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Koagulaz Pozitif Stafilokoklar

Gıda kodeksinde yapılan son değişiklikler ile birlikte, Staphylococcus aureus bakterisinin yerini koagulaz pozitif stafilokokların aldığını görmekteyiz. Daha önceki makalelerimizde S. Aureus’dan bahsetmiştik. Bu konu ile ilgili gelen soruların çokluğu sebebiyle, koagulaz pozitif stafilokoklar ve gıdalarda tanımlanması ile ilgili yeni bir makale yayınlama ihtiyacı hissediyoruz.
Gıda mikrobiyolojisi analizlerinde Staphylococcus denildiği zaman S. aureus anlaşılmaktadır. Stafilokoklar, Micrococcaceae familyasına mensuplardır. S. aureus gram pozitif, yuvarlak, sporsuz, hareketsiz, katalaz pozitif, koagulaz pozitif bir bakteridir. Mikroskop altında, üzüm salkımı görüntüsü ile karakterize olan bu bakteriler, tekli, ikişerli veya daha fazla sayıda düzensiz kümeleşme de gösterebilirler.
 
Stafilokoklar, fırsatçı patojenlerdir. Genellikle ağız-burun deri ve mukozasında, el ve ayak derisinde, kulak yolunda, saç, bıyık gibi kıl diplerinde yerleşirler. Normal immunolojik dirence sahip bir kişide herhangi bir hastalık oluşumuna sebep olmazlar. Vücut direnci düştüğü, vücuttaki bakteri sayısının çok fazla arttığı veya enterotoksin oluştuğu durumlarda ise ciddi problemler oluşturabilirler.
 
Önceleri stafilokokkal kaynaklı tüm gıda zehirlenmelerinden S. aureus sorumlu tutulurken, günümüzde yapılan araştırmalar, farklı sonuçları işaret etmektedir. S. aureus bakteriyel enfeksiyon oluşturmakla birlikte, enterotoksinleri ile de gıda zehirlenmelerine yol açar. Araştırmalar, koagulaz pozitif özellik gösteren üç stafilokok türünün daha bulunduğunu göstermiştir. Bu türler:
 
· S. intermedius
· S. delphini
· S. hyicus’tur.
 
Yine bilimsel çalışmalar, bazı koagulaz negatif stafilokok türlerinin de enterotoksin oluşturabildiğini, bununla birlikte tüm koagulaz pozitif türlerin enterotoksin oluşturmadıklarını da ortaya çıkarmıştır.
 
Tüm bu yenilikler sonucunda, gıdalarda stafilokokların aranması S. aureus ile sınırlı tutulmayarak, “koagulaz pozitif stafilokoklar” genellemesi yeni kodekste yer almıştır. Bu durumda, bugüne kadar yapılan analizlerde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir; zaten S. aureus olarak sayılan koloniler, koagulaz pozitif stafilokoklardır.
 
S. aureus, insanlarda deri enfeksiyonları, yara iltihapları, septisemi, menenjit, endokardit gibi hastalıklara; en sık olarak da gıda zehirlenmelerine sebep olur. Yine stafilokokkal enterotoksinler de haşlanmış deri sendromu, toksik şok sendromu ve besin zehirlenmesi gibi ciddi rahatsızlıkların oluşumunda rol oynarlar.
 
S. aureus başta ısıl işlem olmak üzere, mikroorganizmaların indirgenmesine yönelik tüm uygulamalara yüksek oranda duyarlılık gösterir. Bu sebeple, gıdalarda ve gıda üretim ekipmanlarında stafilokok tespit edilmesi, düşük sanitasyonun bir göstergesidir.
 
Koagulaz pozitif stafilokokların analizinde kullanılan besiyerlerinde, çoğunlukla diğer mikrokoklar da gelişirler. Bu analiz için çoğunlukla Baird Parker Agar kullanılmaktadır. Bu besiyerinde S. aureus’u diğer mikrokoklardan ayıran bir özellik bulunmaktadır. S. aureus kolonileri Baird Parker Agar’da 1,5-2,5 mm çapında, düzgün kenarlı, yuvarlak, siyah, konveks koloniler oluştururlar. Benzer, fakat daha küçük koloniler oluşturan diğer mikrokoklardan farkları ise, kolonilerin çevresinde berrak bir zon oluşmasıdır. Diğer mikrokok kolonileri çevrelerinde zon oluşmaz.
 
S. aureus kolonileri, besiyerinde bulunan tellüriti tellurima indirgeyerek siyah koloni oluşumunu, yine besiyerinde bulunan yumurta sarısını lesitinaz enzimi ile parçalayarak da, koloniler etrafında berrak zon oluşumunu meydana getirirler.
 
Koagulaz pozitif stafilokokların analizi için, uygun koşullarda alınarak laboratuara getirilen gıda numunesi tartılır, dilusyon sıvısı eklenir ve homojenize edilir. Daha sonra Baird Parker Agar’a uygun dilusyon ve miktarda ekim yapılır. Ekim yapılan petriler 35 ± 1 °C sıcakliktaki etüvde 48 saat inkubasyona bırakılır. İnkubasyon sonunda petri ortamında görülen yuvarlak,
pürüzsüz, konveks, dar ve çevresinde berrak bir zon bulunan, 1,5-2,5 mm çapında siyah-gri parlak koloniler koagulaz pozitif stafilokok kolonileridir.
 
Besiyerinde zon oluşumu koagulaz pozitif aktiviteyi işaret etse de, kolonilerin doğrulanması istendiği zaman da uygulanabilecek bazı testler bulunmaktadır.
 
Koagulaz testi, koagulaz pozitif stafilokok kolonilerinin doğrulanmasında en çok başvurulan yöntemdir. Yine bakterinin diğer biyokimyasal özelliklerini kullanarak da farklı biyokimyasal doğrulamalar yapılabilir.
 
Koagulaz testi agar besiyeri, broth besiyeri ve lateks aglutinasyon testleri ile yapılabilir. Tüpte koagulaz testi için Brain Heart Infusion Broth kullanılır.
 
Lateks aglutinasyon testi için ise, Brain Heart Infusion Agar’da 37°C’de 24 saat inkübasyondan sonra koagulaz testi uygulanır. Yine Brain Heart Infusion Agar’da veya Baird Parker Agar’da üremiş şüpheli kolonilere de lateks aglutinasyon testi uygulanabilir.
 
Biyokimyasal doğrulamada ise sık kullanılan parametreler katalaz testi (koagulaz pozitif stafilokoklar katalaz pozitiftir) ve DNase testidir (koagulaz pozitif stafilokoklar DNase pozitiftir).
 
Mikrobiyolojik analizlerinizde başarılı sonuçlar almak için Diatek tarafından satın alabileceğiniz hazır besiyerleri ve toz besiyerlerini kullanabilirsiniz.
 
Hazır besiyerleri hakkında detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ.
 

Etiketler koagülaz pozitif stafilokoklar , koagülaz pozitif stafilokok analizi , koagulaz test yöntem , koagülaz pozitif stafilokok , koagülaz testi , stafilokokus aureus koagulaz pozitif , koagulaz pozitif staphylococcus aureus , koagulaz testi , koagulaz pozitif stafilokoklar , katalaz pozitif koagülaz pozitif , koagülaz pozitif stafilokoklar nedir , koagülaz pozitif nedir , pozitif stafilokoklar , stafilokokal enterotoksin analiz yöntemi , koagülaz stafilokok pozitif nedir , koagulaz pozitif stafilokok , kuagülaz pozitif stafilokok , koagulaz pozitif stafilokoklar nedir , stafilokok koagulaz testi , stafilokok saç derisinde , koagülaz stafilokok , koagülaz pozitifstafilokok nedir , koagülaz , staphylococcus aureus koagulaza , baird-parker agarda üreyen bakteriler , katalaz ve koagülaz testi , koagulaz pozitif stafilokoklar analizi , koagülaz pozitif staphylococcus nedir , mikrokoklar , koagülaz latex test , koagülaz pozitif stafilokok nedir , koagülaz test (lateks) , siyah koloni yapan stafilokoklar , stafilokok kolonisi , koagülaz stafilokok kolonisi , saglık katalaz testi pozitif , koagulaz pozitif , 3m petrifilm koagulaz pozitif stafilokoklar , staphylococcus aureus neden siyah koloni oluşturur , stafilokok aureus koagulaz pozitif , koagulaz pozitif stafilokoklar nerelerde bulunur , koagülaz staphylococcus , katalaz testi , koagülaz pozitif stafilokoklar nelerdir , koagülaz pozitif ve negatif türleri , koagülaz pozitif , koagülaz negatif stafilokoklar nelerdir , stafilokok koagülaz pozitif , koagülaz pozitif stafilokoklar ne demek , koagulaz pozitif stafilokoklar nelerdir , koagülaz pozitif stafilokoklar nasıl tespit edilir , koagülaz negatif stafilokok türleri nelerdir , koagülaz pozitif stafilokok enterotoksinler analizi , s. aureus kolonisi nasıldır , stafilokok infeksiyonlarında katalaz ve koagülaz testi , koagülaz stafilokoklar hangileridir , baird parker ile koagulaz pozitif stafilokok aranması , mikrokok türleri stafilokokdan nasıl ayırt edilir , koagülaz testi nedir , bakteride koagülaz testi , katalaz ve koagülaz , koagulaza nedir , koagülaz aglütinasyon , tupte koagulaz testi , koagülaz testi lateks , stafilokoklarla ilgili testler videolar , koagülaz stafilokoklar , stafilokok koagülaz , diatek hazir petri stap aures , koagülaz negatif stafilokok nedir , koagülaz testi pozitif olanlar , staphylococcus aureus üzerine yapılmış araştırmalar , deride stafilokokk nedir , koagulaz negativ stafilokok nedir , katalaz ve koagulaz testi , stafilokok konusu , koagulaz pozitiff stafilokoklar , gıdalarda stafilokokal enterotoksin tayini , gıdalarda stafilokok arama , "lateks aglutinasyon testi" staphylococcus aureus , stafilokoklar , koagülaz testi staphylococcus aureus , stafilokok aureus koagülaz , mikrokok türleri , katalaz pozitif koagülaz negatif , yemde koagülaz pozitif stafilokok analizi , mikrokok nasıl gelişir , k.pozitif stafilokok , baird-parker agar hangi analizde kullanılır , koagulaz pozitif stafilokok yumurta , koagulaz testleri , koagülaz negatif stafilokok besiyeri görünümü , staf aureus koagülaz , staphylococcus koagülazpozitif , koagülaz nasıl yapılır? , s.aureus koagülaz testi ile ilgili görseller , mikrobiylojide kovaglan testi , koagülaz pozitif stafilokok analizi hangi ürünlerde yapılır , stafilokokal enterotoksin besiyeri , koagülaz testi nasıl yapılır , koagulaz negatif stafilokok nedir , koagülaz nedir , stafhylococcus aureus arama baird parker , stafilokokal enterotoksin ile koagülaz pozitif stafilokoklar aynı şey mi , staphylococcus aureus koagulaz pozitif stafilokok , koagulaz negatif stafilokoklar en çok hangi enfeksiyonlarda görülür , staphylococcus aureus (koagülaz pozitif stafilokok) , koagülaz pozitif steafilakoklar , katalaz koagülaz , koagülaz testi nasıl yapılır tüpte , koloni kuagölaz nedir , koagülaz-stafilokok nedir , koagülaz ne demek , koagülaz negatif ne demek , katalaz ve koagülaz pozitif ise , koagulaz pozitif stafilokoklar , koagulas pozitif stafilokok , koagulaz pozitif stafilokok üredi , kuagüloz pozitif stafilakok analizi, brain heart agar , hızlı koagulaz aglütinasyon testi , mikrokokların koagülaz özellikleri , koagulaz stafilokok , stafilokokcus nasıl tanımlanır , koagülaz pozitif stafilokoklar gıdada , stafilokok kolonileri çevresinde , staphylococcus larda katalaz ve koagülaz testi nasıl yapılır , baird parker agar siyah koloni , baird parker siyah koloni , koagülaz pozitif stafilokok nelere yol açar , koagülaz pozitif stafilokok neden oluşur , katalaz testi pozitif , stafilokok , koagülaz testi nedir nasıl yapılır , stafilokoklarda dnase test , stafilokokların vücutta bulunduğu yerler , stafilokokal enterotoksinler nedir , koagulaz pozıtıf stafılokok , stafilokok katalaz testi , dnase pozitif stafilokok , gidalarda stafilakok , koagülaz pozitif stafilokokus , dnase pozitif stafilokoklar , enterotoksin analizi , koagülaz pozitif stafilokok testi nasıl yapılır , koagülaz testi neden yapılır? , stafilokok koloni görünümü , pozitif stafilakok , katalaz testi nasıl yapılır , koagülaz testi nasil yapilir , staphylococcus aureus hazir besiyeri , koagülaz stafilokok üremesi ne anlama gelir , katalaz pozitif testi , mikrobiyoloji koagulaz testi nasıl yapılır , stafilokoklar nedir , mikrokoklar ve stafilokoklar farkları arasında nedir , koagulaz testi nedir nasıl yapılır , koagulaz , katalaz testi neden yapılır , pastada koagulaz pozitif bakteriye ne sebep olur , koagülaz stafilakok bakteri neden olur , koagülaz stafilakok bakteri , koagülaz pozi·ti·f staf üroloji·k , koagulaz pozitif stafilokok, S. aureus, Staphylococcus aureus